četvrtak, 26. svibnja 2016.

Online seminar o postavljanju dijagnoze i tretmanu u slučajevima 'otuđenja djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti

Održao sam online seminar za studente diplomskog studija na California Southern University. Seminar je bio o dijagnozi i tretmanu 'otuđenja djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti i dobro je primljen.
Ovaj je seminar o Dijagnozi i tretmanu snimljen i dostupan je na Master Lecture Series of California Southern University. I ovaj seminar, kao i prethodni, Teorijski temelji dostupni su stručnjacima mentalnog zdravlja i, što je jednako važno, ciljanim roditeljima da mogu stručnjake uputiti gdje će dobiti informacije o 'otuđenju djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti.
Postavio sam Powerpoint slajdove na svoju web stranicu. Posebno je važna rasprava koja počinje na 15. str., a odnosi se na djecu koja pokazuju dijagnostičke pokazatelje 'otuđenja djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti, čime predstavljaju 'specijalnu populaciju' koja zahtijeva specijalizirano stručno znanje, edukaciju i ekspertizu da bi se moglo postaviti cjelovitu dijagnozu i pristupiti tretmanu.
Nedostatak specijaliziranog stručnog znanja, edukacije i ekspertize unutar profesionalnih kompetencija potrebnih za postavljanje dijagnoze i tretman problema ove 'specijalne populacije' djece i obitelji najčešće predstavlja praksu izvan granica profesionalnih kompetencija i kršenje standardna profesionalne prakse  (Standard 2.02 of the Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct of the American Psychological Association (2002).
Već smo odavno od stručnjaka mentalnog zdravlja trebali očekivati i zahtijevati profesionalne kompetencije u vezi s postavljanjem dijagnoze i tretmanom teške psihopatologije povezane s 'otuđenjem djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti.
Također vam u tom seminaru skrećem pozornost na moju raspravu o patogenom roditeljstvu povezanom s 'otuđenjem djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti, a koje predstavlja DSM-5 dijagnozu V995.51 Psihičko zlostavljanje djeteta, potvrđeno. Prikaz djetetovih simptoma koji odgovaraju tri presudna dijagnostička pokazatelja, pomiče problem s područja skrbi i kontakata s djetetom, na područje zaštite djeteta.
'Otuđenje djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti nije pitanje roditeljske skrbi, već je pitanje zaštite djeteta.
Online seminar o postavljanju dijagnoze i tretmanu
Dana 23 studenog 2014, od 10:00 – 12:00 sati po lokalnom vremenu održao samo online seminar putem Masters Lecture Series of California Southern University. Seminar se odnosio na dijagnozu i tretman 'otuđenja djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti.
Ovaj je seminar besplatan za javnost, snimljen je i dostupan za gledanje online putem California Southern University’s Master Lecture Series na poveznici: http://www.calsouthern.edu/content/events/treatment-of-attachment-based-parental-alienation/
Slajdovi za ovaj seminar su dostupni na poveznici: :www.drcachildress.org
To je nastavak mojeg prethodnog online seminara o teorijskim temeljima 'otuđenja djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti koji sam također održao kao dio Master Lecture Series na California Southern University i koji je dostupan na poveznici: http://www.calsouthern.edu/content/events/parental-alienation-an-attachment-based-model/
Nadam se da će ova dva seminara pružiti temelje stručnjacima mentalnog zdravlja za razumijevanje, postavljanje dijagnoze i tretman obiteljske dinamike povezane s 'otuđenjem djeteta od roditelja', tako da mogu poslužiti kao izvor na koji se ciljani roditelji mogu pozivati pri postavljanju dijagnoze i tretmanu stručnjaka mentalnog zdravlja.
Model 'otuđenja djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti u cjelosti se temelji na standardnim i uspostavljenim psihološkim principima i konstruktima. Ti su konstrukti u potpuno priznati i prihvaćeni psihološki principi i konstruktu unutar područja mentalnog zdravlja.
Konstrukt obiteljskih sustava koji se odnose na triangulaciju djeteta u sukob roditelja putem stvaranja među-generacijskog saveza djeteta s jednim roditeljem protiv drugog, uspostavljen je psihološki princip unutar terapije obiteljskih sustava (Haley, 1977; Munichin, 1974). Minuchin ovaj među-generacijski savez naiziva 'rigidnim trokutom', dok ga Haley naziva 'izopačenim trokutom'.
"Rigidni trokut također može imati i oblik stabilnog saveza. Jedan od roditelja pridružuje dijete u rigidno povezani među-generacijski savez protiv drugog roditelja." (Minuchin, 1974, p. 102)
"Ljudi koji su povezani u trokutu nisu vršnjaci, već jedno od njih pripada generaciji koja je različita od generacije drugo dvoje... U procesu njihove međusobne interakcije, osoba iz jedne generacije stvara savez s osobom iz druge generacije, a protiv svojeg vršnjaka. Pod 'savezom' smatram proces zajedničke akcije protiv treće osobe... Savez između dvije osobe se poriče. To znači da postoji određeno ponašanje koje ukazuje na savez, no kad ga se propituje, savez se poriče... U biti, izopačeni trokut je takav da su u njemu granice među generacijama pregažene na prikriven način. Kad se javlja kao obrazac koji se ponavalja, sustav je patološki. (Haley, 1977, p. 37)
Procesi narcisoidnog i graničnog poremećaja ličnosti jesu prepoznati oblici patologije unutar DSM dijagnostičkog sustava (American Psychiatric Association, 2013) i detaljno su opisani i obrazloženi od strane vrhunskih teoretičara profesionalne psihologije (npr., Beck, et. al. 2004; Kernberg, 1977; Linehan, 1993; Millon, 2011).
Sustav privrženosti uspostavljen je i prihvaćen konstrukt u psihološkoj znanosti, s opsežnim teorijskim temeljima i istraživanjima (Ainsworth, 1989; Bowlby, 1969; 1973; 1980; Bretherton, 1992).
Nema ničega novog ni kontroverznog ni u kojem od ovih psiholoških principa ili konstrukta. Svi su uspostavljeni i prihvaćeni psihologijski principi i konstrukti s kojima bi svi stručnjaci mentalnog zdravlja trebali biti upoznati unutar sveukupnosti svojih stručnih kompetencija, posebice ako postavljaju dijagnoze i provode tretman u slučajevima triangulacije djece u sukob roditelja putem među-generacijskog saveza djeteta s narcisoidnim/(graničnim) roditeljem, koji rezultira induciranim potiskivanjem normalnog funkcioniranja djetetova sustava privrženosti.
Ciljani roditelji ne posjeduju stručno znanje, edukaciju, ni ekspertizu u području profesionalne psihologije da bi mogli stručnjacima mentalnog zdravlja koji rade s njihovim obiteljima objasniti primjenu ovih uspostavljenih psihologijskih principa i konstrukata. Ja to znanje posjedujem.
U gore navedena dva seminara objašnjavam primjenu ovih prihvaćenih psihologijskih principa i konstrukata koji se odnose na obiteljske procese tradicionalno nazvane 'otuđenje djeteta od roditelja'. Nadam se da ovaj dijalog na stručnoj razini može početi motivirati zajednicu stručnjaka mentalnog zdravlja za pomak prema većoj profesionalnoj ekspertizi i osjetljivosti za potrebe ciljanih roditelja i njihove djece. To je potrebno za rješavanje obiteljske tragedije 'otuđenja djeteta od roditelja' za sve obitelji u svim slučajevima.

Reference:
Obiteljski sustavi:
Haley, J. (1977). Toward a theory of pathological systems. In P. Watzlawick & J. Weakland (Eds.), The interactional view (pp. 31-48). New York: Norton.
Minuchin, S. (1974). Families and Family Therapy. Harvard University Press.
Poremećaji ličnosti:
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
Beck, A.T., Freeman, A., Davis, D.D., & Associates (2004). Cognitive therapy of personality disorders. (2nd edition). New York: Guilford.
Kernberg, O.F. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism.. New York: Aronson.
Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder.  New York, NY: Guilford
Millon. T. (2011). Disorders of personality: introducing a DSM/ICD spectrum from normal to abnormal. Hoboken: Wiley.  
Sustav privrženosti:
Ainsworth, M.D.S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44, 709-716.
Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. Attachment, Vol. 1. NY: Basic Books.
Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Vol. 2. Separation: Anxiety and anger. NY: Basic Books.
Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Vol. 3. Loss: Sadness and depression. NY: Basic Books.
Bretherton, I. (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. Developmental Psychology, 1992, 28, 759-775.
________________________


Nema komentara:

Objavi komentar