subota, 30. srpnja 2016.

Stručne ocjene rada

U ovom se tekstu obraćam stručnjacima mentalnog zdravlja
Postoje tri kategorije stručnjaka mentalnog zdravlja koje se uključuju u postavljanje dijagnoze i tretman patologije 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti.
Novi koji još uče: Ako ste u ovoj domeni subspecijalističke prakse novi, dobrodošli. Čitajte znanstvenike i stručnjake kao što su Bowlby, Beck, Millon, Minuchin. Čitajte, čitajte i čitajte. Knjiga Foundations će vam pomoći. Ako trebate konzultacije, moja e-mail adresa je: drcraigchildress@gmail.com
Iskusni koji još uče: Ako u domeni ove subspecijalističke prakse radite i borite se s problemom postavljanja dijagnoze i tretmana patologije 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti te trebate više informacija da biste učili i rasli, dobrodošli. Čitajte znanstvenike i stručnjake kao što su Bowlby, Beck, Millon, Minuchin. Čitajte, čitajte i čitajte. Knjiga Foundations će vam pomoći. Ako trebate konzultacije, moja e-mail adresa je: drcraigchildress@gmail.com
Neznalice ukopane u svojim stavovima: Ako u domeni ove subspecijalističke prakse radite i nemate pojma što radite, a ipak niste zainteresirani za učenje o patologiji koju trebate dijagnosticirati i tretirati i odbijate napore ciljanog roditelja da vam pomogne shvatiti patologiju... Upravo se vama obraćam u ovom tekstu...
Važno je shvtiti da nema NIČEGA NOVOG u vezi s patologijom 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti. Komponente patologije 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti sve su dobro utvrđene i znanstveno utemeljene u značajnim istraživačkim radovima u znanstvenoj i stručnoj literaturi koju su ocijenili kolege stručnjaci.
Patologija sadržana u 'otuđenju od roditelja' koje se temelji na privrženosti detaljno je opisana u teorijskim radovima eminentnih stručnjaka
- U području teorije privrženosti i intersubjektivnosti (npr. Bowlby, Ainsworth, Mains, Ruth-Lyons, Bretherton, Sroufe, van IJzendoorn, Stern, Tronick, Fonagy, Shore);
- U radovima eminentnih stručnjaka na području patologije poremećaja ličnosti (npr., Millon, Kernberg, Beck, Linehan);
- I u radovima eminentnih stručnjaka na području teorije obiteljskih sustava (npr., Bowen, Minuchin, Haley).
- Patologija sadržana u 'otuđenju od roditelja' koje se temelji na privrženosti također je detaljno objašnjena u opsežnoj istraživačkoj literaturi o procesima privrženosti, poremećaja ličnosti i obiteljskih sustava.
JEDINI razlog zašto to nekim stručnjacima mentalnog zdravlja može IZGLEDATI kao nešto novo, je u tome što su ili novi na tome području patologije, ili zato što su tako nevjerojatno velike neznalice u području priznatih principa profesionalne psihologije i onoga što već postoji u istraživačkoj literaturi koja je ocijenjena od kolega, da im to IZGLEDA kao nešto novo zbog visoke razine njihova stručnog neznanja.
To što je vama patologija poremećaja ličnosti nova, ne čini tu patologiju nečim 'novim'. Samo zato što je patologija sustava privrženosti nova za vas, ne čini patologiju sustava privrženosti nečim 'novim. I, samo zato što su konstrukti obiteljskih sustava vama novi, nisu zato konstrukti obiteljskih sustava nešto 'novo'.
Sve sadržano u patologiji modela 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti prihvaćeno je u istraživačkoj literaturi procijenjenoj od strane kolega i u radovima eminentnih stručnjaka profesionalne psihologije. Tu ništa nije novo.
To je novo samo onim stručnjacima mentalnog zdravlja koji nemaju znanja o onome što već postoji u priznatoj literaturi profesionalne psihologije.
Na mojoj je web stranici check-lista psihopatologije koja je sadržana u 'otuđenju od roditelja' koje se temelji na privrženosti (izvornik je na engleskom jeziku - copy-paste): http://drcachildress.org/asp/admin/getFile.asp?RID=106&TID=6&FN=pdf
Na hrvatskom:
Patologija sadržana u modelu 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti
(Patologija ponovnog proživljavanja traume privrženosti)
(Patologija splittinga u među-generacijskom savezu)
C.A.Childress (2015)

Ne                         Ova vrst
slažem                   patologije
se                          je
                              prisutna

☐               ☐                         Među-generacijski savez

☐               ☐                         Patologija narcisoidne/granične ličnosti

☐               ☐                         Patologija splitting-a

☐               ☐                         Patologija projekcije

☐               ☐                         Psihološka dekompenzacija
                                                                           narcisoidne/granične ličnosti u
                                                                           deluzijska uvjerenja kad je
                                                                           pod stresom

☐               ☐                         Odnos zamijenjenih uloga

☐               ☐                         Sustav privrženosti

☐               ☐                         Unutarnji radni modeli privrženosti
                                                                           (sheme)

☐               ☐                         Trauma privrženosti (dizorganizirana
                                                                           privrženost)

☐               ☐                         Povezanost formacije narcisoidnih i
                                                                           graničnih crta ličnosti s traumom
                                                                           privrženosti iz djetinjstva

☐               ☐                         Oživljavanje obrazaca traume
                                                                           privrženosti

☐               ☐                         Krivo pripisivanje uzroka anksioznosti

☐               ☐                         Krivo razumijevanje reakcije žalovanja

________________________________

Childress, C.A. (2015). An Attachment-Based Model of Parental Alienation: Foundations. Claremont, CA: Oaksong Press


Zamolio bih svakog stručnjaka mentalnog zdravlja da prođe kroz check-listu i utvrdi vrstu patologije s kojom se ne slaže i ne vjeruje da postoji.
Ako prihvati da sve sadržane patologije koje su navedene u check-listi postoje, tad u biti prihvaćaju konstrukt 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti kako je opisano u mojoj knjizi Foundations.

Ocjene kolega

Svakom onom stručnjaku mentalnog zdravlja koji je tolika neznalica u području postojećih psihologijskih principa i konstrukata da pita jesu li tu 'novu teoriju' Dr childressa ocijenile kolege stručnjaci, moj je odgovor sljedeći:
To što ste vi osobno neznalica ne čini ove informacije nečim 'novim'. Nove su vama zato što nemate znanja. Čitajte radove koje su napisali Bowlby i Beck i Millon i Kernberg i Minuchin i Haley, i…
U 11. Poglavlju knjige Foundations u kojem pišem o stručnim kompetencijama, nabrajam literaturu eminentnih stručnjaka psihologije i istraživačku literaturu koju su ocijenile kolege stručnjaci (ta je lista i u dijelu ovoga teksta, pod nazivom: Reference). Pročitajte tu od 'kolega stručnjaka ocijenjenu' i priznatu literaturu prije nego što mi postavite tako glupo pitanje.
Patologija koju opisujem u modelu 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti nije nešto 'novo' – vi ste jednostavno neznalica.
Je li patologija komplicirana? U izvjesnoj mjeri, i na prvi pogled, jest. Ali je zapravo takva da postaje relativno jednostavna kad je jednom razumijemo, zato što je uvijek ista; uz samo nekoliko predvidivih varijacija na temu. Komplicirana izgleda samo nekomu tko ne zna sadržane patologije.
No sama je patologija potpuno definirana i razumljiva manifestacija patologije obiteljskih sustava, patologije poremećaja ličnosti i patologije sustava privrženosti.

Splitting & među-generacijski savez

Iako postoje brojni načini da se razumije patologija 'otuđenja od roditelja' (kao patologija oživljavanja traume privrženosti, kao projekcija patologije ličnosti na ciljanog roditelja) jedan on najlakših načina da je se razumije jest dodatak patologije 'splitting'-a među-generacijskom savezu djeteta s narcisoidnim/graničnim roditeljem, a protiv ciljanog roditelja (tj. kao dodatak patologije poremećaja ličnosti patologiji obiteljskih sustava).
Dodatak patologije 'splitting'-a što je razlikovna i karakteristična značajka patologije i narcisoidne i granične ličnosti, pretvara već patološki među-generacijski savez (Haley ga je nazvao 'perverznim trokutom') u posebno zloćudan i opasan oblik u kojem dijete nastoji potpuno prekinuti odnos s ciljanim roditeljem, pri čemu je to dijete sredstvo pretvaranja bivšeg supružnika u bivšeg roditelja, što je sukladno polarizaciji i odsustvu ambivalencije, a što je značajka patologije 'splitting'-a.
Patologija splitting-a nije nešto što sam ja izmislio ni opisao. To je priznata psihološka patologija koju je definiralo Američko psihijatrijsko društvo i opisali su je eminentni stručnjaci mentalnog zdravlja. Prema Američkom psihijatrijskskom društvu, splitting je:
"Splitting. Pojedinac se s emocionalnim sukobom unutarnjih ili vanjskih stresora suočava kompartmentaliziranjem suprotnih afektivnih stanja na način da ne uspijeva integrirati pozitivne i negativne kvalitete sebe i drugih u cjelovitu sliku. Time što ne može doživjeti ambivalentne afekte istodobno, uravnotežena viđenja i očekivanja prema sebi i drugima isključena su iz njegove emocionalne svijesti. Slika o sebi i drugima naizmjenično varira između polariziranih suprotnosti: previše ljubavi, moći, vrijednosti, brižnosti i dobrote – ili previše lošega, mržnje, ljutnje, destrukcije, odbacivanja ili bezvrijednosti." (American Psychiatric Association, 2000, str. 813)
Posebnu pozornost obratite na sljedeće 'time što ne može doživjeti ambivalentne afekte istodobno..." Po samoj svojoj prirodi, splitting isključuje ambivalenciju. Splitting nameće polariziranu sigurnost u viđenje drugih kakvo spriječava 'uravnoteženo viđenje' drugih ljudi.
Što se događa kad patologiju splittinga u narcisoidne/granične ličnosti dodamo među-generacijskom savezu?
Kad zbog razvoda supružnik postane bivši supružnik, patologija splitting-a ZAHTIJEVA da bivši spružnik mora također postati i bivši roditelj. Ambivalencija je nemoguća.
Patologija splitting-a u strukturi narcisoidne/granične ličnosti 'ne uspijeva integrirati pozitivne i negativne kvalitete sebe i drugih u cjelovitu sliku' i rezultat toga je da percepcija drugih 'naizmjenično varira između polariziranih suprotnosti'. Bivši supružnik zato postaje loš, pun mržnje, ljutit, destruktivan, onaj koji odbacuje i bezvrijedan, i kao bivši supružnik i kao roditelj.
Ambivalenciju i višeznačnost nije moguće doživjeti u stanju patologije splittinga. Užasan i loš bivši supružnik ne može istodobno biti roditelj koji voli dijete. To je neurološki nemoguće pri patologiji splittinga.
Ovo nije nešto što sam ja izmislio. Ovo je definicija Američkog psihijatrijskog društva koja se odnosi na patologiju splittinga koja je karakteristična značajka patologije i narcisoidne i granične ličnosti. Ne govorim ništa novo. Samo ukazujem na to što se događa kad se patologija splittinga u narcisoidne/granične ličnosti pridoda među-generacijskom savezu.
Ni među-generacijski savez nije moja ideja. To je potvrđeni konstrukt koji su, kao karakterističnu manifestaciju 'triangulacije' djeteta u supružnički sukob opisali eminentni teoretičari obiteljskih sustava Jay Haley i Salvador Minuchin. Jay Haley (1977) daje sljedeću definiciju među-generacijskog saveza:
"Ljudi koji su u ovoj triangulaciji nisu vršnjaci, već jedno od njih pripada generaciji kojoj drugo dvoje ne pripada... U procesu njihove međusobne interakcije, osoba iz jedne generacije stvara savez s osobom iz druge generacije, a protiv osobe iz svoje generacije. Pod 'savezom' se smatra proces zajedničke akcije koja je protiv treće osobe... Savez između navedene dvije osobe se poriče. To znači da postoje određena ponašanja koja ukazuju na savez, ali koja će, kad ih se propituje, biti poricana kao savez... U osnovi je ta izopačena triangualcija ona u kojoj je razgraničenje generacija urušeno na prikriveni način. Kad se ovo opetovano događa, sustav je patološki." (Haley, 1997., str. 37)
Obratite pozornost na to da 'osoba iz jedne generacije stvara savez s osobom iz druge generacije, a protiv osobe iz svoje generacije' To nisam ja izmislio, taj je konstrukt definirao Jay Haley jedan od eminentnih stručnjaka profesionalne psihologije i terapije obiteljskih sustava.
Salvador Minuchin, kojeg mnogi smatraju najvećim stručnjakom za terapiju obiteljskih sustava, također opisuje među-generacijski savez:
"Rigidni trokut također može imati oblik stabilnog saveza. Jedan od roditelja pridružuje dijete u rigidno ograničeni među-generacijski savez protiv drugog roditelja." (Minuchin, 1974, str. 102)
U svojoj temeljnoj knjizi o principima obiteljske terapije Families and Family Therapy, Salvador Minuchin daje primjer jednog slučaja i utjecaja među-generacijskog saveza na obiteljske odnose:
"Roditelji su razvedeni od prije šest mjeseci i otac sad živi sam... Dvoje od djece koje je bilo vrlo privrženo ocu sad odbija svaki kontakt s njim. Mlađa djeca posjećuju oca ali izražavaju veliko nezadovoljstvo situacijom." (Minuchin, 1974, str. 101)
Ha, nije li to UPRAVO ono o čemu govorimo kad govorimo o 'otuđenju od roditleja'? Minuchinova je knjiga napisana 1974. Čak četrdeset godina prije. Zašto uopće razgovaramo o ovome?
Molim SVE stručnjake mentalnog zdravlja da mi opišu što se događa kad se među-generacijski savez doda patologiji splittinga u roditelja s narcisoidnim/graničnim poremećajem?
Odgovor: Dodatkom patologije splittinga među-generacijskom savezu dijete će inicirati prekid (Bowen) svojeg odnosa s ciljanim roditeljem kao što je to opisao Minuchin (1974), čime će bivšeg supružnika pretvoriti u bivšeg roditelja, sukladno patologiji splittinga u roditelja u među-generacijskom savezu.
Apsolutno mi nije nikakav mentalni napor to shvatiti. Tako je nevjerojatno očito. Nije novo. A ipak, zbog nekih neobjašnjivih razloga, o patologiji splittinga i među-generacijskog saveza mnogi stručnjaci mentalnog zdravlja ne znaju ili su jednostavno previše... Ne znam kako to drugačije nazvati nego glupim... ako se ne može zbrojiti jedan plus jedan.
Splitting + među-generacijski savez = dijete odbija roditelja zato što je 'totalno loš'. Čini mi se prilično jednostavnom kliničkom psihologijom.
1 + 1 = 2. Ne znam koji je dio ove jednadžbe teško razumjeti.
Zato me, molim, nemojte pitati jesu li 'moju teoriju' ocijenile moje kolege po struci. Prvo, to nije 'moja teorija', to su od prije priznate činjenice u psihologiji. Problem je što vi premalo znate. Drugo, sva patologija koju sam opisao u modelu 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti opsežno je temeljito ocjenjivana od strane kolega po struci. To što vama izgleda 'nova', ne znači da je nova, već pokazuje da nemate potrebna znanja. Prije nego što me pitate jesu li 'moju teoriju' ocijenile moje kolege po struci, pročitajte postojeću literatuju navedenu u dijelu pod naslovom Reference u 11. poglavlju knjige Foundations koje se bavi stručnim kompetencijama.
Craig Childress, Dr psiholoških znanosti, Klinički psiholog, PSY 18857

P.S. Ocjena kolega obično se primjenjuje samo na istraživačke studije, a ne na teorijske formulacije. Teorijske se formulacije prezentiraju u formatu knjige zato što se materijal mora opisati detaljnije nego što je dopuštenih 10 do 20 stranica rada koji se objavljuje u stručnom časopisu. Satir, Rogers, Adler, Minuchin, Kohut, Kernberg, itd., svoje su teorijske modele prezentirali u formatu knjiga. Stručna ocjena istraživačkih studija služi tomu da osigura ispravnu metodologiju istraživanja, a ne teorijske formulacije. Npr. Model humanističke obiteljske terapije koji je Satir opisala u svojoj knjizi Peoplemaking kolege nisu ocjenjivale. Model terapije koja je usmjerena na klijenta, koji je Roger opisao u svojoj knjizi On Becoming a Person kolege nisu ocjenjivale.
Nema načina da patologiju koju opisujem u Foundations opišem u radu od 15 stranica koji se može objaviti u stručnom časopisu. Zato nema načina na koji ga kolege mogu ocijeniti. Takve su ocjene uobičajene za istraživačke studije koje se objavljuju u stručnim časopisima, a ne za teorijske formulacije. Teorijske se formulacije objavljuju u formatu knjiga, i zatim stručnjaci mentalnog zdravlja čitaju knjige i kritiziraju ono što je u njima napisano, bilo da se radi o Satir, Rogersu, ili Kohutu, ili Childressu. To je proces stručne ocjene teorijskog materijala.

Reference

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Revised 4th ed.). Washington, DC: Author.
Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. NY: Basic Books.
Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss: Vol. 2. Separation: Anxiety and Anger. NY: Basic Books.
Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss: Vol. 3. Loss: Sadness and Depression. NY: Basic Books.
Fonagy, P., Target, M., Gergely, G., Allen, J.G., and Bateman, A. W. (2003). The developmental roots of Borderline Personality Disorder in early attachment relationships: A theory and some evidence. Psychoanalytic Inquiry, 23, 412-459.
Fonagy P. and Target M. (2005). Bridging the transmission gap: An end to an important mystery in attachment research? Attachment and Human Development, 7, 333-343.
Fonagy, P., Luyten, P., and Strathearn, L. (2011). Borderline personality disorder, mentalization, and the neurobiology of attachment. Infant Mental Health Journal, 32, 47-69.
Lyons-Ruth, K., Bronfman, E. and Parsons, E. (1999). Maternal frightened, frightening, or atypical behavior and disorganized infant attachment patterns. In J. Vondra & D. Barnett (Eds.) Atypical patterns of infant attachment: Theory, research, and current directions. Monographs of the Society for Research in Child Development, 64, (3, Serial No. 258).
Main, M. and Hesse, E. (1990). Parents’ unresolved traumatic experiences are related to infant disorganized attachment status: Is frightened and/or frightening parental behavior the linking mechanism? In M.T. Greenberg, D. Cicchetti, & E.M. Cummings (Eds.), Attachment in the preschool years: Theory, research, and intervention (pp. 161–182). Chicago: University of Chicago Press.
van IJzendoorn, M.H., Schuengel, C., and Bakermans-Kranenburg, M.J. (1999). Disorganized attachment in early childhood: Meta-analysis of precursors, concomitants, and sequelae. Development and Psychopathology, 11, 225–249.
Kerig, P.K. (2005). Revisiting the construct of boundary dissolution: A multidimensional perspective. Journal of Emotional Abuse, 5, 5-42.
Macfie, J. Fitzpatrick, K.L., Rivas, E.M. and Cox, M.J. (2008). Independent influences upon mother-toddler role-reversal: Infant-mother attachment disorganization and role reversal in mother’s childhood. Attachment and Human Development, 10, 29-39
Macfie, J., McElwain, N.L., Houts, R.M., and Cox, M.J. (2005) Intergenerational transmission of role reversal between parent and child: Dyadic and family systems internal working models. Attachment & Human Development, 7, 51-65.
Pearlman, C.A. and Courtois, C.A. (2005). Clinical applications of the attachment framework: Relational treatment of complex trauma. Journal of Traumatic Stress, 18, 449-459.
Prager, J. (2003). Lost childhood, lost generations: the intergenerational transmission of trauma. Journal of Human Rights, 2, 173-181.
Shaffer, A., and Sroufe, L. A. (2005). The developmental and adaptational implications of generational boundary dissolution: Findings from a prospective, longitudinal study. Journal of Emotional Abuse. 5(2/3), 67-84.
Sroufe, L. A. (2005). Attachment and development:  A prospective, longitudinal study from birth to adulthood, Attachment and Human Development, 7, 349-367.
Bacciagaluppi, M. (1985). Inversion of parent-child relationships: A contribution to attachment theory. British Journal of Medical Psychology, 58, 369-373.
Benoit, D. and Parker, K.C.H. (1994). Stability and transmission of attachment across three generations. Child Development, 65, 1444-1456
Brennan, K.A. and Shaver, P.R. (1998). Attachment styles and personality disorders: Their connections to each other and to parental divorce, parental death, and perceptions of parental caregiving. Journal of Personality 66, 835-878.
Bretherton, I. (1990). Communication patterns, internal working models, and the intergenerational transmission of attachment relationships. Infant Mental Health Journal, 11, 237-252.
Sable, P. (1997). Attachment, detachment and borderline personality disorder. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 34(2), 171-181.
Cassidy, J., and Berlin, L. J. (1994). The insecure/ambivalent pattern of attachment: Theory and research. Child Development, 65, 971991.
Mikulincer, M., Gillath, O., and Shaver, P.R. (2002). Activation of the attachment system in adulthood: Threat-related primes increase the accessibility of mental representations of attachment figures. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 881-895.
Tronick, E.Z. (2003). Of course all relationships are unique: How co-creative processes generate unique mother-infant and patient-therapist relationships and change other relationships. Psychoanalytic Inquiry, 23, 473-491.
van der Kolk, B.A. (1987). The separation cry and the trauma response: Developmental issues in the psychobiology of attachment and separation. In B.A. van der Kolk (Ed.) Psychological Trauma (31-62). Washington, D.C.: American Psychiatric Press, Inc.
van der Kolk, B.A. (1989). The compulsion to repeat the trauma: Re-enactment, revictimization, and masochism. Psychiatric Clinics of North America, 12, 389-411
van Ijzendoorn, M.H. (1992) Intergenerational transmission of parenting: A review of studies in nonclinical populations. Developmental Review, 12, 76-99
Holmes, J. (2004). Disorganized attachment and borderline personality disorder: a clinical perspective. Attachment & Human Development, 6(2), 181-190.
Lopez, F. G., Fuendeling, J., Thomas, K., and Sagula, D. (1997). An attachment-theoretical perspective on the use of splitting defenses. Counseling Psychology Quarterly, 10, 461-472.
Raineki, C., Moriceau, S., and Sullivan, R.M. (2010). Developing a neurobehavioral animal model of infant attachment to an abusive caregiver. Biological Psychiatry, 67, 1137-1145.
Cozolino, L. (2006): The neuroscience of human relationships: Attachment and the developing social brain. WW Norton & Company, New York.
Siegel, D. (1999). The developing mind: Toward a neurobiology of interpersonal experience (New York: Guilford Press, 1999)
Iacoboni, M., Molnar-Szakacs, I., Gallese, V., Buccino, G., Mazziotta, J., and Rizzolatti, G. (2005). Grasping the intentions of others with one’s own mirror neuron system. Plos Biology, 3(3), e79.
Kaplan, J. T., and Iacoboni, M. (2006). Getting a grip on other minds: Mirror neurons, intention understanding, and cognitive empathy. Social Neuroscience, 1(3/4), 175-183.
Fraiberg, S., Adelson, E., and Shapiro, V. (1975). Ghosts in the nursery. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 14, 387–421.
Millon. T. (2011). Disorders of personality: introducing a DSM/ICD spectrum from normal to abnormal. Hoboken: Wiley.
Beck, A.T., Freeman, A., Davis, D.D., and Associates (2004). Cognitive therapy of personality disorders. (2nd edition). New York: Guilford.
Kernberg, O.F. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism. New York: Aronson.
Moor, A. and Silvern, L. (2006). Identifying pathways linking child abuse to psychological outcome: The mediating role of perceived parental failure of empathy. Journal of Emotional Abuse, 6, 91-112.
Trippany, R.L., Helm, H.M. and Simpson, L. (2006). Trauma reenactment: Rethinking borderline personality disorder when diagnosing sexual abuse survivors. Journal of Mental Health Counseling, 28, 95-110.
Rappoport, A. (2005). Co-narcissism: How we accommodate to narcissistic parents. The Therapist.
Carlson, E.A., Edgeland, B., and Sroufe, L.A. (2009). A prospective investigation of the development of borderline personality symptoms. Development and Psychopathology, 21, 1311-1334.
Juni, S. (1995). Triangulation as splitting in the service of ambivalence. Current Psychology: Research and Reviews, 14, 91-111.
Barnow, S. Aldinger, M., Arens, E.A., Ulrich, I., Spitzer, C., Grabe, H., Stopsack, M. (2013). Maternal transmission of borderline personality disorder symptoms in the community-based Griefswald Family Study. Journal of Personality Disorders, 27, 806-819,
Dutton, D. G., Denny-Keys, M. K., and Sells, J. R. (2011). Parental personality disorder and its effects on children: A review of current literature. Journal of Child Custody, 8, 268-283.
Fruzzetti, A.E., Shenk, C. and Hoffman, P. (2005). Family interaction and the development of borderline personality disorder: A transactional model. Development and Psychopathology, 17, 1007-1030.
Garety, P. A. and Freeman D. (1999) Cognitive approaches to delusions: A critical review of theories and evidence. The British Journal of Clinical Psychology; 38, 113-154.
Hodges, S. (2003). Borderline personality disorder and posttraumatic stress disorder: Time for integration? Journal of Counseling and Development, 81, 409-417.
Levy, K.N. (2005). The implications of attachment theory and research for understanding borderline personality disorder. Development and Psychopathology, 17, p. 959-986
Stepp, S. D., Whalen, D. J., Pilkonis, P. A., Hipwell, A. E., and Levine, M. D. (2011). Children of mothers with Borderline Personality Disorder: Identifying parenting behaviors as potential targets for intervention. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. 1-16.
Svrakic, D.M. (1990). Functional dynamics of the narcissistic personality. American Journal of Psychiatry. 44, 189-203.
Widiger, T.A. and Trull, T.J. (2007). Plate tectonics in the classification of personality disorder: Shifting to a dimensional model. American Psychologist, 62, 71-83.
Minuchin, S. (1974). Families and family therapy. Harvard University Press.
________________________

Poveznica na izvornik (copy-paste): https://drcraigchildressblog.com/2015/08/08/peer-review/

Nema komentara:

Objavi komentar