četvrtak, 30. lipnja 2016.

Patologija ličnosti i disorganizirana privrženost

Ovaj je tekst izravno namijenjen stručnjacima mentalnog zdravlja i sadrži stručnu raspravu o patologiji privrženosti, iako i roditelji mogu iz te rasprave puno naučiti.

Najčešća organizacija privrženosti u članova obitelji pri 'otuđenju od roditelja' koje se temelji na privrženosti je:
Roditelj narcisoidnog stila: Disorganizirana privrženost (neriješena trauma) s anksiozno-izbjegavajućim primjesama
Roditelj graničnog stila: Disorganizirana privrženost (neriješena trauma) s anksiozno-ambivalentnim primjesama
Ciljani roditelj: Varira, najčešće sigurna privrženost
Dijete: Anksiozno-ambivalentno (preokupirano) s narcisoidnim/graničnim roditeljem, Sigurno je s ciljanim roditeljem (potisnuto)
Narcisoidne i granične ličnosti imaju istu temeljnu sržnu dinamiku unutar sustava privrženosti. Sustav privrženosti stvara očekivanja prema sebi i prema drugima u odnosima. I za narcisoidnu i za graničnu organizaciju ličnosti, očekivanja su:
Prema-sebi-u-odnosu: "Ja sam temeljno neadekvatan."
Prema-drugima-u-odnosu: "Druga će me osoba odbaciti i napustiti zbog moje temeljne neadekvatnosti."
Razlika između narcisoidne i granične ličnosti samo je u tome kako se ova sržna uvjerenja ispoljavaju.

Organizacija graničnog stila ličnosti

Granična ličnost nema unutarnju strukturu obrane od neprestanog iskustva sržne ranjivosti. Ono što granična ličnost traži jest vanjski 'regulatorni drugi' koji će graničnoj ličnosti pružiti organizaciju uz 'savršenu' idealiziranu ljubav da bi se ispunila praznina neadekvatnosti osjećaja sebe i osigurala idealizirana savršena sigurnost da nikad neće biti napuštena. Bilo kakav empatijski neuspjeh 'regulatornog drugog', rezultira kolapsom granične ličnosti u bijes (osjećaj ljutnje pruža koheziju fragmeniranoj strukturi selfa) i intenzivan strah od napuštanja.
U tom bijesu granične ličnosti, ona će optužiti partnera s kojim je u odnosu za nedovoljnu i neadekvatnu savršenu ljubav i predanost graničnoj ličnosti (tj. potpunu posvećenost druge osobe ulozi vanjskog 'regulatornog drugog' za stabilizaciju organizacije granične ličnosti), što će se miješati s padovima u suprotni pol samo-podcjenjivanja zato što je grozna i ne može je se voljeti, nakon čega će uslijediti ponovni napadi na neuspjeh i neadekvatnost druge osobe u pokazivanju savršene ljubavi koja bi uklonila granični osjećaj neadekvatnosti. Ove promjene odražavaju anksiozno-ambivalentne primjese u temeljnoj disorganiziranoj privrženosti pri kojoj osoba varira između obezvrijeđivanja drugoga i obezvrijeđivanja sebe u vezi s izvorom osjećaja neadekvatnosti.
Temeljna disorganizirana privrženost strukture granične ličnosti znači da osoba nije razvila organizirani pristup ponovnom uspostavljanju prekinutog odnosa. Anksiozno-ambivalentne primjese u obrascima disorganizirane privrženosti u organizaciji granične ličnosti znače da će osoba ispoljiti različite međusobno sukobljene pristupe i motivacije izbjegavanja, što će rezultirati karakterističnim prikazom stalne 'drame' koja okružuje organizaciju granične ličnosti, u kojoj osoba naizmjence traži intenzivno povezivanje u 'savršenoj ljubavi' nakon čega slijedi ulaženje u percipirano stvarno ili zamišljeno odbacivanje.
U početku se granična ličnost predstavlja kao emocionalno zavodljiva i šarmantna i često se prikazuje velikom žrtvom da bi u drugih izazvala brižnost.

Organizacija graničnog stila ličnosti

Narcisoidna je ličnost razvila fragilne unutarnje strukturalne obrane narcisoidne prenapuhanosti, kao obrane od stalnog osjećaja sržne neadekvatnosti i straha da će ju figura privrženosti odbaciti/napustiti. Ove fragilne narcisoidne obrane pružaju olakšanje od intenzivne emocionalne boli zbog neadekvatnosti i strahova od napuštanja.
Narcističke obrane psihološki izbacuju sržnu neadekvatnost projicirajući je na druge. Drugi je taj koji je neadekvatan, dok narcisoidna osoba ostaje idealna i savršena. Ova projekcija neadekvatnosti na druge da bi se zadržala slika o sebi kao idealnom i savršenom rezultira eksternalizacijom okrivljavanja i odgovornosti tipičnima za narcisoidnu ličnost. Strahovi o odbacivanju/napuštanju izbjegnuti su (primjese anksiozno-izbjegavajuće privrženosti) minimiziranjem važnosti drugih. Odnosi narcisoidne ličnosti su plitki i površni i lako odbacuje ljude kad prestanu pružati narcističko zadovoljenje.
Fragilna struktura koju pružaju narcističke obrane održava temeljnu graničnu organizaciju 'Ja sam neadekvatan'/'Bit ću napušten' po strani, omogućavajući organiziranije i funkcionalnije ponašanje od onoga koje ispoljava granična ličnost koja je stalno izložena kolapsu u disorganiziranu fragmentaciju.
Narcisoidna se ličnost najčešće vidi kao smirena osoba, sigurna u sebe i može biti žarmantna i zanimljiva.
Međutim, ako netko kritikom ili odbacivanjem narcisoidne idealizirane slike o sebi probuši narcistički balon (nanoseći 'narcističku ozljedu'), tad se narcisoidne obrane urušavaju u svoju sržnu graničnu organizaciju, što rezultira intenzivnim ispoljavanjem ljutnje (emocija ljutnje pruža koheziju sržnoj graničnoj organizaciji), u kojoj narcisoidna ličnost obezvrijeđuje drugu osobu u odnosu da bi time ponovno uspostavila narcističke obrane grandiozne savršenosti.
Općenito se narcističke obrane održavaju obezvrijeđivanjem drugih (anksiozno-izbjegavajuće primjese temeljne disorganizirane privrženosti). Temeljna disorganizirana privrženost znači da narcistička ličnost nema organiziranu strategiju za ponovno uspostavljanje odnosa kad su jednom prekinuti. U odgovor na prekid odnosa, primitivne narcističke obrane jednostavno pokušavaju dominirati drugom osobom putem napada obezvrijeđivanja, vraćajući se u podređenu ulogu traženja regulacije svojih osjećaja od te osobe. To se događa zato što vanjski 'regulatorni drugi' za narcisoidnu organizaciju ličnosti jest onaj čija je uloga pružati stalno 'narcističko zadovoljenje' divljenjem, i podržavati narcističke obrane od doživljaja narcisoidne ličnosti sebe kao iskonski neadekvatne.

Djetetovo ispoljavanje privrženosti

U 'otuđenju od roditelja' koje se temelji na privrženosti, ispoljavanje privrženosti djeteta razlikuje se ovisno o kojem se roditelju radi.
Sigurna privrženost: Pri sigurnoj privrženosti dijete se osjeća sigurno (tj. sigurno u roditeljsku zaštitu od predatora) što djetetu omogućuje istraživanje BEZ neposredne prisutnosti roditelja. Sigurna privrženost rezultira povećanim istraživanjem djeteta dalje od roditelja, uz povremeno približavanje roditelju radi 'emocionalnog punjenjenja'.
Nesigurna privrženost: Pri nesigurnoj privrženosti dijete nije sigurno u povezanost s roditeljem i postaje preokupirano s tim roditeljem te traži stalnu zaštitničku prisutnost roditelja (zato što prisutnost pruža sigurnost od predatora). Pri nesigurnoj privrženost postoji potiskivanje istraživanja djeteta dalje od roditelja kojem je nesigurno privrženo zbog povećanog rizika od predatora radi nesigurne privrženosti roditelju.

Dijete – Narcisoidni/(granični) roditelj

Djetetovo ponašanje prema narcisoidnom/(graničnom) roditelju u slučajevima 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti odražava anksiozno-nesigurnu privrženost i preokupaciju roditeljem tražeči stalnu (zaštitničku) blizinu narcisoidnog/(graničnog) roditelja. Dijete također pokazuje da je potisnulo normalno 'istraživačko' ponašanje dalje od toga roditelja da bi formiralo nezavisan odnos s drugim roditeljem, ciljanim roditeljem.
Ljudi, uključujući terapeute i vještake roditeljskih kompetencija, koji nemaju znanja o tome kako funkcionira sustav privrženosti, krivo tumače djetetovo ispoljavanje hiper-povezanosti s narcisoidnim/(graničnim) roditeljem, kao sigurnu privrženosti tome roditelju. To je POTPUNO KRIVO tumačenje djetetova ponašanja. Površinski izgled djetetove hiper-povezanosti s narcisoidnim/(graničnim) roditeljem s kojim je dijete u savezu zapravo predstavlja konačni klinički dokaz NESIGURNE PRIVRŽENOSTI tome roditelju, što onda ima važne implikacije na vrstu roditeljstva koju dijete prima od roditelja koji stvara nesigurnu privrženost (u jednom od sljedećih tekstova bavit ću se dijagnostičkim razlikama između djetetova izbjegavajuća ponašanja u odnosu na problematično roditeljstvo i djetetova ponašanja 'odvajanja' kakvo se vidi u 'otuđenju od roditelja').
Od SUŠTINSKE je važnosti da svi stručnjaci mentalnog zdravlja koji dijagnosticiraju ili tretiraju poremećaje privrženosti budu stručnjaci u razumijevanju prirode i funkcioniranja sustava privrženosti, uključujući njegove karakteristične obrasce disfunkcije i vrste roditeljskih ponašanja koja proizvode te karakteristične obrasce disfunkcioniranja sustava privrženosti.
Jasno vidljiv prikaz djetetove nesigurne privrženosti narcisoidnom/(graničnom) roditelju razlog je zašto uvijek stavljam riječ 'navodno' ispred 'odabranog roditelja' kad opisujem taj odnos. Djetetova hiper-povezanost s tim roditeljem NIJE znak zdrave povezanosti roditelj-dijete koja bi se mogla označiti kao pozitivna, već je jasan i konačni klinički dokaz patološke veze između roditelja i djeteta koja stvara NESIGURNU privrženost djeteta tome roditelj. To je zapravo znak izrazito patološkog odnosa zamijenjenih uloga u kojem se roditelj hrani djetetovom zdravom strukturom ličnosti da bi održao neadekvatnu strukturu svoje osobnosti.
Sub-kategoriju nesigurne privrženosti koju dijete pokazuje prema navodno 'odabranom' roditelju, označio bih kao nesigurnu anksiozno-preokupiranu, što je varijanta opisa anksiozno-ambivalentne privrženosti.
U svakodnevnom bi se jeziku ova vrsta roditeljske ljubavi mogla nazvati 'uvjetovanom' tj. utemeljenom na tome da dijete udovoljava roditelju, i ta 'uvjetovana ljubav' koju pruža roditelj jest ono što dijete vodi u nesigurnu privrženost i preokupaciju da roditelja održi u zadovoljnom (tj. reguliranom) stanju.

Dijete – Ciljani roditelj

Dijetetova normalna privrženost ciljanom roditelju je poremećena i potisnuta patogenim roditeljsim postupcima narcisoidnog/(graničnog) roditelja. Zato je ponekad nemoguće jasno 'pročitati' djetetovo autentično stanje privrženosti ciljanom roditelju. Međutim postoje klinički pokazatelji sigurne privrženosti.
1. Dijete pokazuje spremnost za istraživačko ponašanje DALJE od ciljanog roditelja te da na taj način razvije nezavisan odnos s drugim roditeljem.
2. Dijete se osjeća dovoljno sigurnim da može ispoljavati neprijateljsko-odbacujuće ponašanje prema ciljanom roditelju (o ovome ću više govoriti u sljedećim tekstovima).
3. U nekim slučajevima, kad su djetetu omogućeni dovoljno dugi periodi odvojenosti od izopačenog patogenog utjecaja narcisoidnog/(graničnog) roditelja, djetetovo se ponašanje prema ciljanom roditelju vraća na normalno ispoljavanje sigurne privrženosti.

Ciljani roditelj

Ispoljavanje privrženosti ciljanog roditelja bit će specifično u svakom pojedinom slučaju, ali sam općenito našao da ciljani roditelji ispoljavaju ponašanje unutar obrasca sigurne privrženosti.
Napominjem da je u oko 20% slučajeva koji mi dolaze zbog moje ekspertize u 'otuđenju od roditelja' koje se temelji na privrženosti', ciljani roditelj onaj koji je narcisoidan i koji se osjeća 'ovlaštenim' da ima dijete u posjedu, te eksternalizira krivnju na drugog roditelja radi vlastitih teških manjkavosti empatije u odnosu prema djetetu, čime stvara ponašanja izbjegavanja u djeteta.
Opaska: Djetetova ponašanja izbjegavanja imaju posve različite karakteristike od ponašanja odvajanja koja ispoljava dijete koje je otuđeno od roditelja.
Slučajeve kad je ciljani roditelj narcisoidan, označio bih kao 'lažne optužbe za otuđenje od roditelja'. Primjena tri Dijagnostička pokazatelja može točno i konzistentno razlikovati (100%) stvarno 'otuđenje od roditelja' koje se temelji na privrženosti od lažnih optužbi za otuđenje od roditelja koje iznosi narcisoidni ciljani roditelj (vidi Diagnostic Indicators and Associated Clinical Signs) ili http://drcraigchildress-na-hrvatskom.blogspot.hr/2016/04/primam-brojne-upite-za-pomoc.html, te me ni klinički ni dijagnostički lažne optužbe za otuđenje od roditelja ne zabrinjavaju. Lako ih je utvrditi.
U nekih sam slučajeva uočio blage primjese izbjegavajuće privrženosti u nekih ciljanih roditelja i također blage nijanse ambivalentne privrženosti u par slučajeva, ali je to rjeđe. I čak i u tim okolnostima, izbjegavajuće i ambivalentne nijanse su unutar općenito sigurne superstrukture privrženosti.
No, za razliku od narcisoidnog/(graničnog) roditelja i djetetovih karakterističnih obrazaca simptoma stvorenih patologijom toga roditelja, u ciljanih je roditelja više potencijalnih razlika u svakom pojedinom slučaju.

Patologija disorganizirane privrženosti

Temelja formativna srž sustava privrženosti narcisoidnog/(graničnog) roditelja jest 'disorganizirana privrženost', koja je jedna od tri primarne kategorije nesigurne privrženosti (ostale su dvije anksiozno-ambivalentna, koja se također naziva 'preokupirana' i anksiozno-izbjegavajuća).
Želim objasniti uporabu izraza 'izbjegavajuća' privrženost i njegovu primjenu u 'otuđenju od roditelja'. U literaturi o privrženosti izraz 'izbjegavajuća privrženost' ne označava dijete koje je ljutito i neprijateljiski odbacuje roditelja. On znači da dijete izbjegava privrženo povezivanje time što ima male zahtjeve i male potrebe. Takav stil privrženosti razvija se u djeteta čiji je roditelj preopterećen, te ako dijete nešto zahtijeva, roditelj se od njega još više povlači. Zato dijete, da bi maksimiziralo dostupnost roditelja, usvaja strategiju privrženosti tako da postavlja minimalne zahtjeve prema tom roditelju .
Nijanse izbjegavajuće privrženosti u temeljno disorganiziranoj privrženosti narcisoidne ličnosti odnose se na površinski prikaz narcisoidnih ličnosti kao da ne trebaju druge ljude, pri čemu ih smatra potrošnim i zamjenjivim.
Ambivalentni stil privrženosti u djeteta, ispoljava se tako da je ono jako zahtjevno i potrebito, bilo na način da ispoljava jako puno 'protestnog ponašanja' (ljutnja, neposlušnost, nefleksibilni zahtjevi, ispadi bijesa, itd.) ili učestale zahtjeve te prezentacijom osjećajnog povezivanja i razuvjeravanja s roditeljem. Ambivalentni sustav privrženosti još se naziva i 'preokupiranim'. Dakle, velika učestalost telefonskih poziva i kontakata djeteta s narcisoidnim/(graničnim) roditeljem (i obrnuto), dok je dijete s ciljanim roditeljem, JASNI su pokazatelji nesigurne anksiozno-ambivalentne privrženosti između djeteta i narcisoidnog/(graničnog) roditelja.
Anksiozno-ambivalentna (preokupirana) privrženost razvija se kao odgovor na nekonzistentnu roditeljsku dostupnost, koja je, u slučajevima 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti, uvjetovana ljubav koju narcisoidni/(granični) roditelj pruža samo ako se dijete povinuje njegovoj volji i željama da posluži kao 'regulatorni drugi' za njegovo emocionalno i psihičko stanje.
Disorganizirana privrženost je temeljna organizacija privrženosti koja stvara narcisoidnu i graničnu organizaciju ličnosti i smatra se najviše patološkom od sve tri vrste nesigurne privrženosti.
"Osobe s graničnim poremećajem ličnosti sklone su ispoljavati stilove privrženosti koji se klasificiraju kao dizorganizirani i neriješeni." (Stepp, i sur., 2011, str. 3)
"Različite su studije utvrdile da pacijente s graničnim poremećajem ličnosti karakterizira ispoljavanje disorganizirane privrženosti (Fonagy i sur., 1996; Patrick i sur., 1994). Takvo ispoljavanje privrženosti čini se tipičnim za osobe s neriješenim traumama iz djetinjstva, osobito ako su roditeljske figure izravno zastrašivale dijete. Disorganizirana se privrženost smatra rezultatom neriješive situacije za dijete kad je roditelj 'istodobno izvor straha i izvor potencijalnog utočišta sigurnosti' (van IJzendoorn, Schuengel, & Bakermans-Kranburg, 1999, str. 226). (Beck i sur., 2004, str. 191)
"Neka su se traumatska iskustva mogla dogoditi u vrlo ranoj dobi, poput neke vrste kažnjavanja, napuštanja, reakcije odbijanja skrbnika, koja su dovela do disorganizirane privrženosti. (Beck i sur., 2004, 191)
"Zamjena uloga koja se uočava u djece s poviješću disorganizirane privrženosti, koja može uključivati i kontrolirajuće/kažnjavajuće obrasce ponašanja skrbnika, može biti pokušaj prevladavanja straha i samo-zaštite." (Shaffer & Stroufe, 2005, str. 72)
Niz patogenih roditeljskih obrazaca može proizvesti disorganiziranu privrženost u djece (tj. u djetinjstvu narcisoidnog/(graničnog) roditelja u odnosu s vlastitim roditeljem). Ovi različiti roditeljski postupci koji su proizveli disorganiziranu privrženost narcisoidnog/(graničnog) roditelja relevantni su za 'otuđenje od roditelja' koje se temelji na privrženosti zato što se ta ponašanja privrženosti trans-generacijski ponavljaju u sljedećoj generaciji djece (Benoit & Parker, 1994; Bretherton, 1990; Fonagy & Target, 2005; Jacobvitz, Morgan, Kretchmar, & Morgan, 1991; Prager, 2003; van Ijzendoorn, 1992).
Popis roditeljskih ponašanja koja rezultiraju disorganiziranom privrženošću (tj. disorganiziranom privrženošću narcisoidnog/(graničnog) roditelja koji onda može ispoljavati iste vrste roditeljskih ponašanja prema svojem djetetu), sačinili su Lyons-Ruth, Bronfman, i Parsons (1999):
 • Afektivne pogreške
  • Contradiktorni znakovi
  • Izostanak odgovora ili neprimjeren odgovor
 • Dizorientacija
  • Zbunjen je ili se boji djeteta
  • Diorganiziran je ili dizorijentiran
 • Negativno-nametljivo ponašanje
  • Verbalno negativno-nametljivo ponašanje
  • Fizički negativno-nametljivo ponašanje
 • Konfuzija uloga
  • Zamjena uloga
  • Seksualizacija
 • Povlačenje
  • Stvaranje fizičke distance
  • Stvaranje verbalne distance
Od posebnog značaja u stvaranju disorganizirane privrženosti jest prisutnost 'zamjene uloga'. Ključna patologija 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti je korištenje djeteta pri zamjeni uloga kao 'regulatornog drugog' za emocionalne i psihološke potrebe roditelja.
Pri zdravom razvoju odnosa roditelj-dijete, dijete koristi roditelja kao 'regulatornog drugog' radi regulacije svojeg emocionalnog i psihičkog stanja
U patološkoj zamjeni uloga, uloge roditelja i djeteta su zamijenjene. Roditelj koristi dijete kao 'regulatornog drugog' da bi regulirao svoje emocionalno i psihičko stanje.
Još jedan čimbenik povezan s razvojem disorganizirane privrženosti je psihološko narušavanje granica. Odnosi zamijenjenih uloga su oblik 'narušavanja granica.'.
"Analiza teorijske i empirijske literature ukazuje na to da postoje četiri različite dimenzije fenomena narušavanja granica: zamjena uloga, nametanje, stopljenost, i partnerizacija." (Kerig, 2005, str. 8)
Roditeljski postupci koji uključuju narušavanje među-generacijskih granica trans-generacijski se prenose na sljedeću generaciju odnosa roditelj-dijete (Jacobvitz, Morgan, Kretchmar, & Morgan, 1991).
Patologija narušavanja granica u odnosu roditelj-dijete razmatrali su razni znanstvenici:
"Prema retrospektivnim studijama, simptomi granične ličnosti bili su značajno povezan s doživljenim odnosima. Oni su uključivali disorganiziranu privrženost (u dobi od 12 do 18 mjeseci) i zlostavljanje (u dobi od 12 do 18 mjeseci), neprijateljstvo majke i narušene granice (u odbi od 42 mjeseca) (Carlson, Edgeland, & Sroufe, 2009, str. 1328)
"Narušenost primjerenih generacijskih granica između roditelja i djece povećava rizik za emocionalno zlostavljanje." (Kerig, 2005, str. 6)
"Kad su granice roditelj-dijete narušene, postoje značajne implikacije za razvojnu psihopatologiju. Slabe granice ometaju djetetov kapacitet razvoja, što je, prema Anni Freud, ključna značajka psihopatologije djetinjstva." (Kerig, 2005, p. 7)
"Barber (2002) definira psihološku kontrolu kao skup roditeljskih ponašanja koja su nametljiva i manipulativna u odnosu na djetetove misli, osjećaje i privrženost roditeljima i povezana su s narušenim granicama između djeteta i roditelja... Ona ne kažu djetetu izravno što će misliti ili činiti, kao što to čini kontrolirajući roditelj, već psihološki kontrolirajući roditelj koristi neizravne znakove i reagira induciranjem krivnje ili uskratom ljubavi ako se dijete odbija povinovati. Ukratko, nametljivi roditelj nastoji manipulirati djetetovim mislima i osjećajima na način da se djetetova psiha povinuje željama roditelja." (Kerig, 2005, str. 12)
"Da bi stvorila otok sigurnosti i razumijevanja u nepredvidivom, odbojnom i deprivirajućem odnosu roditelj-dijete, djeca izrazito loše prilagođenih roditelja mogu postati prerano sazreli skrbnici koji su vješti u čitanju znakova i zadovoljavanju potreba okoline. Preokupirana privrženost roditelju, koja is toga slijedi, ometa djetetov razvoj važnih ego funkcija, kao što su samo-organizacija, regulacija afekta i stalnosti emocionalnog objekta." (Kerig, 2005, str. 14)
"Postoje dokazi za među-generacijski prijenos narušavanja granica unutar obitelji. Odrasli koji su iskusili narušavanje granica u odnosima s vlastitim roditeljima, češće će narušavati granice sa svojom djecom." (Kerig, 2005, str. 22)
"Brisanje granica roditelj-dijete u ranom djetinjstvu uspostavlja obrazac remećenja odnosa u djeteta. Zamjena uloga vidljiva je do rane adolescencije i dostupni podaci ukazuju na povezanost s psihopatologijom u kasnijoj adolescenciji." (Shaffer & Sroufe, 2005)
Važno je PRIMIJETITI da se ni jedan od gore citiranih izvora ne bavi konstruktom 'otuđenja od roditelja'. SVI su iz literature o dječjem razvoju.
'Otuđenje od roditelja' nije novi koncept. Ono je definirana i dobro opisana patologija odnosa roditelj-dijete u literaturi o dječjem razvoju, posebice u području sustava privrženosti. Samo ne nosi naziv 'otuđenje od roditelja.'
Model 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti primjenjuje ove znanstveno prihvaćene spoznaje o razvoju djeteta na patologiju obiteljskih odnosa koja se najčešće naziva 'otuđenje od roditelja'.
'Otuđenje od roditelja' nije nešto novo ni kontroverzno. TOČNO znamo što je. Samo za njega koristimo različite nazive. Rješenje 'otuđenja od roditelja' imat ćemo onoga časa kad se paradigma promjeni i kad se počnemo baviti modelom koji se temelji na privrženosti.

Reference
Disorganized Attachment
Lyons-Ruth, K., Bronfman, E. & Parsons, E. (1999). Maternal frightened, frightening, or atypical behavior and disorganized infant attachment patterns. In J. Vondra & D. Barnett (Eds.) Atypical patterns of infant attachment: Theory, research, and current directions. Monographs of the Society for Research in Child Development, 64, (3, Serial No. 258).
Personality Disorder and Disorganized Attachment
Stepp, S. D., Whalen, D. J., Pilkonis, P. A., Hipwell, A. E., & Levine, M. D. (2011). Children of mothers with Borderline Personality Disorder: Identifying parenting behaviors as potential targets for intervention. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. 1-16.
Beck, A.T., Freeman, A., Davis, D.D., & Associates (2004). Cognitive therapy of personality disorders. (2nd edition). New York: Guilford.
Boundary Violations
Carlson, E.A., Edgeland, B., and Sroufe, L.A. (2009). A prospective investigation of the development of borderline personality symptoms. Development and Psychopathology, 21, 1311-1334
Kerig, P.K. (2005). Revisiting the construct of boundary dissolution: A multidimensional perspective. Journal of Emotional Abuse, 5, 5-42.
Shaffer, A., & Sroufe, L. A. (2005). The Developmental and adaptational implications of generational boundary dissolution: Findings from a prospective, longitudinal study. Journal of Emotional Abuse. 5(2/3), 67-84.
Trans-Generational Transmission
Benoit, D. and Parker, K.C.H. (1994). Stability and transmission of attachment across three generations. Child Development, 65, 1444-1456
Bretherton, I. (1990). Communication patterns, internal working models, and the intergenerational transmission of attachment relationships. Infant Mental Health Journal, 11, 237-252.
Fonagy P. & Target M. (2005). Bridging the transmission gap: An end to an important mystery in attachment research? Attachment and Human Development, 7, 333-343.
Jacobvitz, D.B., Morgan, E., Kretchmar, M.D., and Morgan, Y. (1991). The transmission of mother-child boundary disturbances across three generations. Development and Psychopathology, 3, 513-527.
van Ijzendoorn, M.H. (1992) Intergenerational transmission of parenting: A review of studies in nonclinical populations. Developmental Review, 12, 76-99
________________________________________

Nema komentara:

Objavi komentar