srijeda, 13. travnja 2016.

Tri razine analize

Podastirući konstrukt 'Sindroma otuđenja djeteta od roditelja' (SOR), Gardner je prebrzo odustao od profesionalne strogosti stručno uspostavljenih konstrukta i principa, i umjesto toga je predložio 'novi sindrom' koji je bio izvan uspostavljenih psiholoških konstrukata, i koji je bio utemeljen na seriji pojedinačnih kliničkih pokazatelja. Iako je Gardner bio u pravu kad je prepoznao karakterističnu konstelaciju kliničkih karakteristika, odsustvo profesionalne i znanstvene discipline u konačnici je potkopalo našu sposobnost postizanja rješenja obiteljske tragedije 'otuđenja djeteta od roditelja.
Trebamo se vratiti temeljnoj definiciji onoga što 'otuđenje djeteta od roditelja' jest, i primijeniti potrebnu profesionalnu disciplinu radi redefinicije interpersonalnih procesa povezanih s konstruktom 'otuđenja djeteta od roditelja' i to poptuno unutar standarda i uspostavljenih psihologijskih konstrukta i principa. Zgradu gradimo tako da prvo sagradimo temelj. Temelj osigurava stabilnost na koju se ostatak strukture može oslanjati.
Gardner je sagradio temelj svoje teorije SOR-a na živom pijesku pojedinačnih kliničkih pokazatelja koji nisu bili usidreni ni u kakvim priznatim teorijskim principima ni konstruktima. Kad pokušamo teoriju o SOR-u primijeniti da bismo postigli rješenja u kontekstu mentalnog zdravlja i pravosuđa, pijesak pod našim nogama se pomiče i struktura se urušava.
Ne možemo postići rješenje dok ne uspostavimo čvrste, točne i značajne teorijske temelje potrebne za definirinja konstruka 'otuđenja djeteta od roditelja' koji se u cjelosti oslanjaju na standardne i uspostavjene psihologijske principe i konstrukte. Gradnju bilo koje strukture započinjemo postavljajući temelje.
Model 'otuđenja djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti uspostavlja potrebne teorijske temelje za konstrukt 'otuđenja djeteta od roditelja' na čvrstoj podlozi jasno uspostavljenih psihologijskih principa i konstrukata, što nam onda omogućuje građenje teorijskih temelja radi nalaženja dijagnostičkih i pravosudnih rješenja te tretmana, potrebnih unutar sustava mentalnog zdravlja i pravosuđa.

Razine analize

Konstrukt 'otuđenja djeteta od roditelja' može se razumjeti na tri različite, a ipak povezane razine analize:
1) Razina obiteljskih sustava
2) Razina poremećaja ličnosti
3) Razina sustava privrženosti
Svaka od ovih razina oslanja se na postojeće razine temeljne strukture. Razina analize obiteljskih sustava uspostavljena je unutar dubljeg psihološkog konteksta razine mentalnog poremećaja, koji se nastao na još dubljoj razini sustava privrženosti.
U svojoj srži, 'otuđenje djeteta od roditelja' predstavlja trans-generacijski prijenos traume privrženosti iz djetinjstva roditelja otuđitelja na postojeće obiteljske odnose i uključuje oživljavanje traume odnosa koja se nalazi u 'unutarnjim radnim modelima' mreže privrženosti roditelja otuđitelja.
Ovim trans-generacijskim prijenosom traume privrženosti upravljaju osobine narcisoidnog i graničnog poremećaja ličnosti koje predstavjaju mješavinu nesigurnog anksiozno-disorganiziranog obrasca privrženosti roditelja otuđitelja.
Dakle, utjecaj karakteristika poremećaja ličnosti narcisoidnog i graničnog poremećaja ličnosti roditelja otuđitelja stvara primarni poriv za provedbu procesa otuđenja unutar neke obitelji.
Na površini, 'otuđenje djeteta od roditelja' predstavlja izraz međugeneracijskog saveza između djeteta i narcisoidnog/(graničnog) roditelja protiv drugog roditelja, ciljanog-odbačenog roditelja, pri kojem narcisoidni/(granični) roditelj koristi dijete kao oružje da bi nanio bol drugom roditelju zato što nije primjereno cijenio napuhanu grandioznost narcisoidnog/(graničnog) roditelja, i zato što je brzopleto napustio narcisoidnog/(graničnog) roditelja.
"Ako drugi ne uspiju zadovoljiti 'potrebe' narcisoidne osobe, uključujući i potrebu da je se smatra dobrom, ili da ne bude izložena neugodi, tad ti drugi 'zaslužuju biti kažnjeni'... Dok kažnjava drugu osobu zbog svoje netolerantnosti ili osjećaja povlaštenosti, narcisoidna osoba to vidi kao 'lekciju koju ta osoba treba za vlastito dobro' (Beck, i sur., 2004., str. 252).
Da bismo zadržali jasnoću u složenoj dinamici 'otuđenja djeteta od roditelja' potrebno je razumjeti o kojoj razini analize raspravljamo: o procesima unutar obiteljskog sustava, o procesima unutar poremećaja ličnosti ili o procesima unutar sustava privrženosti, iako su sva tri povezana i isprepletena.

Razina 1: Razina obiteljskih sustava

Ključni konstrukt razine obiteljskih sustava jest triangulacija djeteta u sukob supružnika, putem međugeneracijskog saveza roditelj-dijete s narcisoidnim/(graničnim) roditeljem, protiv drugog roditelja.
Haley (1977.) međugeneracijski savez naziva 'perverzim trokutom' i daje sljedeću definiciju:
"Ljudi koji su u ovoj triangulaciji, nisu vršnjaci, već jedno od njih pripada generaciji kojoj drugo dvoje ne pripada... U procesu njihove međusobne interakcije, osoba iz jedne generacije stvara savez s osobom druge generacije, a protiv osobe iz svoje generacije. Pod 'savezom' se smatra proces zajedničke akcije koja je protiv treće osobe. Savez između navedene dvije osobe se poriče. To znači da postoje određena ponašanja koja ukazuju na savez, ali koja će, kad ih se propituje, biti poricana kao savez... U osnovi je ta izopačena triangualcija ona u kojoj je razgraničenje generacija poništeno na prikriveni način. Kad se ovo opetovano događa, sustav je patološki.". (Haley, 1977., str.37)
Važno je naglasiti da definicija ovog konstrukta podrazumijeva da se 'savez između navedene dvije osobe poriče'. Zato je potpuno besmisleno kad vještaci i terapeuti pitaju dijete da li 'odabrani' roditelj koji je s djetetom u savezu na neki način utječe ili stvara djetetovo neprijateljstvo i odbacivanje drugog roditelja.
Međugeneracijski savez se, PO DEFINICIJI, poriče.
Naravno da dijete kaže "ne". A 'odabrani' roditelj s kojim je dijete u savezu podržava dijete u tom odbijanju, zauzimajući se za to da je to u potpunosti odluka i izbor djeteta. ("Djetetu treba dopustiti da odluči hoće li ili neće viđati drugog roditelja. Trebamo slušati dijete.")
"Savez između navedene dvije osobe se poriče" (Haley, 1977.)
To što dijete poriče savez POTPUNO JE SUKLADNO tomu da savez zaista postoji. Prisutnost međugeneracijskog saveza roditelj-dijete mora se utvrditi pomoću kolateralnih dokaza koji 'ukazuju na savez', a ne pomoću izravnih dokaza. Priroda ovih kolateralnih dokaza bit će opisana u tekstovima koji slijede.

Razina 2: Razina poremećaja ličnosti

Ispod poremećaja na razini obiteljskih sustava, nalazi se psihopatologija dinamike narcisodine i granične ličnosti. Nemogućnost obitelji da upravlja prijelazom iz strukture cjelovite u strukturu razvedene obitelji, izravna je posljedice remetilačkih utjecaja izrazitih narcisoidnih i graničnih osobina ličnosti roditelja otuđitelja na obiteljske odnose.
Poremećaji narcisoidne i granične ličnosti predstavljaju vrlo ozbiljnu psihopatologiju koja može teško narušiti razvoj djeteta i dinamiku odnosa unutar obitelji.
Na temelju mojeg stručnog znanja o razvoju djeteta, terapiji djeteta i obitelji, i o ključnoj ulozi roditeljstva na zdrav ili nezdrav razvoj djeteta, poredao bih najlošije moguće roditeljstvo kao:
1.               Seksualno zlostavljanje/incest
2.               Roditeljstvo osobe s narcisoidnim i graničnim poremećajem ličnosti
3.               Fizičko zlostavljanje djeteta
4.               Obiteljsko nasilje
5.               Suicidalno/depresivno roditeljstvo
Neki stručnjaci mogu tvrditi da je psihička trauma zbog fizičkog zlostavljanja djeteta razvojno više problematična za dijete nego posljedice narcisoidnog i graničnog roditeljstva, i potpuno razumijem brigu u vezi s posljedicama fizičkog zlostavljanja djeteta na njegov razvoj. Ali tvrdim da se psihička trauma od proživljenog fizičkog nasilja u djetinjstvu može liječiti, dok učinci narcisoidnog i graničnog roditeljstva narušavaju samu organizaciju strukture ličnosti, rezultirajući u potencijalno teškim i doživotnim deformacijama osobnosti i međuljudskih odnosa.
Očito, svi gore navedeni oblici izopačenog roditeljstva iznimno su loši i svi su iznimno pogubni za razvoj djeteta. Redoslijed po kojem sam ih poredao samo ukazuje na to koliko je roditeljstvo roditelja s narcisoidnim i graničnim poremećajem pogubno za razvoj djeteta.
'Otuđenje djeteta od roditelja' nije pitanje roditeljske skrbi, ono je pitanje zaštite djeteta.
Distorzije obiteljskih procesa koje stvara psihopatologija narcisoidnog/(graničnog) roditelja manifestacije su različitih karakteristika roditeljske psihopatologije. Jedna od ključnih karakteristika koja je poriv za dinamiku otuđenja jest karakterološka nemogućnost narcisoidnog/(graničnog) roditelja da doživi i proradi tugu. Prema Kernberg-u (1975.):
"Oni su [osobe s narcisoidnim poremećajem osobnosti] posebno lišeni istinskih osjećaja tuge i žalovanja; njihova nesposobnost proživljavanja depresivnih reakcija jest osnovna karakteristika njihove osobnosti. Kad ih drugi ljudi napuste ili razočaraju, oni mogu pokazati nešto što na površini izgleda kao depresija, no daljim promatranjem prepoznaje se ljutnja i zamjeranje te jaka želja za osvetom, a ne stvarna tuga zbog gubitka osobe koju su cijenili." (str. 229)
Razvod i gubitak cjelovite obiteljske strukture stvara doživljaj tuge i gubitka za sve uključene. Za narcisoidnog/(graničnog) roditelja, doživljaj tuge i žalosti pri gubitku cjelovite obitelji, pretvara se u 'ljutnju i zamjeranje te jaku želju za osvetom'.
Putem patogenog roditeljskog utjecaja narcisoidnog/(graničnog) roditelja, dijete se uvodi u slično tumačenje djetetove vlastite tuge i žalosti zbog gubitka cjelovite obitelji kao u 'ljutnju i zamjeranje te jaku želju za osvetom' koji su usmjereni prema ciljanom roditelju. Taj osjećaj prema ciljanom roditelju zamjenjuje autentični osjećaj stvarne tuge zbog gubitka osobe koju je dijete cijenilo.
Autentično dijete nije ljutito i ne zamjera. Autentično je dijete tužno.
U srži djetetova doživljaja jest krivo shvaćen i krivo protumačen odgovor na bol, koji uključuje duboku, duboku tugu, koja je inicijalno rezultat gubitka cjelovite obitelji, ali se kasnije pojačava zbog gubitka afektivnog odnosa s voljenim, a sad odbačenim, ciljanim roditeljem.
Djetetovo krivo tumačenje autentičnog doživaljaja duboke tuge (tj. žalosti) u kontekstu gubitka cjelovite obitelji i gubitka afektivnog odnosa s ciljanim roditeljem, stvaraju i održavaju iskrivljeni roditeljski postupci narcisoidnog/(graničnog) roditelja.

Razina 3: Razina sustava privrženosti

Osnovna odlika na razini sustava privrženosti jest, ponovno proživljanje, unutar postojećih obiteljskih odnosa, traume privrženosti sadržane u 'unutarnjim radnim modelima' sustava privrženosti roditelja otuđitelja.
Sustav privrženosti posreduje i pri stvaranju i pri gubitku emocionalnih odnosa.
Doživljaj gubitka koji je povezan s razvodom, aktivirao je sustav privrženosti roditelja otuđitelja da bi taj susrav posredovao u doživljaju gubitka. Aktivacija sustava privrženosti u roditelja otuđitelja nastaje zbog traume mreže odnosa u 'unutarnjim radnim modelima' sustava privrženosti roditelja otuđitelja (to je ta sržna trauma koja je dovela do formiranja narcisodinih i graničnih crta ličnosti).
Tako, nakon razvoda, dva skupa mreže privrženosti postaju istodobno aktivirana u sustavu privrženosti roditelja otuđitelja, jedan koji predstavlja sadašnje članove obitelji, i jedan koji je ugrađen u unutarnje radne modele sustava privrženosti roditelja otuđitelja, koji predstavlja obrasce očekivanja privrženosti koji su se formirali u djetinjstvu.
Privrženost u unutarnjim radnim modelima sustava privrženosti roditelja otuđitelja predstavljaju se prema obrascu:
·                  Dijete žrtva
·                  Abuzivni roditelj
·                  Protektivni roditelj
Istodobna aktivacija dvije skupine reprezentacijskih mreža, jedna iz prošlih obrazaca traume, i jedna koja obuhvaća današnje članove obitelji, stvara psihološku fuziju, ili ekvivalentnost između ove dvije skupine aktiviranih mreža privrženosti.
Zato u umu roditelja otuđitelja dijete predstavlja 'Dijete žrtvu' unutarnjih radnih modela privrženosti, drugi roditelj odgovara predstavi 'Abuzivnog roditelja' u unutarnjim radnim modelima sustava privrženosti, a ulogu poželjnog idealnog 'Protektivnog roditelja' prisvaja za sebe narcisoidni/(granični) roditelj otuđitelj.
Sad su svi likovi za ponovni prikaz traume privrženosti na mjestu. Sve što preostaje jest inducirati dijete u početak igranja oživljene predstave prihvaćajući ulogu 'Djeteta žrtve'.
Obično se misli da roditelj otuđitelj inducira djetetovo odbacivanje ciljanog roditelja 'ocrnjivanjem' i pričanjem o tomu kako je drugi roditelj loš. Iako se i to događa, to nije ona komunikacijska sila koja inducira djetetovo odbacivanje drugog roditelja.
Ključna odlika iniciranja oživljene igre narativa traume NIJE definiranje ciljanog roditelja kao 'Abuzivnog roditelja', već je to rad na djetetovu prihvaćanju uloge 'Djeteta žrtve'. Ključno je da ovo razumijemo.
Ključna odlika provedbe procesa otuđenja jest induciranje djeteta u prihvaćanje uloge 'Djeteta žrtve' drugog roditelja.
Razlog je taj što, kad dijete jednom prihvati ulogu 'Djeteta žrtve', to odmah definira ciljanog roditelja kao 'Abuzivnog roditelja', i uloga djeteta kao žrtve također odmah omogućuje narcisoidnom/(graničnom) roditelju otuđitelju da preuzme (i jasno je pred drugima odigra) željenu ulogu idealnog i svog krasnog 'Protektivnog roditelja'.
Ključna definirajuća odlika u provođenju procesa otuđenja nije ta da je ciljani roditelj abuzivan, već ta da je dijete žrtva. Fokus otuđenja inducira u djeteta lažno uvjerenje da je ono 'žrtva' 'abuzivnih' roditeljskih postupaka ciljanog roditelja, što se onda koristi kao opravdanje djetetova stava neprijateljskog odbijanja ciljanog roditelja, jer ciljani roditelj 'zaslužuje kaznu' za svoje 'abuzivno' roditeljstvo.
Ovo predstavlja osnovnu odliku oživljavanja traume, da ciljani roditelj 'zaslužuje biti kažnjen' zbog 'abuzivnog' roditeljstva prema djetetu (to je toliko ključno za ovu dinamiku da bi gotovo i samo moglo poslužiti za dijagnosticiranje).
"Ako drugi ne uspiju zadovoljiti 'potrebe' narcisoidne osobe, uključujući i potrebu da se prikaže dobrom, ili bude izložena neugodi, tad ti drugi 'zaslužuju biti kažnjeni' (Beck, i sur., 2004., str. 252).
Ništa od ove oživljene priče nije istinito. Ciljani roditelj nije abuzivan, dijete nije žrtva, a narcisoidni/(granični) roditelj nije sav krasan protektivni roditelj. No, istina za narcisoidnog/(graničnog) roditelja u agoniji patologije, nije relevantna za razmatranje.
"Zbog njihove pretjerane uporabe mehanizama fantazije, skloni su događaje krivo tumačiti i konstruirati deluzijska uvjerenja. Kako nisu voljne prihvatiti ograničenja svoje neovisnosti i nisu u stanju prihvatiti stajališta drugih, narcisoidne se osobe mogu izolirati od korektivnih učinaka mišljenja svoje okoline. Sami, oni mogu promišljati i tkati svoja uvjerenja u mrežu nestvarnih i potpuno krivih sumnjičenja." (Millon, 2011, str. 407)
Oživljavanje priče traume zarobljava psihološko stanje i funkcioniranje narcisoidnog/(graničnog) roditelja. U umu narcisoidnog/(graničnog) roditelja, oživljena je priča apsolutna istina, i ne postoji ta količina dokaza za suprotno koja može narcisoidnog/(graničnog) roditelja uvjeriti da konstruirani tijek oživljene prije nije istinit.
U psihopatologiji narcisoidnog/(graničnog) roditelja dijete je žrtva abuzivnog roditeljstva drugog roditelja tako da je u očajničkoj potrebi za protektivnim roditeljstvom sveg krasnog narcisoidnog/(graničnog) roditelja koji 'dijete žrtvu' spašava od 'abuzivnog roditelja'. U umu narcisoidnog/(graničnog) roditelja to je istina.
Ali je ta priča lažna, rođena iz psihopatologije narcisoidne/(granične) osobnosti, oživljene priče traume iz djetinjstva s konstruiranih likovima i konstruiranom 'istinom'.
A dijete se može inducirati u prihvaćanje uloge 'Djeteta žrtve' zato što dijete ima autentični doživljaj tuge i žalosti koji je izazvan prisutnošću ciljanog roditelja, što dijete, pod utjecajem poremećenog utjecaja narcisoidnog/(graničnog) roditelja krivo tumači kao 'dokaz abuzivnog' roditeljstva ciljanog roditelja.
Nešto je u vezi s bivanjem s ciljanim roditeljem bolno (tj. dijete osjeća autentičnu tugu i žalost zbog gubitka odnosa afektivne povezanosti s tim roditeljem).
Mora biti da ciljani roditelj čini nešto zbog čega ja osjećam bol (ne, ne čini, bol je normalna tuga koja je rezultat neispunjenog poriva za privrženim povezivanjem).
Roditelj otuđitelj mora da je u pravu, nešto što ciljani roditelj čini jest 'abuzivno', i to je ono zbog čega osjećam bol (ne, bol je samo tuga zbog neispunjenog poriva za privrženim povezivanjem s voljenim-ali-odbačenim ciljanim roditeljem).
Kad terapeut ili dječji zastupnik povjeruju u konstruiranu lažnu priču oživljenog narativa, oni bivaju kooptirani u savez s teškom psihopatologijom na ogromnu štetu djetetova zdravog razvoja, odbacujući svoje profesionalne odgovornosti prema djetetu.
Zaprepašten sam razinom stručnih nekompetencija i neznanja u dijagnosticiranju i tretmanu obiteljskih procesa. Iako složeni, svi su aspekti ove dinamike u cjelosti unutar standarda i prihvaćenih domena stručnog znanja, principa i konstrukata, i trebali bi biti očekivane domene profesionalnih kompetencija pri dijagnosticiranju i tretmanu ove 'specijalne populacije' djece i obiteljskih procesa.
·                  Konstrukti triangulacije i međugeneracijskog saveza roditelj-dijete, jesu standardni i uspostavljeni profesionalni konstrukti koji bi trebali predstavljati očekivane kliničke kompetencije pri dijagnosticiranju i tretmanu obiteljske dinamike, osobito u situaciji visoko konfliktnog razvoda.
·                  Narcisoidne i granične crte ličnosti jesu uspostavljeni i prihvaćeni profesionalni konstrukti definirani u DSM dijagnostičkom sustavu i kao takvi bi trebali biti unutar domena profesionalnih kompetencija svih stručnjaka mentalnog zdravlja, posebice pri dijagnosticiranju ili tretmanu potencijalne zamjene uloga u odnosu roditelj-dijete u situaciji visoko konfliktnog razvoda.
·                  Priroda i funkcioniranje sustava privrženosti jest uspostavljen psihologijski konstrukt s opsežnom empirijskom podlogom u znanstvenoj literaturi, i trebala bi biti očekivana domena profesionalnih kompetencija svih stručnjaka mentalnog zdravlja pri dijagnosticiranju i tretmanu obiteljskih procesa, uključujući i izostanak djetetovih poriva za privrženim povezivanjem s roditeljem.
Ni osobno ni profesionalno, smatram da nema apsolutno nikakvog razloga zašto bi stručnjak mentalnog zdravlja propustio dijagnosticirati težinu uključene psihopatologije, dok su posljedice profesionalnih propusta toliko pogubne za razvoj djeteta, da me ozbiljno profesionalno zabrinjavaju stručne kompetencije svakog stručnjaka mentalnog zdravlja koji propusti postaviti dijagnozu.
Ako ne znate što radite, ne biste trebali raditi s ovom 'specijalnom populacijom' djece i obiteljskih procesa.

Reference:
Beck, A.T., Freeman, A., Davis, D.D., & Associates (2004). Cognitive therapy of personality disorders. (2nd edition). New York: Guilford.
Haley, J. (1977). Toward a theory of pathological systems. In P. Watzlawick & J. Weakland (Eds.), The interactional view (pp. 31-48). New York: Norton.
Kernberg, O.F. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism.. New York: Aronson.
Millon. T. (2011). Disorders of personality: introducing a DSM/ICD spectrum from normal to abnormal. Hoboken: Wiley. 
___________________________
Poveznica na izvornik: https://drcraigchildressblog.com/2014/07/20/three-levels-of-analysis/

Nema komentara:

Objavi komentar