subota, 11. lipnja 2016.

Oživljavanje traume pri otuđenju djeteta od roditelja

U svojoj temeljnoj srži, obiteljski procesi 'otuđenja djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti predstavaljaju manifestaciju oživljavanju narativa traume narcisoidnog/(graničnog) roditelja koja je usađena u mrežu privrženosti iskrivljenih 'unutarnjih radnih modela', ili 'shema' narcisoidnog/(graničnog) roditelja.
Narcisoidni/(granični) roditelj se psihički dekompenzira u deluziju proganjanja, a radi aktivacije pretjerane anksioznosti koja okružuje percipirano interpersonalno odbacivanje i percipirano napuštanje povezano s razvodom (ponekad se okidač za ovo percipirano odbacivanje i napuštanje odgađa dok drugi supružnik ne stupi u novi brak).
Jedan od najvećih stručnjaka za poremećaje ličnosti, Theodore Millon, opisuje sklonost narcisoidne strukture ličnosti da se dekompenzira u deluziju proganjanja kada je pod stresom.
"U uvjetima poteškoća i neuspjeha, narcisoidne se ličnosti mogu dekompenzirati u paranoidne poremećaje. Zbog pretjeranog korištenja mehanizama fantazije, skloni su krivom tumačenju događaja i konstruiranju deluzijskih uvjerenja. Nisu voljni prihvatiti ograničenja svoje neovisnosti i nisu u stanju prihvatiti stajališta drugih, te se mogu izolirati od korektivnih učinaka zajedničkog razmišljanja. Dok su sami, mogu mozgati i tkati svoja uvjerenja u mrežu maštovitih i totalno neutemeljenih sumnji. Među narcisoidnim ličnostima, deluzije se često formiraju nakon ozbiljnih izazova ili neuspjeha koji remete njihovu sliku superiornosti i svemoći. Skloni su pokazivati kompenzatorne deluzije grandioznosti i ljubomore u kojima rekonstruiraju realnost tako da je sukladna njihovoj slici koju nisu u stanju, ili ne žele napustiti. Deluzijski se sustavi mogu također razviti kao rezultat osjećaja da su izdani ili poniženi. Tu možemo vidjeti brzi razvoj deluzija proganjanja i arogantnu grandioznost koju karakteriziraju verbalni napadi i bombastičnost."
Oživljavanje traume privrženosti također je dokumentirano u kliničkoj literaturi o tretmanu.
"Oživljavanje traumatične prošlosti uobičajeno je u tretmanu ove populacije i često predstavlja bilo eksplicitna ili kodirana ponavljanja neprerađene traume u pokušajima da se njome ovlada. Oživljavanja traume mogu se izraziti psihološki, relacijski i somatski i mogu se javiti kao svjesna namjera ili gotovo nesvjesno. Jedna primarna transfer-kontratransfer dinamika uključuje oživljavanje poznatih uloga žrtve, počinitelja-spasitelja-promatrača u terapiji odnosa. Terapeut i klijent, često ove uloge igraju na komplementaran način, dok oživljavaju razne aspekte ranih odnosa privrženosti klijenta. (Perlman & Courtois, 2005, str. 455)
U odgovor na tri odvojena ali povezana psihološka stresa povezana s razvodom, 1) prijetnju urušavanjem narcističkih obrana spram iskustva temeljne neadekvatnosti koju izaziva percipirano interpersonalno odbacivanje inherentno razvodu (tj. narcistički procesi ličnosti), 2) aktivaciju ogromne tjeskobe zbog velikih strahova od napuštanja izazvanih razvodom (tj. granični procesi ličnosti) i 3) reaktivaciju traume privrženosti kad sustav privrženosti postaje aktivan da bi posredovao doživljaj gubitka povezan s razvodom (procesi traume), narcisoidna/(granična) ličnost dekompenzira se u deluzije proganjanja usmjerene na 'abuzivni' potencijal drugog roditelja u odnosu na dijete.
Ova dekompenzacija u deluzije proganjanja centrira se oko obrasca koji je sadržan u unutarnjim radnim modelima (shemama) traumatiziranih mreža privrženosti narcisoidnog/(graničnog) roditelja, i to 1) dijete žrtva, 2) abuzivni roditelj, 3) protektivni roditelj. Podijeljena reprezentacija roditeljske uloge u mreži traume privrženosti je proizvod dinamike splittinga koja ima izvorište u traumi odnosa koja uključuje roditelja (tj. narcisoidnog/(graničnog) roditelja kad je bio dijete), te simultano izaziva privrženo povezivanje i motivaciju izbjegavanja.
"Različite su studije našle da pacijente s graničnim poremećajima osobnosti karakterizira disorganizirana privrženost (Fonagy i sur., 1996; Patrick i sur., 1994). Takva je vrsta privrženosti tipična za osobe s neriješenim traumama iz djetinjstva, posebice kad su roditeljske figure pokazivale izravno zastrašujuće ponašanje. Smatra se da je disorganizirana privrženost rezultat nerješive situacije za dijete kad je "roditelj istodobno izvor straha i potencijalni izvor sigurnosti" (van IJzendoorn, Schuengel, & Bakermans-Kranburg, 1999, str. 226).” (Beck i sur., 2004, str. 191)
Obiteljski procesi 'otuđenja djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti proizvod su narcisoidnog/(graničnog) roditelja koji u postojećim obiteljskim odnosima oživljava svoje osobne obrasce traume privrženosti, ili 'sheme', inducirajući dijete u prihvaćanje uloge 'djeteta žrtve', što automatski NAMEĆE i DEFINIRA ciljanog roditelja kao onoga koji je u ulozi 'abuzivnog roditelja' u narativu oživljavanja traume. Definicije ove dvije uloge (koje nastaju onoga trena kad dijete prihvati ulogu 'djeteta žrtve'), onda omogućuje narcisoidnom/(graničnom) roditelju prihvaćanje priželjkivane uloge krasnog i brižnog 'protektivnog roditelja' u izravnoj suprotnosti s ulogom koja je nametnuta drugom roditelju kao potpuno lošem 'abuzivnom roditelju'.
Ovo umjetno stvoreno oživljavanje 'različitih aspekata' "ranih odnosa privrženosti" narcisoidnog/(graničnog) roditelja (Perlman & Courtois, 2005, str. 455) predstavlja lažnu dramu u kojoj je sadašnjost iskrivljena u re-kreaciju prošlosti.
To je psihotično. Narcisoidni/(granični) roditelj više nije u dodiru sa stvarnošću već oživljava i re-kreira rane odnose privrženosti koji ne odražavaju stvarne događaje u postojećem svijetu.
Sam izraz 'granični' koji opisuje ovu vrstu procesa ličnosti, odražava prepoznavanje psihotične srži ove vrste strukture ličnosti,
"Dijagnoza 'granični' uvedena je 1930-tih da bi se označilo pacijente s problemima koji su izgledali kao nešto između neuroze i psihoze. (Beck i sur., 2004, str. 189)
Strukture narcisoidne i granične ličnosti jednostavno su varijante istih sržnih procesa.
"Jedna podskupina graničnih pacijenata, naime, narcisoidne ličnosti... čini se ima organizaciju obrane sličnu graničnima, a ipak mnogi od njih funkcioniraju na puno boljem psihosocijalnom stupnju." (Kernberg, 1975, str. xiii)

Deluzije i psihotični procesi

Puno ljudi opće populacije i mnogi stručnjaci mentalnog zdravlja pogrešno vjeruju da će se psihotični i delucijski procesi manifestirati kao otvoreno 'ludi' ili bizarni. To nije tako.
Prije nego što sam obranio svoju doktorsku disertaciju, bio sam magistar u području kliničke psihologije/psihologije zajednice i 15 sam godina radio na projektu kliničkog istraživanja schizophenije na UCLA. Tijekom rada na tome projektu, educirao sam se za kliničke kompetencije u odnosu na skalu ocjene simptoma pod nazivom Brief Psychiatric Rating Scale* (BPRS). Na toj se skali ocjenjuju različiti simptomi pacijenata, uključujući i simptome psihoze, na skali od 7 stupnjeva, od blagog do teškog.
Simptomi psihoze mogu se manifestirati na kontinuumu težine, i nisu uvijek očito bizarni. Ovo se posebno odnosi na dijagnozu deluzijskog poremećaja pri kojem je jedina manifestacija psihotičnih procesa prisutnost nepopustljivih, fiksiranih i lažnih uvjerenja koja se održavaju usprkos dokaza za suprotno.
Dijagnostički kriteriji za DSM-5 dijagnozu deluzijskog poremećaja specifično zahtijevaju da opće funkcioniranje osobe 'nije izrazito oštećeno' niti 'očito čudno ili bizarno'.
DSM-5 Deluzijski poremećaj
Kriterij C: "Osim utjecaja deluzije ili njezinih posljedica, funkcioniranje nije izrazito oštećeno i ponašanje nije očito čudno niti bizarno."
Deluzijsko uvjerenje narcisoidnog/(graničnog) roditelja pri 'otuđenju djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti smatralo bi se ne-bizarnom 'učahurenom' deluzijom.
Nebizarne deluzije izražavaju sadržaj koji je unutar okvira mogućeg, poput fiksiranih i lažnih uvjerenja da supružnik ima izvanbračnu vezu. Moguće je da suprućnik ima vezu, izvanbračne veze nisu bizarna pojava, ali to u konkretnom slučaju jednostavno nije istina. A ipak, nema tih dokaza za suprotno koji će uvjeriti osobu da je njezino uvjerenje u nevjeru supružnika krivo. Lažno se uvjerenje zadržava usprkos dokaza koji pokazuju suprotno.
Učahurena deluzija je ograničena i kontrolirana u svojem opsegu. Deluzija ljubomore koju smo opisali, bila bi učahurena deluzija. Njezina prisutnost i utjecaj općenito ne bi bili vidljivi. Osim ako tu osobu baš pitate o bračnim odnosima, nikad ne biste doznali za postojanje toga deluzijskog uvjerenja.
S druge strane, bizarna bi deluzija mogla biti da nekomu ljudi ubacuju misli u um (naziva se 'deluzija kontrole'). To lažno uvjerenje izvan je okvira vjerojatnosti. To ne bi bila učahurena deluzija zato što utječe na široki spektar percepcija i funkcioniranja osobe.
Pri 'otuđenju djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti, deluzija narcisoidnog/(graničnog) roditelja potječe od narativa oživljavanja traume i ona je lažno uvjerenje da drugi roditelj predstavlja prijetnju zlostavljanja djeteta. To je deluzija zato što je uvjerenje o opasnosti od ciljanog roditelja lažno, i održava se unatoč dokazima za suprotno. To deluzijsko uvjerenje nije bizarno zato što je unutar domene vjerojatnog da roditelj zlostavlja dijete, i to je učahurena deluzija zato što je fiksirano lažno uvjerenje ograničeno samo na usku i ograničenu domenu distorzije stvarnosti, percepciju drugog roditelja, a ne utječe na širi spektar percepcije pojedinca.
Na dubljoj razini, deluzijsko uvjerenje narcisoidnog/(graničnog) roditelja o opasnost od abuzivnog roditelja ciljanog roditelja za dijete, predstavlja komponentu oživljavanja traume u kojem narcisoidni/(granični) roditelj iskrivljuje postojeću stvarnost u stvaranje i oživljavanje vlastitih obrazaca traume privrženosti iz svojeg djetinjstva.
Sjetimo se što je Millon rekao o dekompenzaciji narcisoidne ličnosti pod stresom,
"Ne želeći prihvatiti ograničenja svoje nezavisnosti i ne mogavši prihvatiti stajališta drugih, narcisoidne ličnosti mogu sebe izolirati od korektivnih učinaka zajedničkog razmišljanja. Sami mogu mozgati i tkati svoja uvjerenja u mrežu izmišljenih i potpuno krivih sumnji."
Mozganje i tkanje narcisoidnog/(graničnog) roditelja pri čemu 'rekonstruira stvarnost' vođeno je obrascima privrženosti koji su ugrađeni u interne radne modele, ili sheme sustava privrženosti toga roditelja. Iskrivljena uvjerenja preuzimaju obrazac traume privrženosti, abuzivni roditelj-dijete žrtva-protektivni roditelj. To je narativ oživljavanja traume koji je temeljno psihotični proces gdje je deluzija narcisoidnog/(graničnog) roditelja o abuzivnoj prijetnji koju predstavlja drugi roditelj samo površinska manifestacija.
Psihološki proces povezan s 'otuđenjem djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti predstavlja isprepleteni izraz odnosa unutar obitelji 1) procesa poremećaja ličnosti, 2) procesa povezanih s traumom i 3) psihotičnih procesa (tj. dekompenzacije narcisoidnih/(graničnih) struktura ličnosti u sustave deluzijskih uvjerenja).
Prisutnost deluzijskih uvjerenja NE ZNAČI da će se osoba ponašati na vidljivo abnormalan način, a u slučaju narcisoidne/(granične) ličnosti, ne-bizarna deluzija o proganjanju može proći potpuno neopaženo od strane drugih, uključujući i stručnjake mentalnog zdravlja koji mogu krivo prihvatiti tvrdnje narcisoidnog/(graničnog) roditelja kao valjane.
Na koncu, priča narcisoidnog/(graničnog) roditelja nije abnormalna ni bizarna, nije neobično da roditelj bude loš i da predstavlja rizik emocionalnog zlostavljanja djeteta, posebice kad dijete podržava tu priču, uz narativ oživljavanja traume, prihvaćajući ulogu 'djeteta žrtve'. A narcisoidni/(granični) roditelj izgleda tako dobro, artikuliran i siguran u sebe, tako zaštitnički i brižan kad se radi o dobrobiti djeteta. Tko bi sumnjao u deluzijsko proživljavanje traume iz djetinjstva kad se prezentira takvom pričom?
Ne-bizarno deluzijsko uvjerenje nije uvijek prepoznatljivo.

Profesionalne kompetencije

Prisutnost psihotičnih procesa ekstremno je ozbiljan izraz psihopatologije. To što mnogi stručnjaci mentalnog zdravlja jednostavno ne prepoznaju i ne dijagnosticiraju ekstremnu psihopatologiju na djelu, predstavlja vrlo uznemirujući odraz neadekvatnih stručnih kompetencija tih stručnjaka mentalnog zdravlja.
Poremećaji osobnosti, sustav privrženosti, traumatski poremećaji i deluzijski poremećaji, SVI su priznati DSM konstrukti. Nema apsolutno nikakvog razloga da stručnjacima mentalnog zdravlja promakne ta razina teške psihopatologije.
Nije važno što misle o konstruktu 'otuđenja djeteta od roditelja', bitno je da standardi struke od njih zahtijevaju da imaju znanja o DSM poremećajima, posebice ako se bave tretmanom te vrste DSM poremećaja.
Ako stručnjak mentalnog zdravlja dijagnosticira i ima u tretmanu obiteljski slijed oživljavanja traume narcisoidnog/(graničnog) roditelja i njegove dekompenzacije u deluzijska uvjerenja, pri čemu dijete igra ulogu 'žrtve' unutar narativa oživljavanja traumatiziranih mreža privrženosti narcisoidnog/(graničnog) roditelja, tad stručnjaci mentalnog zdravlja koji dijagnosticiraju i provode tretman trebaju imati znanja o oživljavanju traume, prezentacijama i procesima narcisoidne i granične ličnosti i prirodi 'unutarnjih radnih modela' sustava privrženosti.
Ako kirurg odluči dijagnosticirati i liječiti karcinom bez posjedovanja potrebnog znanja i vještina i obrazovanja koje je potrebno za profesionalne kompetencije, i pacijent umre zbog nedostatka profesionalnog znanja i kompetencija kirurga pri dijagnosticiranju i liječenju karcinoma, to bi se najčešće smatralo nesavjesnim postupanjem.
Zašto se u medicini to smatra nesavjesnim postupanjem ako liječnik radi izvan granica svojih profesionalnih znanja i kompetencija, ali se ne smatra nesavjesnim postupanjem u struci mentalnog zdravlja? Oh, samo malo, i u mentalnom zdravlju se to smatra nesavjesnim postupanjem.
Etički principi psihologa i kodeks ponašanja organizacije American Psychological Association (2002)
Standard 2.02 Granice kompetencija
"Psiholozi pružaju usluge, podučavaju i provode istraživanja na populaciji i u područjima samo unutar granica svojih kompetencija**, temeljem svojeg obrazovanja, edukacije, iskustva pod nadzorom, konzultacija, studija ili profesionalnog iskustva."
Nebitno što misle o Gardnerijanskom konstruktu 'Sindroma otuđenja od roditelja' niti jesu li upoznati s 'otuđenjem djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti, koje je opisano u mojim tekstovima i u mojim Master Lecture Series seminarima. To zato što su svi konstrukti koje opisujem uspostavljeni i prihvaćeni psihologijski konstrukti unutar DSM dijagnostičkog sustava I SVI ti konstrukti imaju čvrstu, uspostavljenu i priznatu podlogu u istraživanjima profesionalne psihologije.
Nebitno je kaže li kirurg da ne vjeruje u tzv. karcinom (ili za njega čak nikad nije ni čuo). Ako liječnik namjerava dijagnosticirati i liječiti karcinom, onda je njegova dužnosti osigurati da ima potrebno profesionalno znanje i ekspertizu za postavljanje dijagnoze i liječenje karcinoma.
"Whoops, moja greška. Nisam znao što činim. Isprika." – NIJE prihvatljiv odgovor ako pacijent umre zbog nedostatka potrebnog znanja i profesionalnih kompetencija stručnjaka.
Ako ne znate što dijagnosticirate i liječite, vjerojatno biste se trebali držati podalje od dijagnosticiranja i liječenja toga što ne znate.
Obratite pažnju da u svim svojim tekstovima izraz 'otuđenje djeteta od roditelja' stavljam pod navodnike. To činim zato što taj izraz predstavlja popularni laički naziv za psihopatologiju koja je tu na djelu.
Ispravan klinički naziv je patogeno roditeljstvo. Izraz patogeno roditeljstvo odnosi se na stvaranje psihopatologije u djeteta putem aberantnih i iskrivljenih roditeljskih postupanja i postojeće kliničke psihopatologije koja je sadržana u psihološkoj dekompenzaciji narcisoidnog/(graničnog) roditelja u sustav deluzijskih uvjerenja koja se manifestiraju putem oživljavanja obrazaca traume privrženosti u postojećim obiteljskim odnosima.
Kad sam s pozicije kliničkog direktora Centra za dijagnostiku i tretman djece prešao u privatnu praksu, nisam znao ništa o konstruktu 'otuđenja djeteta od roditelja'. Moja su specijalnost bili ADHD, sukob roditelj-dijete i bračna i obiteljska terapije i posjedujem sekundarnu ekspertizu u području mentalnog zdravlja ranog djetinjstva i neuro-razvoja mozga u djetinjstvu.
Kad sam se susreo s mojim prvim slučajem 'otuđenja djeteta od roditelja', bio sam u stanju prepoznati proces poremećaja ličnosti, sustave deluzijskih uvjerenja i oživljavanje traume. U mojim prvim tekstovima o 'otuđenju djeteta od roditelja' razmatrao sam ovu kliničku pojavu kao potvrdu DSM-IV TR dijagnoze inducirane psihoze.
DSM-IV TR – Inducirani psihotični poremećaj
Temeljna značajka induciranog psihotičnog poremećaja (Folie a Deux) jest deluzija koja se razvija u osobe koja je u bliskom odnosu s drugom osobom (ponekad nazvanom 'primarni slučaj'), koja već ima psihotični poremećaj s izraženim deluzijama (Kriteriji A)." (American Psychiatric Association, DSM-IV TR, 2000, str. 332)
"Obično je primarni slučaj u inducirnom psihotičnom poremećaju dominantna osoba u odnosu i ona postepeno nameće deluzije pasivnijoj i inicijalno zdravoj drugoj osobi. Osobe koje dijele deluzijska uvjerenja obično su krvno ili bračno povezane i žive zajedno dulje vrijeme, ponekad u relativnoj izolaciji od ostalih. Ako se odnos s primarnim slučajem prekine, deluzijska uvjerenja druge osobe obično nestaju. Iako se najčešće viđa u odnosima samo dvoje ljudi, inducirani psihotični poremećaj može se pojaviti u većeg broja ljudi, posebice u obiteljskim situacijama u kojima je roditelj primarni slučaj a djeca u različitim stupnjevima prihvaćaju deluzijska uvjerenja toga roditelja." (American Psychiatric Association, DSM-IV TR, 2000, str. 333)
"Osim deluzijskih uvjerenja, u induciranom psihotičnom poremećaju ponašanje obično nije na neki drugi način čudno ili neobično." (American Psychiatric Association, DSM-IV TR, 2000, str. 333)
Bilješka o tijeku induciranog psihotičnog poremećaja prema DSM-IB TR,
"Bez intervencije je tijek obično kroničan, zato što se ovaj poremećaj najčešće javlja u odnosima koji su dugotrajni i otporni na promjene. S odvajanjem od primarnog slučaja, deluzijska uvjerenja druge osobe nestaju, https://drcraigchildressblog.com/2014/12/ - _ftn1 ponekad brzo, a ponekad prilično sporo.” (American Psychiatric Association, DSM-IV TR, 2000, str. 333)
Kad dijagnoza induciranog psihotičnog poremećaja nije uključena u DSM-5, napisao sam tekst koji je na mojoj web stranici, i u kojem sam analizirao kliničku psiholopatologiju konstrukta 'otuđenja djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti u odnosu na novi SDM-5 dijagnostički priručnik. Zaključio sam da navedeno predstavlja dijagnozu koja se u DSM-5 nalazi kao,
DSM-5 Dijagnoza
309.4 Poremećaj prilagodbe s miješanim poremećajem emocija i ponašanja
V61.20 Relacijski problem roditelj-dijete
V61.29 Dijete pogođeno odnosima roditelja
V995.51 Psihičko zlostavljanje djeteta, potvrđeno
Važno je napomenuti da je dijagnoza poremećaja prilagodbe u DSM-5 u kategoriji 'Trauma i poremećaji povezani sa stresom'.
Klinička psihopatologija se sastoji od standardnih psihologijskih principa i konstrukata. Ne mogu dokučiti zašto se ta patologija nije identificirala i rješavala prije, osim da je možda rad na ovom području bio toliko pod utjecajem debate o Gardnerijanskom SOR modelu, da je se nitko nije potrudio definirati unutar standardnih i priznatih psihologijskih principa i konstrukata.
Patologija postoji, i jasno je vidljiva svakomu tko ima znanja o relevantnim domenama patologije. SVI stručnjaci mentalnog zdravlja trebali bi imati bar osnovno znanje o tim relevantnim domenama (tj. poremećajima ličnosti, deluzijama, traumi i sustavu privrženosti) kao dio temeljnog razumijevanja dijagnostičkog sustava DSM, zato što su svi ti konstrukti u DSM dijagnostičkom sustavu.
Želim biti siguran da sam potpuno jasan. SVI psihologijski konstrukti povezani s 'otuđenjem djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti uspostavljeni su prihvaćeni principi i konstrukti unutar profesionalne psihologije DSM dijagnostičkog sustava. Nema apsolutno NIKAKVOG RAZLOGA zbog kojeg stručnjaci mentalnog zdravlja ne postavljaju primjerenu kliničku i DSM-5 dijagnozu te patologije.
·       Narcisoidni i granični poremećaji ličnosti su uspostavljeni i priznati konstrukti unutar DSM dijagnostičkog sustava.
·       Deluzijska uvjerenja su uspostavljeni i priznati konstrukti unutar DSM dijagnostičkog sustava.
·       Sustav privrženosti je priznati konstrukt unutar DSM dijagnostičkog sustava, i postoji opsežna baza istraživanja koja ga priznaje kao primarni profesionalni konstrukt.
·       Trauma je priznati konstrukt unutar DSM dijagnostičkog sustava, i postoji opsežna baza istraživanja koja ga priznaje kao primarni profesionalni konstrukt, uključujući i oživljavanje traume.

Oživljavanje traume

U vezi s oživljavanjem traume, van der Kolk opisuje utjecaj izloženosti traumi u djetinjstvu kao 'razvojnoj traumi,'
"Nakon što se dijete više puta traumatizira, otisak traume ostaje utisnut u mnoge aspekte djetetove izgradnje... Ako se ova tendencija ponavljanja traume ne prepozna, odgovor okoline će najčešće ponavljati izvorne traumatizirajuće, abuzivne, ali poznate odnose." (van der Kolk 2005)
Prepoznavanje oživljavanja traume uključuje povezivanje simptoma granične ličnosti s procesima oživljavanja traume.
Trippany, R. L., Helm, H. M., & Simpson, L. (2006). Trauma reenactment: Rethinking borderline personality disorder when diagnosing sexual abuse survivors. Journal of Mental Health Counseling, 28(2), 95-110.
Jednako kao i ulogu oživljavanja traume privrženosti u tretmanu poremećaja povezanih s traumom:
Pearlman, C.A., Courtois, C.A. (2005). Clinical Applications of the Attachment Framework: Relational Treatment of Complex Trauma. Journal of Traumatic Stress, 18, 449-459
Prema van der Kolk-u,
"Kad se trauma ne uspije integrirati u sveukupnost životnog iskustva osobe, žrtva ostaje fiksirana na traumu. Usprkos izbjegavanju emocionalnog angažmana, traumatska se sjećanja ne mogu izbjeći: čak i kad ih se makne iz budne svijesti, vraćaju se u obliku oživljene traume, noćnih mora, ili osjećaja povezanih s traumom... To se može tijekom života nastaviti ponavljati u periodima stresa." (van der Kolk, 1987, str. 5)
Nema apsolutno NIKAKVOG RAZLOGA da se patologija povezana s 'otuđenjem djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti ne prepozna i ne rješava unutar struke mentalnog zdravlja OSIM neznanja i nekompetencije stručnjaka mentalnog zdravlja.
To NIJE pitanje SOR-a.*** Patologija koja se pokazuje u obiteljskim odnosima uključuje standardne, uspostavljene i priznate konstrukte psihopatologije.
Ako je potrebno da BILO KOJI roditelj bude u poziciji da stručnjaka mentalnog zdravlja mora podučavati o prirodi i stupnju psihopatologije koja je na djelu pri 'otuđenju djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti, onda je to jasan dokaz da specijalist za stopala obavlja operaciju mozga, tj. da stručnjak mentalnog zdravlja obavlja praksu izvan granica svojih profesionalnih kompetencija i da pritom najvjerojatnije krši standarde profesionalne prakse.
SVI stručnjaci mentalnog zdravlja koji se bave postavljanjem dijagnoze i tretmanom, trebali bi imati dovoljno znanja. Upravo bi stručnjaci mentalnog zdravlja trebali biti oni koji podučavaju ciljanog roditelja o dinamici poremećaja ličnosti, deluzijskim procesima, strukturi narativa oživljene traume i poremećajima sustava privrženosti koji su na djelu pri 'otuđenju djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti, a NE obrnuto.
Dva pozvana Master Lecture Series seminara dostupna su online preko California Southern University. U njima na profesionalnoj razini raspravljam o prirodi i težini te patologije. Stručnjaci mentalnog zdravlja mogu poslušati te seminare radi edukacije i svijesti o navedenoj patologiji.
Ne radi se o SOR-u. Svi principi i konstrukti jesu uspostavljeni i priznati principi i konstrukti unutar DSM dijagnostičkog sustava i uspostavljene baze znanstvenih istraživanja.
Ako ne znate što je to što dijagnosticirate i na čemu provodite tretman, vjerojatno ne biste to trebali dijagnosticirati i ne biste trebali provoditi taj tretman.

Reference
Poremećaji ličnosti
Millon. T. (2011). Disorders of personality: introducing a DSM/ICD spectrum from normal to abnormal. Hoboken: Wiley.
Beck, A.T., Freeman, A., Davis, D.D., & Associates (2004). Cognitive therapy of personality disorders. (2nd edition). New York: Guilford.
Kernberg, O.F. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism.. New York: Aronson.
Oživljavanje traume
Pearlman, C.A., Courtois, C.A. (2005). Clinical Applications of the Attachment Framework: Relational Treatment of Complex Trauma. Journal of Traumatic Stress, 18, 449-459
van der Kolk, B.A. (2005). Developmental trauma disorder. Psychiatric Annals, 35(5), 401-408.
van der Kolk, B.A. (1987). The psychological consequences of overwhelming life experiences. In B.A. van der Kolk (Ed.) Psychological Trauma (1-30). Washington, D.C.: American Psychiatric Press, Inc.
Trippany, R. L., Helm, H. M., & Simpson, L. (2006). Trauma reenactment: Rethinking borderline personality disorder when diagnosing sexual abuse survivors. Journal of Mental Health Counseling, 28(2), 95-110.
Profesionalni standardi
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Revised 4th ed.). Washington, DC: Author.
American Psychological Association (2002). Ethical principles of psychologists and code of conduct. American Psychologist, 57, 1060-1073.
__________________________________

* Kratka skala psihijatrijske procjene
** Nismo ovako jasno formuliranu odredbu uspjeli naći u Kodeksu etike psihološke djelatnosti Hrvatske psihološke komore (Hrvatska psihološka komora je javna ustanova i mora raditi u korist građana). Molimo čitatelje da nas upozore ako takvo nešto postoji u dokumentu na poveznici http://www.psiholoska-komora.hr/static/documents/dok_kodeks_etike.pdf
*** Sindrom otuđenja od roditelja - Gardner

Nema komentara:

Objavi komentar