četvrtak, 2. lipnja 2016.

PROMATRAČI

prema: Childress, C.A. (2015). An Attachment-Based Model of Parental Alienation: Foundations. Claremont, CA: Oaksong Press. (p. 252-258)
Uloga “promatrača”** u prikazu narativa traume je ključna
Pred stručnjacima mentalnog zdravlja, odvjetnicima i sucima, kao “promatračima” u prikazu narativa traume stoji izbor: ili će zanemariti psihičko zlostavljanje djeteta od strane narcističkog/graničnog roditelja, ili će izvršiti svoju dužnost na način da zaštite i izbave dijete od psihičkog zlostavljanja zbog patologije patogenog roditelja i na taj način ponovno uspostave zdrav i normalan razvoj djeteta.
Opis patologije
Patologija odbacivanja jednog roditelja predstavlja dio patologije splitting-a narcisoidnog/(graničnog) roditelja stvaranjem transgeneracijskog saveza s djetetetom, a protiv drugog roditelja.
Patologija odbacivanja jednog roditelja pokazuje prijenos slike traume poremećaja privrženosti iz djetinjstva “odabranog”, patogenog roditelja u postojeće obiteljske odnose. To sa sobom donosi poremećaj osobnosti “odabranog” roditelja, a to je obrazac prikaza lažne traume “roditelja zlostavljača”/”djeteta žrtve”/”roditelja zaštitnika”.
Perlman i Courtois (2005) utvdili su četiri uloge u prikazu traumatske priče,
“Prikaz traumatske prošlosti uobičajen je u tretmanu ove populacije i često predstavlja bilo eksplicitna ili kodirana ponavljanja neprerađene traume pri pokušajima ovladavanja traumom. Prikazi se mogu manifestirati psihološki, relacijski i somatski, i mogu se javljati sa svjesnom namjerom, ili gotovo nesvjesno. Jedna od primarnih dinamika transfera-kontratransfera u terapiji obuhvaća prikaz obiteljskih uloga žrtva-počinitelj-spasitelj-promatrač. Terapeut i klijent igraju ove uloge jedan s drugim, često zauzimajući komplementarne pozicije. To čine ponovno proživljavajući različite aspekte ranih odnosa privrženosti klijenta.” (str. 455)
U patologiji koja se tradicionalno naziva “otuđenje od roditelja” terapeuti, odvjetnici i suci igraju ulogu 'promatrača' u lažnom i deluzijskom narativu ponovnog proživljavanja traume. Nehotično igranje uloge promatrača, bez znanja o tome, u lažnom i deluzijskom prikazu traume jest koaliranje s psihičkim zlostavljanjem djeteta.
Induciranje značajne razvojne patologije (dijagnostički pokazatelj 1), patologije osobnosti (dijagnostički pokazatelj 2) i psihijatrijske patologije (dijagnostički pokazatelj 3) u djeteta, da bi se stabilizirala psihopatologija patogenog roditelja svakako predstavlja dijagnozu DSM-5, V995.51 Psihičko zlostavljanje djeteta, potvrđeno.
Propust postavljanja dijagnoze prema DSM-5 kad je to potrebno, predstavlja neizvršenje dužnosti stručnjaka mentalnog zdravlja da štiti.
Patologija 'otuđenja djeteta od roditelja' nije stvar dodjele roditeljske skrbi, ona je pitanje zaštite djeteta.
Izbor koji “promatrači” stručnjaci mentalnog zdravlja, odvjetnici i suci imaju jest hoće li dijete prepustiti psihičkom zlostavljanju od strane psihopatologije patogenog roditelja, čime dopuštaju, zapravo ulaze u savez sa zlostavljanjem i uništavanjem normalnog razvoja djeteta, ili će dijete spasiti od psihičkog zlostavljanja od strane psihopatologije narcisoidnog/(graničnog) roditelja te pomoći pri uspostavi zdravog i normalnog razvoja djeteta. To je njihov izbor.
Slijedi izvadak iz knjige Foundations*, koji se odnosi na ulogu promatrača u prikazu narativa traume (str. 252-258)


Uloga promatrača
Perlman i Courtois (2005) utvrdili su četiri karakteristične uloge u slici traume; uloge “žrtve-počinitelja-spasitelja-promatrača”. Tri primarne uloge u slici traume odbacivanja roditelja temeljenog na poremećaju privrženosti jesu:
·       Uloga “roditelja zlostavljača”, koja odgovara ulozi “počinitelja” koju su utvrdili Perlman i Courtois
·       Uloga “djeteta-žrtve”, koja odgovara ulozi “žrtve” koju su utvrdili Perlman i Courtois
·       Uloga “roditelja-zaštitnika”, koja odgovara ulozi “spasitelja” koju su utvrdili Perlman i Courtois.
Osim ove tri primarne uloge, i uloga “promatrača”, koju su također utvrdili Perlman i Courtois, značajna je u slici odvijanja traume 'otuđenja djeteta od roditelja' koje se temelji na poremećaju privrženosti. U ulozi “promatrača” jesu terapeuti, odvjetnici, suci, učitelji, članovi proširene obitelji. Ovi “promatrači” ispunjavaju tri posebne funkcije u prikazu narativa traume 'otuđenja djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti. Uloga “promatrača” jest, prvo, dati legitimitet “istinitosti” prikazanog narativa. Druga uloga “promatrača” jest ta da javno ponizi ciljanog, tj. odbačenog roditelja. Treća uloga promatrača je osigurati “narcističko zadovoljenje” potreba patogenog roditelja, dajući legitimitet slici fantastičnog roditelja kakvim se patogeni, tj. narcisoidni/(granični) roditelj prikazuje.
Davanje legitimiteta “istinitosti” prikazane pripovijesti
Prihvaćajući je kao istinitu, “promatrači” potvrđuju legitimitet i autentičnost prikazanog narativa. Predstavljanje narativa o'otuđenja djeteta od roditelja' koje se temelji na poremećaju privrženosti, zapravo jest lažna drama koju stvara narcisoidni/(granični) roditelj. U zbilji, ciljani (odbačeni) roditelj nije nasilan, dijete nije žrtva i narcisoidni/(granični) roditelj ne štiti dijete. U zbilji je ciljani roditelj normalan i emocionalno dostupan, dijete je normalno dijete koje voli oba roditelja, a narcisoidni/(granični) roditelj koristi dijete kao oružje kojim će nanijeti patnju ciljanom roditelju. Narativ koji stvara narcisoidni/(granični) roditelj je deluzija
Ipak, kad “promatrači” terapeuti i odvjetnici prihvate prikazani narativ o traumi kao razumno objašnjenje za djetetovo odbacivanje ciljanog roditelja, oni dopuštaju da njihova moć i autoritet koje imaju u svojoj ulozi terapeuta ili odvjetnika budu upotrijebljeni od strane narcisoidnog/(graničnog) roditelja kako bi se potvrdio legitimitet prikazanog narativa o traumi. Njihovo prihvaćanje narativa traume legitimizira taj narativ kao istinit. Narativ koji uključuje “roditelja zlostavljača”/”dijete žrtvu”/”roditelja zaštitnika” postaje istinit zato što ga “promatrači” narativa traume prihvaćaju kao istinitoga. Uloga “promatrača” u 'otuđenju djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti jest potvrditi istinitost prikazanog narativa traume.
Kad terapeuti i posebni skrbnici djeteta prihvate vjerodostojnost lažne drame koju je kreirala patologija narcisoidnog/(graničnog) roditelja u 'otuđenju djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti, oni nehotice ispunjavaju uloge “promatrača” unutar igrokaza narativa traume. Dajući legitimitet deluzijskoj konstrukciji patogenog roditelja, ovi “promatrači” – stručnjaci mentalnog zdravlja i odvjetnici, aktivno koaliraju s psihopatologijom. Zbog njihova neznanja u vezi s psihopatologijom uključenom u 'otuđenje djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti, ovi “promatrači” dopuštaju eksploatiranje svojeg profesionalnog statusa od strane psihopatologije narcisoidnog/(graničnog) roditelja radi davanja legitimiteta deluzijskom uvjerenju i lažnoj drami, koji u konačnici uništavaju živote i djeteta i ciljanog roditelja.
Sramoćenje ciljanog roditelja
Uloga “promatrača” u ponavljanom narativu traume 'otuđenja djeteta od roditelja' koje se temelji na poremećaju privrženosti, također služi za sramoćenje ciljanog roditelja. “Promatrači” su javni svjedoci izložene roditeljske (osobne) manjkavosti ciljanog roditelja. “Promatrači” postaju publika za javno ponižavanje ciljanog roditelja, kojeg dijete odbacuje zato što je “zlostavljač” i nepodoban roditelj (osoba).
Razvod predstavlja narcističku povredu u kojoj je narcisoidni/(granični) roditelj javno izložen kao supružnik. Javno je odbačen kao supružnik zbog nepodobnosti svoje narcisoidne/(granične) osobnosti. Toga roditelja ovo javno izlaganje dovodi do toga da mu se urušavaju narcističke obrane od vlastite primarne neadekvatnosti. Proces 'otuđenja djeteta od roditelja' koje se temelji na poremećaju privrženosti predstavlja nastojanje toga roditelja da ponovno uspostavi narcističke obrane, projicirajući strahove zbog svoje neadekvatnosti i strah od napuštanja na ciljanog roditelja. Djetetovo odbacivanje ciljanog roditelja definira toga roditelja kao neadekvatnog i odbačenog roditelja (osobe).
Uloga “promatrača” jest osigurati društvenu potvrdu neadekvatnosti i napuštanja odbačenog roditelja. Unutar prikazanog narativa, temeljna neadekvatnost i 'abuzivno' roditeljstvo ciljanog roditelja, javno su izloženi društvenoj zajednici, koju predstavljaju “promatrači” u prikazu narativa traume. Javno izlaganje “promatračima” putem prikaza narativa traume i djetetova odbacivanja ciljanog roditelja predstavlja javno sramoćenje ciljanog roditelja zbog njegove bazične neadekvatnosti kao roditelja (osobe).
Pri javnom sramoćenju ciljanog roditelja, “promatrači” djeluju kao društvena zajednica. Javno izlažući temeljnu neadekvatnost i odbacivanje ciljanog roditelja “promatračima” koji predstavljaju društvenu zajednicu, narcisoidni/(granični) roditelj u mogućnosti je suprotstaviti se i popraviti javnu sliku vlastite neadekvatnosti kao supružnika, koju je razvodom izazvao ciljani roditelj.
Svjedočenje narcističkoj grandioznosti
“Promatrači” u prikazu narativa traume također služe kao javni svjedoci iskazane veličanstvenosti patogenog roditelja kao fantastično brižnog i “zaštitničkog” roditelja. Odlučivši odbaciti “zlostavljačkog” i neadekvatnog ciljanog roditelja te biti s patogenim roditeljem, dijete je pred “promatračima” iskorišteno za potvrdu veličanstvenosti patogenog roditelja kao idealnog i fantastičnog roditelja. Vlast nad narcističkim objektom – djetetom, predstavlja simbol superiornosti i pobjede patogenog roditelja nad ciljanim roditeljem. Ciljani je roditelj taj kojeg je dijete odbacilo kao neadekvatnog roditelja (osobu). Patogeni je roditelj sav krasan i savršen roditelj (osoba), kojega je dijete odabralo.
Patogeni je roditelj siguran u dobro uvježbano kritiziranje ciljanog roditelja od strane djeteta:
·       Dijete mrzi biti s ciljanim roditeljem zbog nekog prošlog propusta ili neadekvatnosti. Taj roditeljski propust koji je učinio ciljani roditelj jednostavno je previše grozan da bi se mogao oprostiti.
·       Boji se ciljanog roditelja, ima napadaje panike i pod stresom je i na samu pomisao da bi bilo s ciljanim roditeljem, ili da bi ciljani roditelj došao na neki događaj ili aktivnost djeteta.
·       Ciljani roditelj nikad nije činio nešto posebno zanimljivo s djetetom u prošlosti, ili je previše zauzet nečim (npr. novim partnerom, poslom…).
·       Ciljani je roditelj previše kontrolirajući i nikad ne sluša što dijete želi. Ciljani je roditelj previše neosjetljiv za djetetove osjećaje.
·       Dijete želi da mu se dopusti “odlučiti” s kojim će roditeljem biti, i možda, ako ciljani roditelj “poštuje djetetove želje” i ako dopusti djetetu da bude isključivo s odabranim i omiljenim patogenim roditeljem, tad će (možda) dijete poželjeti provoditi vrijeme s ciljanim roditeljem nekad u budućnosti.
Siguran u dobro uvježbano kritiziranje ciljanog roditelja od strane djeteta, narcisoidni/(granični) roditelj će gorljivo dijete pokazivati “promatračima” – terapeutima i odvjetnicima, što će mu omogućiti da im se jasno prikaže u željenoj ulozi fantastično brižnog i punog razumijevanja “roditelja zaštitnika”.
Nakon što se psihološki predalo volji narcisoidnog/(graničnog) roditelja, dijete gorljivo prihvaća ulogu “djeteta-žrtve”, nudeći “promatračima” terapeutima i odvjetnicima litaniju dobro uvježbanog kritiziranja ciljanog roditelja, i kao roditelja, i kao osobe. Dijete u potpunosti očekuje da će ta kritika biti prihvaćena uz istu podršku punu razumijevanja, kao što je prihvaća patogeni roditelj. Ako, kojim slučajem, “promatrač” na neki način propitkuje legitimitet djetetova uvježbanog kritiziranja, ono postaje zbunjeno i dizorijentirano, i proces kritiziranja se počinje urušavati.
Ako “promatrač” terapeut ne prihvati prikaz narativa traume i propituje legitimitet djetetova kritiziranja, tad narcisoidni/(granični) roditelj brzo traži da se terapeut ukloni iz tretmana. Za toga roditelja svrha terapije nije da djetetu bude bolje i da se odnos s ciljanim roditeljem popravi. Za toga je roditelja svrha terapije da “promatrač” terapeut potvrdi legitimitet prikaza narativa traume koja uključuje “roditelja zlostavljača”/”dijete žrtvu”/”roditelja zaštitnika”. Ako terapeut ne ispuni svoju ulogu “promatrača” u narativu o traumi, tada će patogeni roditelj toga “promatrača” terapeuta zamijeniti onim koji će potvrditi legitimitet pripovijesti.
Dva su načina na koje narcisoidni/(granični) roditelj može ukloniti nesuradljivog “promatrača” terapeuta iz tretmana. Prvi je da jednostavno odbije surađivati s njim. Najučinkovitiji način da patogeni roditelj osigura da će terapeut ispuniti svoju ulogu “promatrača” u prikazu narativa jest da pristane na tretman djeteta samo s onim terapeutima koji potvrđuju prikaz narativa traume.
Ako nije moguće odbiti tretman s nesuradljivim “promatračem” da bi se uklonio nesuradljiv terapeut, onda će patogeni roditelj upotrijebiti prokušanu metodu postizanja moći i kontrole, tj. inducirat će i potom iskoristiti djetetove simptome. Nakon terapijskog susreta, patogeni će roditelj namamiti dijete u kritiziranje terapeuta, koje se obično svodi na to da terapeut ne pokazuje dovoljno “razumijevanja” za osjećaje djeteta (što znači da terapeut ne prihvaća legitimitet prikaza narativa traume). Patogeni roditelj tad koristi djetetove pritužbe i obraća se sudu/socijalnoj službi, radi zamjene terapeuta s nekim koji ima više “razumijevanja” za dijete, i s kojim se dijete osjeća “ugodnije”. Na taj je način dijete ovlašeno birati terapeuta koji neće propitivati djetetov prikaz sebe kao “žrtve” navodno “abuzivne” roditeljske neadekvatnosti ciljanog roditelja.
Narcisoidni/(granični) roditelj i dijete zajednički prikazuju igrokaz narativa za publiku “promatrača”, gdje dijete u vodećoj ulozi nudi dobro uvježbanu seriju kritika ciljanog roditelja na odabrane teme koje je prvotno djetetu ponudio patogeni roditelj tijekom postupka induciranja. U međuvremenu će patogeni roditelj pred "promatračima" prikazati cijelu paletu naznaka da je brižan i zabrinut “roditelj-zaštitnik” (”treba slušati dijete”, “ja samo pratim djetetove želje”, “neka dijete odluči”). Uloga terapeuta i odvjetnika "promatrača" jest prihvatiti i time potvrditi legitimnost narativa, tj. da je ciljani roditelj 'abuzivan' i manjkav roditelj kojeg dijete odbacuje zato što je temeljno neadekvatan roditelj (osoba).
Propust stručnjaka mentalnog zdravlja i pravnika koji ne prepoznaju ekstremnu razinu psihopatologije koja je uključena u 'otuđenje djeteta od roditelja' koje se temelji na poremećaju privrženosti, rezultirat će njihovom zavedenošću psihopatologijom i prihvaćanjem saveza na način da će biti “promatrači” koji će dati legitimitet prikazu narativa traume. U ovoj ulozi “promatrača”, stručnjaci mentalnog zdravlja i pravnici aktivno će podržavati i ući u savez s psihopatologijom obitelji, nanoseći psihološku i razvojnu štetu djetetu i emocionalnu i psihološku štetu ciljanom roditelju.
'Otuđenje djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti nije pitanje roditeljske skrbi, već je pitanje zaštite djeteta. Stručnjaci mentalnog zdravlja i pravnici koji se bave zaštitom interesa djeteta, moraju imati razinu profesionalnih kompetencija koja je nužna da bi mogli služiti najboljem interesu djeteta. Neprepoznavanje iznimne težine patologije u 'otuđenju djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti i izostanak zaštite djeteta od duboke psihološke i razvojne štete povezane s 'otuđenjem djeteta od roditelja' koje se temelji na poremećaju privrženosti, jest ulaženje u savez s patologijom i psihičko zlostavljanje djeteta.


Childress, C.A. (2015). An Attachment-Based Model of Parental Alienation: Foundations. Claremont, CA: Oaksong Press. (p. 252-258)
__________________________* Knjiga je u posjedu Udruge Dijete-razvod i može se čitati u čitaonici našeg prostora
** Novi rad koji se bavi istom temom, napisao je Prof. Edward Kruk je na poveznici: https://www.psychologytoday.com/blog/co-parenting-after-divorce/201605/parental-alienation-and-the-bystander-effect

Nema komentara:

Objavi komentar