utorak, 28. lipnja 2016.

Padaju domino pločice

PRVA DOMINO PLOČICA: PROMJENA PARADIGME
Priča je već poznata.
Očiti pokatelji teškog 'otuđenja od roditelja' vidljivi su, i stručnjaci mentalnog zdravlja ih čak mogu priznati, ali ključni socijalni radnici, stručnjaci mentalnog zdravlja, terapeuti i vještaci ne uspijevaju iza toga stati i utvrditi ono što je očito.
Oni odbijaju priznati očitu patologiju govoreći,
"Ja ne vjerujem u otuđenje od roditelja."
Zašto tako puno ljudi, terapeuta, socijalnih radnika, vještaka, posebnih skrbnika djeteta, sudaca, jednostavno odbacuju viđeni negativni utjecaj koji na dijete ima narcisoidni/(granični) roditelj? Kako je to moguće? Zašto se to događa?
Neuspjela SOR¨ paradigma
Razlog zbog kojeg ljudi jednostavno odbacuju 'otuđenje od roditelja' je u tomu što Gardnerijanska SOR paradigma to omogućava.
Tijekom 30 godina od njegova uvođenja, SOR model nije uspio riješiti noćnu moru tragedije 'otuđenja od roditelja'. Moje prvo pitanje onima koji podržavaju Gardnerijanski SOR model je:
"Zar ozbiljno namjeravate pogledati roditelje u oči, čuti njihove priče o godinama izgubljenog odnosa s djecom bez nade na vidiku, o potpunom neuspjehu i neznanju stručnjaka mentalnog zdravlja u prepoznavanju i rješavanju njihove noćne more, o desecima tisuća dolara potrošenim na beskrajne sudske sporove, i uz svu tu tragediju oko nas, ozbiljno ćete i dalje tvrditi da je SOR model uspješan?"
SOR model je neuspješan zato što se noćna mora nastavlja.
Ciljani roditelji i, što je još važnije, njihova djeca trebaju paradigmu konstrukta 'otuđenja od roditelja' koja uspješno rješava njihov problem sad. Danas. U svim slučajevima.

Rješenje mora biti učinkovito

Paradigma rješenja treba postići potpuno rješenje patologije 'otuđenja od roditelja' za vrijeme kraće od šest mjeseci, po mogućnosti kraće od tri mjeseca, a najbolje za vrijeme kraće od šest tjedana - to mi je cilj i iskreno vjerujem da je taj cilj dostižan.
Periodi dječjeg razvoja:
Dječji se razvoj odvija u dvogodišnjim ciklusima - nova faza nastaje približno svake dvije godine, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16 i 16-19. Kao da mozak ima neki unutarnji biološki sat koji upravlja dozrijevanjem, a postavljen je na dvogodišnji ritam.
Postoje izrazito različite razvojne kvalitete u djece tijekom svakog od ovih perioda, i svaki aktivni period razvoja mozga u djetinjstvu oslanja se na uspješni prethodni razvoj neuralnih mreža stvorenih u prethodnoj razvojnoj fazi. Poremećaji razvoja u prethodnoj fazi kaskadno stvaraju poremećaje u kasnijem razvoju.
Kad smo suočeni s problematičnim razvojem djeteta, trebamo ponovno uspostaviti zdrav i normalan razvoj što je brže moguće, kako bismo minimizirali posljedice za zdravi razvoj.
Gubitak više od 6 mjeseci u dvogodišnjem razvojnom ciklusu, sve zbog psihopatologije, neprihvatljiv je.
Teška patologija povezana s 'otuđenjem od roditelja' koje je povezano s privrženošću treba se potpuno riješiti u periodu kraćem od 6 mjeseci, a poželjno i kraćem od 3 mjeseca, da bismo mogli povratiti djetetov normalni razvojni put uz minimalni gubitak zdravog razvoja.

Rješenje moga biti provedivo

Rješenje mora biti financijski moguće i široko dostupno svim roditeljima i obiteljima. Zato se ono ne može oslanjati na dokazivanje 'otuđenja od roditelja' na Sudu jer što to može trajati godinama i previše je skupo za obitelji. Financijska cijena koštanja dokazivanja 'otuđenja od roditelja' na Sudu, postavlja svako rješenje koje zahtijeva da se 'otuđenje od roditelja' dokazuje na Sudu iznad financijskih mogućnosti većine obitelji.

Svako rješenje koje zahtijeva dokazivanje 'otuđenja od roditelja' na Sudu znači da ćemo dijete prepustiti patologiji. To nije prihvatljivo.

Rješenje se mora temeljiti na stručnim kompetencijama

Zdrav razvoj naše djece previše je važan da bismo dopustili i prihvatili nestručnost.
Paradigma rješenja mora uspostaviti jasno definirane standarde stručnog znanja i profesionalne prakse koji su obvezujući za SVE stručnjake mentalnog zdravlja, tako da možemo potpuno eliminirati SVAKO nestručno djelovanje u tretmanu ove 'specijalne populacije' djece i obitelji.
Problemi povezani s dijagnosticiranjem i tretmanom ove 'specijalne populacije' djece i obitelji zahtijevaju specijalizirano stručno znanje, edukaciju i ekspertizu - dopustite da naglasim ekspertizu - da se može primjereno, točno i kompetentno dijagnosticirati i tretirati.

Prva domino pločica: Promjena paradigme

Potrebna je temeljna promjena od Gardnerijanske SOR definicije, prema konstruktu 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti.
Jedini razlog zašto ljudi mogu reći, "Ne vjerujem u otuđenje od roditelja" jest taj da je u profesionalnoj psihologiji moguće odbaciti Gardnerijanski prijedlog 'novoga sindroma' jer se on temelji na anegdotskom¨¨ skupu kliničkih znakova koji nisu povezani ni sa kakvim uspostavljenim ni prihvaćenim znanstveno baziranim konstruktima ili principima profesionalne psihologije.
Time Gardnerov SOR model dopušta ljudima da u njega vjeruju ili ne vjeruju.
Kritičari 'otuđenja od roditelja' već 30 godina koliko traje rasprava tvrde da Gardnerijanskom SOR modelu nedostaju dobri teorijski temelju... i oni su potpuno u pravu.
Obje su strane u toj nepotrebnoj raspravi u pravu.
Gardner je ispravno uočio postojanje kliničke pojave koju je nazvao 'otuđenje od roditelja'. Ali je onda prebrzo odustao od nužne profesionalne strogosti koja je potrebna za definiciju konstrukta 'otuđenja od roditelja' unutar standardnih i prihvaćenih psihologijskih principa i konstrukata. Imao je ono što bih nazvao lijenim pristupom, i predložio 'novi sindrom' koji se sastoji od skupine anegdotskih značajki.
Kritičari SOR modela, također su u pravu. Smatraju da SOR modelu nedostaje znanstveno utemeljena validnost. No, Gardnerov propust da definira 'otuđenje od roditelja' unutar znanstveno utemeljenih principa ne znači da ne postoji klinička pojava koju je on prepoznao, već samo to da njegovu opisu nedostaje utemeljeno znanstveno objašnjenje.
Umjesto da prihvate konstruktivnu kritiku kritičara SOR-a i primijene potrebni profesionalni pristup radi definiranja konstrukta 'otuđenja od roditelja' unutar standardnih i prihvaćenih psihologijskih principa i konstrukata, zagovornici Gardnerijanskog SOR-a tvrdoglavo su se raspravljali i dokazivali postojanje 'novog sindroma'. Zašto? Valjalo je prihvatiti ponuđenu konstruktivnu kritiku i primijeniti profesionalno znanje koje je potrebno da se definira konstrukt 'otuđenja od roditelja' unutar standardnih i prihvaćenih psihologijskih prinicipa i konstrukata. Lijenost?
Kad sam se prvi put susreo s noćnom morom tragedije 'otuđenja od roditelja', bio sam zaprepašten razinom stručnog neznanja u djelatnika mentalnog zdravlja koji su potpuno previđali visoku razinu uključene patologije. Također sam bio zatečen očitom tromošću zagovornika SOR-a u njihovu upornu zagovaranju 'novog sindroma'. umjesto da su jednostavno primijenili stručnu pristup potreban za opisivanje konstrukta 'otuđenja od roditelja', koristeći standardne i prihvaćene psihologijske konstrukte i principe. Time bi se razjasnilo da je 'otuđenje od roditelja' djetetovo odbacivanje odnosa s normalnim i emocionalno dostupnim roditeljem, jasan poremećaj djetetova sustava privrženosti (attachment system*).
Sljedeće, dijete ispoljava narcisoidne/(granične) simptome grandiozne prosudbe roditelja, nedostatak empatije za ciljanog roditelja (što je iznimno zabrinjavajući simptom), nabusit i arogantan stav i prijezir prema ciljanom roditelju, izražen stav povlaštenosti i splitting.
Pitanje: Kako dijete razvije ove narcisodine/(granične) simptome?
Odgovor: Putem stopljenog odnosa s narcisoidnim/(graničnim) roditeljem. To je JEDINI način na koji dijete može razviti ove simptome.
U treptaj oka već smo učinili dva koraka prema razotkrivanju 'otuđenja od roditelja'.
Prisutnost stopljenog odnosa djeteta (enmeshmenta, konfluencije) s narcisoidnim/(graničnim) roditeljem izričito ukazuje na odnos zamijenjenih uloga između roditelja i djeteta, koje se koristi kao 'regulatorni objekt' da bi reguliralo emocionalno i psihičko stanje roditelja. Odnos zamijenjenih uloga povezan je s 'disorganiziranim' obrascem privrženosti.
Nadalje, znate što... formiranje narcisoidne/(granične) organizacije ličnosti također se povezuje s disorganiziranom privrženošću u djetinjstvu. Time su i značajke poremećaja ličnosti roditelja također povezane sa sustavom privrženosti. Dijete pokazuje teški poremećaj sustava privrženosti, a dokazano je da se trauma privrženosti prenosi s generacije na generaciju...
A što Kernberg kaže o narcisoidnim i graničnim ličnostima? Što kaže Millon? Koja istraživanja povezuju nastanak poremećaja ličnosti i privrženost? Koja su istraživanja o traumi privrženosti? Primijenio sam profesionalnost da bih razotkrio što je 'otuđenje od roditelja' i da bih taj konstrukt u cjelosti definirao unutar standardnih i prihvaćenih psihologijskih konstrukata i principa.
Zašto? Zato što to zahtijeva rješavanje 'otuđenja od roditelja'. Da bismo riješili problem 'otuđenja od roditelja' prvo moramo definirati što je. Temelji konstrukta moraju se uspostaviti na čvrstoj podlozi znanstveno priznatih konstrukata i principa.
Nemojmo biti lijeni. Prihvatimo kritiku struke mentalnog zdravlja i uložimo potreban rad. Ako se kritika SOR-a odnosi na to da mu nedostaje znanstvena utemeljenost, pozabavimo se opisivanjem 'otuđenja od roditelja' koristeći znanstveno priznate konstrukte i principe.
Toga sam se primio, i to je ono što sam postigao modelom 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti. Sad imamo paradigmu za opis konstrukta 'otuđenja od roditelja' potpuno unutar znanstveno uspostavljenih konstrukata i principa sustava privrženosti, poremećaja ličnosti i obiteljskih sustava.
Sustav privrženosti nije nešto u što vjerujemo ili ne. To je znanstveno potvrđena činjenica.
Poremećaji ličnosti nisu nešto u što vjerujemo ili ne. Oni su znanstveno potvrđena činjenica unutar DSM dijagnostičkog sustava.
Triangulacija djece u bračni sukob i među-generacijski savez nisu nešto u što vjerujemo ili ne. To su sržni principi glavnih i primarnih škola psihoterapije.
Temelji modela 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti uspostavljeni su na čvrstoj podlozi znanstveno vrijednih konstrukata i principa koji stručnjacima mentalnog zdravlja NE DOPUŠTAJU reći da 'ne vjeruju u otuđenje od roditelja'. - To nije stvar 'vjerovanja', već je stvar znanja i neznanja.
Čvrsti znanstveni temelji modela 'otuđenja roditelja' koje se temelji na privrženosti prisiljava nevjernike da svoje izjave promijene iz "Ne vjerujem u otuđenje od roditelja" u "Neznalica sam i ne znam o čemu govorim."
Te rečenice imaju vrlo različito značenje.
Ni jedan od konstrukta koji se koriste u modelu 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti nije pitanje 'mišljenja'. Sve koji bi htjeli pobijati bilo što u tome modelu jednostavno upućujem na radove koje su napisali John Bowlby, Mary Ainsworth, i Mary Mains; Otto Kernberg, i Theodore Millon, i Aaron Beck; te Salvador Minuchin i Jay Haley. Neka se raspravljaju s njima. Samo primjenjujem ono što ti stručnjaci tvrde.
A ti su autori među vrhunskim i najcjenjenijim stručnjacima psihološke struke. Nema cjenjenijih stručnjaka u njihovim domenama od ovih koje sam upravo naveo. Model 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti čvrsto je utemeljen na podlozi uspostavljenih psihologijskih principa i konstrukata.
Zatim postoji i sljedeća skupina vrhunskih stručnjaka, Lyons-Ruth, Fonagy, Sroufe; Stern, Shore, Tronick, Masterson, Bowen, van der Kolk, van IJzendoorn. I oni su među najpriznatijim stručnjacima na svojim područjima. Umjesto da raspravljate s mnom, raspravljajte s njima. Ja samo primjenjujem njihov rad na konstrukt 'otuđenja od roditelja'.
"Pa, Newton, ja jednostavno ne vjerujem u tu gravitaciju za koju ti tvrdiš da postoji."
"Znaš, Galileo, ta tvoja ideja o zemlji koja se okreće oko sunca, zanimljiva mi je, ali nekako u nju ne vjerujem."
To nije nešto u što se vjeruje, to su znanstveno utemeljene činjenice.
'Otuđenje od roditelja' koje se temelji na privrženosti nije stvar mišljenja. Ono je činjenica.

Promjena paradigme.

Gardnerijanski PAS je tako nevjerojatno slabo utemeljen, tako jednostavno lijen, da ljudima DOPUŠTA da u njega vjeruju ili ne vjeruju.
Rješavanje obiteljske tragedije 'otuđenja od roditelja' previše je važno da bi bilo prepušteno vjerovanju. Naša je odgovornost primijeniti potrebnu profesionalnu strogost koja je nužna za definiranje konstrukta 'otuđenja od roditelja' unutar prihvaćenih i znanstveno utemeljenih konstrukata, tako da se onemogući propitivanje je li to uvjerenje, mišljenje ili činjenica. To je činjenica.
Prva domino pločica koja treba pasti da bi se postiglo rješenje 'otuđenja od roditelja' jest postizanje temeljne promjene paradigme od Gardnerijanskog SOR modela, u model koji se temelji na privrženosti.

Gardnerijanski otpor

Do sad sam bio nježan s Gardnerijanskom skupinom stručnjaka, dopuštao sam im da se postupno upoznaju s nužnom promjenom paradigme. Gardnerijan SOR model mora se maknuti. Mora biti zamijenjen znanstveno utemeljenim modelom konstrukta 'otuđenja od roditelja' koji se temelji na privrženosti, a koji će ciljanom roditelju i djetetetu osigurati neposredno i ostvarivo rješenje.
Gardnerijancima istječe vrijeme. Vrijeme neodlučnosti brzo prolazi. Dolazi vrijeme kad će današnji Gardnerijanci trebati birati svoju paradigmu.
Mogu se prebaciti na paradigmu koja se temelji na privrženosti koja je uspostavljena na prihvaćenim principima profesionalne psihologije te koja će ciljanim roditeljima i djeci osigurati neposredno i ostvarivo rješenje, pomoću,
Uspostavljanja jasnih dijagnostičkih kriterija za dijagnosticiranje 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti,
Uspostavljanja standarda rada koji će obvezivati stručnjake mentalnog zdravlja u smislu traženog znanja, te standarde prakse koja je nužna za njihove profesionalne kompetencije,
Uspostavljanja ovlaštenja stručnjaka za izdvajanje djeteta zbog patologije narcisoidnog/(graničnog) roditelja od toga roditelja tijekom aktivne faze djetetova tretmana i stabilizacije oporavka,
Ili se i dalje mogu držati Gardnerijanske SOR paradigme. No, koje ona prednosti daje? U trideset je godina propustila ciljanim roditeljima dati ostvariva rješenja, jer oni moraju na Sudu dokazati 'otuđenje od roditelja'. Dijagnostički pokazatelji te paradigme su nejasni i dopuštaju disperziju odgovornosti na oba roditelja. Ne propisuju standarde prakse koji su obvezujući za stručnjake mentalnog zdravlja.
Dakle, zašto bi bilo koji stručnjak mentalnog zdravlja kojem je stalo riješiti noćnu moru ciljanih roditelja i njihove djece, i ako postoji rješenje koje se odmah može realizirati, i dalje ustrajao na zastarjelom i neadekvatnom Gardnerijanskom SOR modelu?
Shvaćam da je teško odreći se nečega čemu smo se priklonili. Trideset su godina Gardnerijanci vodili hrabru borbu za djecu i njihove obitelji. Postali su privrženi paradigmi SOR-a. Ona je služila kao centralna točka njihova profesionalnog života. I sad SOR nestaje sa scene. Ne zato što se odbacuje, već zato što je nebitan. 'Otuđenje od roditelja' rješavat će se bez SOR modela.
Pozivam stručnjake koji su se borili za rješavanje SOR-a da se pridruže novoj paradigmi. Potrebni su nam. Nova paradigma u početku može izgledati zbunjujuće, ali daje velike mogućnosti. Povezivanje 'otuđenja od roditelja' sa sustavom privrženosti otvara široka i duboka područja za razumijevanje.

Rješavanje 'otuđenja od roditelja'

Dok ne riješimo 'otuđenje od roditelja za sve obitelji, nećemo ga moći riješiti ni za jednu određenu obitelj.
Kad se dogodi promjena paradigme, past će prva domino pločica.

PADAJU SLJEDEĆE DOMINE

Problem 'otuđenja od roditelja' ne možemo riješiti ni za jednu obitelj dok ga ne rješimo za sve obitelji. A rješavanje toga problema za sve obitelji, zahtijevat će promjenu paradigme – odmak od Gardnerijanskog SOR modela prema modelu koji se temelji na privrženosti i koji ima svoje temelje u priznatim znanstvenim principima i konstruktima profesionalne psihologije.
Kad padne prva domino pločica, serija domino pločica će slijediti, počev s dijagnozom, nakon čega slijedi zaštitno izdvajanje djeteta, sve do posljednje domino pločice tretmana i ponovnog uspostavljanja djetetova zdravog razvodja.
Ne možemo postići pad domino pločice konačnog povrata djetetova zdravog i normalnog razvoja dok ne padnu prethodne domino pločice.

Druga domino pločica: Dijagnoza i Definirani standardi profesionalnih kompetencija

Odmah s promjenom paradigme (s padom prve domino pločice), past će i druga domino pločica. S promjenom paradigme, tri konačna Dijagnostička pokazatelja 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti, odmah postaju operativni (vidi Diagnostic Indicators and Associated Clinical Signs).
Tad ćemo imati jasan i konačni skup dijagnostičkih kriterija za utvrđivanje 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti, u svim slučajevima, i za koje će SVI stručnjaci mentalnog zdravlja biti odgovorni.
Profesionalna je odgovornost ključ za postizanje profesionalne kompetentnosti. Time što Gardnerijanski SOR model nije definiran putem prihvaćenih psihologijskih principa i konstrukata, već umjesto toga predlaže 'novi sindrom', SOR model nam ne omogućuju uspostaviti definirane domene znanja ni profesionalne prakse za koje se SVI stručnjaci mentalnog zdravlja mogu smatrati odgovornima.
Budući da se SOR prijedlog 'novog sindroma' oslanja na slabo definirane teorijske temelje, stručnjacima mentalnog zdravlja je dopušteno reći, "Ja ne vjerujem u otuđenje od roditelja" i to je prihvatljivo. Stručnjaci mentalnog zdravlja imaju slobodu prihvatiti ili ne prihvatiti taj predloženi 'novi sindrom' SOR, tako da je i "otuđenje od roditelja ne postoji" prihvatljivo. Možda pokazuje neznanje, ali je prihvatljivo.
Model koji se temelji na privrženosti to rješava. U cjelosti je definiran unutar standardnih i znanstveno priznatih profesionalnih konstrukata i principa. Prihvaćanje paradigme koja se temelji na privrženosti nije pitanje vjerovanja, ono se očekuje.
Štoviše, Dijagnostički pokazatelji 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti su dihotomni, što znači da je 'otuđenje od roditelja' ili prisutno ili nije prisutno. Nema sivih područja. To znači da stručnjaci mentanog zdravlja više ne mogu izbjegavati utvrđivanje patologije pripisujući i prebacujući 'zajedničku odgovornost' na oba roditelja. Dijagnostička prisutnost 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti JEDINO je rezultat poremećenih roditeljskih postupanja narcisoidnog/(graničnog) roditelja.
Kad su tri Dijagnostička pokazatelja 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti evidentna, ciljani roditelj NIJE odgovoran za nastanak bilo kojeg aspekta djetetovih simptoma.
Tri Dijagnostička pokazatelja 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti zasnovana su isključivo na ispoljenim djetetovim simptomima,
Ne trebamo procjenjivati narcisoidnog/(graničnog) roditelja. Karakteristike djetetovih simptoma daju sve konačne dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka djetetovih simptoma, tj poremećenih patogenih postupaka narcisoidnog/(graničnog) roditelja.
Ovo je važno. Pomoću Dijagnostičkih pokazatelja, ne dokazujemo 'otuđenje od roditelja', već dokazujemo 'patogeno roditeljstvo' (pato=patologija; geno=geneza, stvaranje). Patogeno je roditeljstvo stvaranje značajne psihopatologije u djeteta, putem pogrešnih i poremećenih roditeljskih postupaka.
Naš jedini dijagnostički fokus je na ispoljenim djetetovim simptomima, kad ukazuju na karakterističnu patologiju koja može SAMO biti proizvod jako patogenog roditeljstva od strane navodno odabranog narcisoidnog/(graničnog) roditelja s kojim je dijete u savezu i kad su ispoljeni simptomi sukladni Dijagnostičkim pokazateljima 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti.
Kad su sva tri Dijagnostička pokazatelja prisutna, SVI će stručnjaci mentalnog zdravlja postaviti istovjetnu dijagnozu u vezi s 'otuđenjem od roditelja' ako budu imali iste kliničke podatke. To više nije pitanje vjerovanja ili mišljenja. To postaje očekivanje od kompetentne profesionalne prakse.
Ako stručnjak mentalnog zdravlja ne postavi točnu dijagnozu usprkos prisutnosti tri konačna Dijagnostička pokazatelja, tad će se stručnjaka mentalnog zdravlja moći smatrati odgovornim za pogrešno postavljenu dijagnozu.
Uspostavljajući jasne domene znanja i profesionalne ekspertize potrebne za rad s ovom 'specijalnom populacijom' djece i obitelji, možemo eliminirati uključivanje nekompetentnih stručnjaka mentalnog zdravlja. Samo će onima koji posjeduju potrebno profesionalno znanje i ekspertizu koja je potrebna za kompetentno postavljanje dijagnoze i tretman ove specijalne populacije djece i obitelji, biti dopušteno raditi s ovom skupinom djece i obitelji.
Ako namjeravate raditi u području 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti, MORATE znati što radite. To nije prijedlog, već zahtjev.
Čim imamo profesionalno postavljenu dijagnozu za konstrukt 'otuđenja od roditelja', mentalno zdravlje može početi govoriti ujedinjenim glasom. Podjele u mentalnom zdravlju koje je stvorila kontroveza oko Gardnerijanskog SOR konstrukta, završit će.
Obje su strane u debati bile u pravu.
Gardner je bio u pravu, postoji klinička pojava koja uključuje induciranje djeteta da odbije odnos s normalnim i emocionalno dostupnim roditeljem,
I TAKOĐER...
Kritičari su bili u pravu, Gardnerovoj definiciji SOR-a nedostajala je potrebna znanstvena utemeljenost u priznatim psihologijskim principima i konstruktima.
Padom druge domino pločice, mentalno zdravlje ujedinjuje se i za jasno definirane domene znanja i profesionalne prakse za prepoznavanje profesionalnih kompetencija pri dijanosticiranju i tretmanu ove 'specijalne populacije' djece i obitelji. SVI će se stručnjaci mentalnog zdravlja smatrati odgovornima.

Treća domino pločica: Izdvajanje radi zaštite

Nakon druge domino pločice, pada i treća domino pločica. U svakom slučaju dijagnosticiranog 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti, profesionalno odgovorni tretman ZAHTIJEVA da se dijete, radi zaštite, izdvoji od patogenog roditeljstva navodno odabranog narcisoidnog/(graničnog) roditelja tijekom aktivne faze tretmana djeteta i perioda stabilizacije njegova oporavka.
Ovo je zahtjev koji se odnosi na tretman u svakom slučaju 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti.
Budući da će svi terapeuti koji pružaju tretman u slučajevima 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti imati priznate profesionalne kompetencije i ekspertizu, ni jedan terapeut nigdje neće tretirati 'otuđenje od roditelja' koje se temelji na privrženosti prije nego što postigne izdvajanje djeteta radi zaštite od patogenog roditeljstva navodno odabranog narcisoidnog/(graničnog roditelja) s kojim je dijete u savezu.§
Kad mentalno zdravlje progovori jedinstvenim glasom, Sud će biti u stanju djelovati s odlučnom jasnoćom koja je potrebna za rješavanje 'otuđenja od roditelja'.
Tad će Sud imati dvije mogućnosti. Ili će narediti izdvajanje djeteta od patogenog roditelja tijekom aktivne faze djetetova tretmana i perioda potrebnog za stabilizaciju oporavka ili će dijete prepustiti psihopatologiji.
No, to nije sve. Kad su prisutna tri Dijagnostička pokazatelja, standardi profesionalne prakse zahtijevat će da kliničku dijagnozu 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti mora postaviti stručnjak mentalnog zdravlja. Sad navodnici oko 'otuđenja od roditelja' postaju relevantni. Kliničke dijagnoze 'otuđenja od roditelja' nema u DSM-5, već će to biti Poremećaj prilagodbe, i dodatna dijagnoza
V995.51 Psihičko zlostavljanje djeteta, potvrđeno.
Ovo su poveznice:
Prisutnost tri dijagnostička pokazatelja zahtijeva klničku dijagnozu 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti.
Klinička dijagnoza 'otuđenje od roditelja' koje se temelji na privrženosti pokreće DSM-5 dijagnozu V995.51 Psihičko zlostavljanje djeteta, potvrđeno.
DSM-5 dijagnoza V995.51 Psihičko zlostavljanje djeteta, potvrđeno, zahtijeva zaštitu djeteta od strane stručnjaka mentalnog zdravlja.
Stručnjak mentalnog zdravlja izvršava svoju dužnost da štiti dostavljajući odgovarajućoj instituciji izviješće o zlostavljanju djeteta.
U početku službe centara za socijalnu skrb koje dobiju takva izviješća neće znati što činiti s njima. Imat će tri mogućnosti:
1. Ignorirati izviješće. Nije vjerojatno da će odabrati takvu reakciju.
2. Prihvatiti dijagnozu koju su postavili stručnjaci mentalnog zdravlja i primjereno odgovoriti na način da dijete izdvoje iz skrbi navodno odabranog narcisoidnog/(graničnog) roditelja s kojim je dijete u savezu i predaju ga na skrb ciljanog roditelja, čime provode izdvajanje radi zaštite, koje je potrebno za tretman 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti, a da pritom ciljani roditelj ne mora provesti godine skupog parničenja pokušavajući na Sudu dokazati 'otuđenje od roditelja'.
3. Provesti vlastitu nezavisnu analizu.
Ako izaberu opciju 3, tad će svi koji vrše analizu trebati naučiti o 'otuđenju od roditelja' koje se temelji na privrženosti, čime će se još više eliminirati profesionalno neznanje i nekompetenciju u radu s ovom 'specijalnom populacijom djece i obitelji.
Kad jednom steknu potrebna znanja, primjenjivat će isti dijagnostički standard, tri konačna Dijagnostička pokazatelja 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti. Ako su ti Dijagnostički pokazatelji prisutni, stručnjak će potvrditi dijagnozu Psihičko zlostavljanje djeteta o kojoj su ga već izvijestili stručnjaci mentalnog zdravlja, i djelatnici centara za socijalni rad će tad izdvojiti dijete od navodno odabranog narcisoidnog/(graničnog) roditelja te ga predati na skrb i zaštitu zdravom i normalnom roditelju, sve bez parničenja u pravosudnom sustavu.
Ako bi sud analizirao odluke centra za socijalnu skrb, tad bi dobio dvije nezavisne DSM-5 dijagnoze Psihičko zlostavljanje djeteta, Potvrđeno, jednu koju je napisao specijalist mentalnog zdravlja, i drugi koji je sačinjen u centru za socijalnu skrb.
Dvije nezavisno postavljene DSM-5 dijagnoze Psihičkog zlostavljanja djeteta, Potvrđeno, dovoljan su razlog za izdvajanje djeteta od patogenog roditeljstva narcisoidnog/(graničnog) roditelja, tako da dijete može biti zaštićeno tijekom perioda aktivnog tretmala i stabilizacije oporavka u skrbi normalnog roditelja.
Kad su djetetovi simptomi izliječeni, patogeno se roditeljstvo narcisoidnog/(graničnog) roditelja može ponovno uvesti uz nadzor da se simptomi ne bi opet pojavili.
Ako se simptomi koji su nestali i dijete je stabilizirano, nakon ponovnog uvođenja roditeljstva narcisoidnog/(graničnog) roditelja vrate, tad je potreban novi period izdvajanja djeteta radi zaštite uz uvođenje nadzora nad kontaktima djeteta i patogenog roditelja.
Kad mentalno zdravlje progovori jedinstvenim glasom, pravosuđe će biti u stanju djelovati s odlučnom jasnoćom koja je potrebna za rješavanje 'otuđenja od roditelja'.

Četvrta domino pločica: Tretman

Nakon treće, past će i četvrta domino pločica.
Moja je prva knjiga o promjeni paradigme. Ta domino pločica pada. Moja je druga knjiga o dijagnozi, pa će i druga domino pločica početi padati. Moja će treća knjiga biti o tretmanu**, te će i posljednja domino pločica početi padati.
Tretman je nauzbudljiviji.
Optimističan sam, uvjeren sam da ćemo kad dođemo do te faze rješenja biti u stanju ukloniti djetetove simptome (uz izdvajanje djeteta radi zaštite), unutar nekoliko dana. Dana.
I dalje ćemo trebati izvjestan period razdvojenosti djeteta od patogenog roditeljstva narcisoidnog/(graničnog) roditelja da bi se djetetov oporavak stabilizirao. Ali sam siguran da možemo postići inicijalno rješenje djetetovih simptoma unutar nekoliko dana.

Rješenje

Moramo postići rješenje za sve obitelji, ili nećemo postići rješenje ni za jednu obitelj.
Rješenje zahtijeva pad nekoliko domino pločica, od kojih je prva promjena paradigme od Gardnerijanskog SOR-a prema modelu 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti, koji se u cjelosti temelji na standardnim i priznatim psihološkim principima i konstruktima.
Hoće li za pad prve domino pločice biti potrebna jedna ili deset godina, to ovisi o zajedničkoj aktivnosti ciljanih roditelja.
______________________________¨ SOR = sindrom otuđenja od roditelja.
¨¨ Na primjerima koji nisu sustavno znanstveno obrađeni.
* O sustavu privrženosti možete pročitati i rad na sljedećoj poveznici: http://www.psychology.sunysb.edu/attachment/online/inge_origins.pdf
§ Stručnjaci su suglasni da tretman djeteta koje je i dalje izloženo patologiji patogenog roditelja, djetetu iznimno šteti (Warshak, Woodall, Kruk).
** U vrijeme kad je ovaj tekst pisan te knjige još nisu bile izašle iz tiska. U međuvremenu su objavljene i dostupne su na Amazonu. Po jedan je primjerak u posjedu Udruge Dijete-razvod i moguće ga je dobiti na uvid.

Nema komentara:

Objavi komentar