četvrtak, 28. travnja 2016.

Dijagnostička lista za utvrđivanje patogenog roditeljstva

Dijagnostička lista radi utvrđivanja patogenog roditeljstva
C.A. Childress, Dr. psihologije, (2015)1. Potisnut sustav privrženosti
Prisutni    Rubni   Odsutni
  ☐      ☐     ☐       1. Potisnut sustav privrženosti: Dijete je iniciralo prekid odnosa s
                                             normalnim i emocionalno dostupnim roditeljem. Djetetovi simptomi
                                             pokazuju selektivno potiskivanje normalnog funkcioniranja
                                             djetetova poriva za povezivanjem s jednim roditeljem, pri čemu
                                             dijete nastoji potpuno prekinuti odnos s tim roditeljem.

            Sekundarni kriterij: Uobičajeno normalno roditeljstvo:
               da               ne         Roditeljsko ponašanje ciljanog roditelja u širokim je okvirima 
         ☐         ☐          uobičajenog normalnog - prihvatljivog roditeljstva

                                             Normalno roidteljstvo uključuje legitimno vršenje roditeljskih prava
                                             u uspostavljanju željenih obiteljskih vrijednosti kroz roditeljska
                                             očekivanja željenog ponašanja djeteta unutar normalnih okvira.

2(a). Znaci poremećaja osobnosti
Prisutni    Rubni   Odsutni
  ☐      ☐     ☐          Djetetovi simptomi pokazuju svih pet sljedećih karakteristika
                                    narcisoidnog/(graničnog) poremećaja ličnosti koji se prezentiraju
                                    u odnosu na ciljanog-odbačenog roditelja
            Subkriteriji:
               da               ne
         ☐         ☐         Grandioznost: Dijete pokazuju grandioznu percepciju sebe kao
                                             osobe koja zauzima viši status u obiteljskoj hijerarhiji koji je iznad
                                             statusa ciljanog-odbačenog roditelja. S te pozicije dijete se osjeća
                                             ovlaštenim suditi ciljanom-odbačenom roditelju i kao roditelju i
                                             kao osobi.
         ☐         ☐         Nedostatak empatije: Dijete pokazuje potpuni nedostatak
                                             empatije za emocionalnu bol koju svojim neprijateljstvom i
                                             odbacivanjem nanosi ciljanom-odbačenom roditelju.
         ☐         ☐         Povlaštenost: Dijete pokazuje naglašen osjećaj povlaštenosti
                                             pri čemu očekuje da ciljani-odbačeni roditelj udovoljava djetetovim
                                             željama, i ako ovaj u tome ne uspije, tad se dijete osjeća
                                             ovlaštenim provesti osvetničko kažnjavanje odbačenog roditelja
                                             temeljem svoje prosudbe o roditeljskim propustima.
         ☐         ☐         Nabusit i arogantan stav: Dijete pokazuje nabusit i arogantan
                                             stav i prijezir prema ciljanom-odbačenom roditelju.
         ☐         ☐         Splitting: Dijete pokazuje polarizirane stavove prema
                                             roditeljima, pri čemu 'odabranog' roditelja idealizira kao
                                             savršenog, dok ciljanog roditelja potpuno obezvrijeđuje
                                             kao potpuno lošeg i neadekvatnog roditelja.

2(b). Fobična anksioznost prema jednom roditelju
Prisutni    Rubni   Odsutni
  ☐      ☐     ☐          Djetetovi simptomi pokazuju ekstremnu anksioznost prema
                                    ciljanom-odbačenom roditelju što ispunjava DSM-5
                                    dijagnostičke kriterije za specifičnu fobiju:
            Kriteriji:
               da               ne
         ☐         ☐         Perzistirajući neutemeljen strah: Dijete pokazuje uporan i
                                             neutemeljen strah od ciljanog-odbačenog roditelja koji ili
                                             povezan s prisutnošću ciljanog roditelja ili s                očekivanjem
                                             prisutnosti ciljanog roditelja.
         ☐         ☐         Velika uznemirenost: Prisutnost ciljanog-odbačenog roditelja
                                             gotovo bez iznimke izaziva uznemirenost koja može dostići
                                             razinu izazvanog napadaja panike.
         ☐         ☐         Izbjegavanje roditelja: Dijete nastoji izbjeći izloženost ciljanom
                                             roditelju zbog situacijski izazvane uznemirenosti ili trpi prisutnost
                                             toga roditelja uz veliku patnju.

3. Fiksirana kriva uvjerenja
Prisutni    Rubni   Odsutni
  ☐      ☐     ☐          Djetetovi simptomi pokazuju nepomirljivo fiksirana kriva
                                    uvjerenja u vezi s temeljnom neadekvatnim roditeljstvom
                                    ciljanog-odbačenog roditelja. Pritom dijete opisuje odnos s
                                    ciljanim-odbačenim roditeljem kao, na neki način,
                                    emocionalno ili psihički zlostavljački prema djetetu.
                                    Iako dijete ne možda eksplicitno ne koristi izraz 'zlostavljanje',
                                    implikacije emocionalnog ili psihičkog zlostavljanja sadržane su u
                                    djetetovom sustavu uvjerenja i nemaju uporište u stvarno
                                    procijenjenim roditeljskim postupcima ciljanog-odbačenog
                                    roditelja (unutar širokog spektra normalnog roditeljskog
                                    postupanja).

Dodatni klinički pokazatelji u 'odabranog' roditelja s kojim je dijete u savezu.
Prisutni    Rubni   Odsutni
  ☐      ☐     ☐          Preuzimanje uloge 'roditelja zaštitnika':
                              Roditelj izražava neopravdanu brigu za 'sigurnost' djeteta kad je dijete
                                             s ciljanim-odbačenim roditeljem.
  ☐      ☐     ☐          Podrška djetetovu aktivnom angažmanu u odbacivanju
                                    drugog roditelja:
                              'Poslušajmo što dijete želi' – 'Dijete treba odlučivati o susretima s
                                             drugim roditeljem' – nastoji postići da dijete na sudu kaže da
                                             ne želi viđati drugog roditelja.

________________________________
Poveznica na izvornik:  http://drcachildress.org/asp/admin/getFile.asp?RID=94&TID=6&FN=pdf

Nema komentara:

Objavi komentar