nedjelja, 10. srpnja 2016.

Imenovanje patologije

Nedavno sam (iz druge ruke) čuo kritiku od strane jednog stručnjaka mentalnog zdravlja koja se odnosila na model 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti. Taj se stručnjak zabrinuo u vezi s 'imenovanjem' patologije roditelja otuđitelja koja podrazumijeva procese poremećaja ličnosti ("Zašto trebamo roditelja 'imenovati' kao onoga koji ima poremećaj ličnosti?")
Želim se ovom prilikom osvrnuti na tu zabrinutost zbog 'imenovanja' patologije navodno odabranog roditelja s kojim je dijete u savezu.
Imenovanje patologije jest centralna i primarna funkcija stručnjaka mentalnog zdravlja.
Reći da ne bismo trebali imenovati prirodu i težinu psihološke patologije jednako je kao reći da pravosudni sustav ne bi trebao imenovati prirodu i težinu kršenja zakona.
Sudac: "Zaista mi je neugodno reći da je netko ubojica. Možemo li ga nazvati činiteljem loših stvari?"
Psihijatar: "Znam da osoba pati od halucinacija, deluzija i konceptualne dezorganizacije. Ali zašto je potrebno reći da osoba pati od schizophrenie? Je li to zaista potrebno? Možemo li umjesto toga reći da ima različite misli i doživljaje?"
Socijalni radnik: "Trebamo li nekoga nazvati pedofilom samo zato što seksualno zlostavlja dijete? Možemo li samo reći da osoba ima neobične seksualne želje?"
Posao nas koji radimo u području mentalnog zdravlja jest razumjeti prirodu i raznolikost psihopatologije, procijeniti osobe i situacije i onda to znanje o psihopatologiji primijeniti na osobu i situaciju temeljem standardnih principa profesionalne psihologije, uključujući DSM dijagnostički sustav Američke udruge psihijatara.
Kad govorim o poremećajima ličnosti, govorim specifično o narcisoidnim i graničnim ličnostima. Njihovu su psihopatologiju utvrdili i detaljno opisali priznati stručnjaci mentalnog zdravlja, uključujući Otta Kernberga (1975), Theodora Millona (2011), Arrona Becka (2004), i Marshu Linehan (1994).
Narcisoidni i granični poremećaji ličnosti također su priznati kao patologija mentalnog zdravlja s uspostavljenim dijagnostičkim kriterijima u DSM-5 dijagnostičkom priručniku.
Osim toga, prepoznato je da se patologija poremećaja ličnosti prezentira duž 'dimenzionalnoga' kontinuuma težine patologije (Widiger & Trull, 2007), što znači da osoba može pokazivati neke crte ili značajke poremećaja ličnosti a da nužno ne ispunjava sve dijagnostičke kriterije za poremećaj ličnosti.
Štoviše, mješavine crta poremećaja ličnosti češće su norma nego iznimka. Npr., priznati psihijatar Arron Beck, opisuje da,
"Pacijenti s graničnim poremećajem ličnosti konzistentno ispunjavaju kriterije za jedan do pet drugih poremećaja ličnosti." (Beck i sur., 2004, str. 196)
I vodeći stručnjak za poremećaje ličnosti, Theodore Millon (autor Millon Clinical Multiaxial Inventory, koji se smatra zlatnim standardom za procjenu poremećaja ličnosti), opisuje preklapanje crta poremećaja ličnosti u narcisoidne ličnosti:
"Više poremećaja ličnosti često kovarira* sa spektrom narcisoidnog poremećaja ličnosti. Najupadljivije u spektru su antisocijalna i histrionska varijanta. Također se nalaze i kovarijante poput sadističkih, paranoidnih, negativističkih, kao i graničnih poremećaja." (Millon, 2011, str. 406)
Priznati stručnjak za poremećaje ličnosti, Otto Kernberg, utvrdio je da sržna struktura narcisoidne ličnosti predstavlja "podgrupu graničnih pacijenata,"
"Jedna podgrupa graničnih pacijenata, naime, narcisoidne ličnosti..." (Kernberg, 1975, str. xiii)
Uz to se i narcisoidne i granične ličnosti izrazito povezuju s nastankom urušavanja razmišljanja u deluzijske sustave uvjerenja kad su pod stresom. Naziv "granične" ličnosti za ovaj stil ličnosti nastao je 1930-tih zato što se smatralo da je ova struktura ličnosti na "granici" između neurotične i psihotične, i Theodore Millon je posebno opisao urušavanje ličnosti s narcisoidnim poremećajem u deluzijska uvjerenja:
"U uvjetima neublaženih poteškoća i neuspjeha, narcisodne se ličnosti mogu dekompenzirati u paranoidne poremećaje. Zbog njihove pretjerane uporabe mehanizama fantazije, sklone su događaje krivo tumačiti i konstruirati deluzijska uvjerenja. Kako nisu voljne prihvatiti ograničenja svoje neovisnosti i nisu u stanju prihvatiti stajališta drugih, narcisoidne se osobe mogu izolirati od korektivnih učinaka mišljenja svoje okoline. Sami, oni mogu promišljati i tkati svoja uvjerenja u mrežu nestvarnih i potpuno krivih sumnjičenja. Njihove deluzije često nastaju nakon većeg izazova ili neuspjeha koji su uzdrmali njihovu sliku o sebi kao superiornih i svemoćnih. Skloni su pokazivati kompenzatornu grandioznost i ljubomorne deluzije u kojima rekonstruiraju stvarnost da bi je prilagodili slici o sebi koju ne mogu ili ne žele napustiti. Deluzijski se sustavi također mogu razviti kao rezultat osjećaja da su izdani ili poniženi. Tad možemo vidjeti brzi razvoj deluzija proganjanja i arogantne grandioznosti koju karakteriziraju verbalni napadi i bombastičnost. Rijetko su fizički nasilni. Njihova ljutnja obično poprima oblik izricanja pogrda i svađalaštva. To se manifestira u iracionalnim i otrovnim komentarima u kojima se druge kori i proglašava glupima i vrijednima prijezira. Ovakvi ispadi obično nemaju objektivnog opravdanja, često su obojani deluzijama i mogu biti usmjereni na divlji pogodi-ili-promaši način na koji narcisoidne ličnosti napadaju one koji ne podržavaju njihov uzvišeni status, kako to oni za sebe traže." (Millon, 2011, str. 407-408)
Deluzija je nepopustljivo, fiksirano i lažno uvjerenje koje opstaje usprkos dokaza za suprotno. Zajedničko uvjerenje navodno odabranog narcisoidnog/(graničnog) roditelja s kojim je dijete u savezu i djeteta da je ciljani-odbačeni roditelj emocionalno i psihički 'nasilan', te da njegovi roditeljski postupci za dijete predstavljaju opasnost, jest nepopustljivo, fiksirano i lažno uvjerenje koje opstaje usprkos dokaza da su roditeljski postupci ciljanog roditelja potpuno normalni. Uvjerenje da je ciljani roditelj 'roditelj-zlostavljač', koji prestavlja opasnost za dijete jest deluzijsko. Nije istinito.
Ovo nepopustljivo, fiksirano i lažno uvjerenje (tj. deluzija) stvoreno je urušavanjem organiziranih kognitivnih struktura narcisoidne/(granične) ličnosti u deluzijska uvjerenja, kako je to Millon (2011) specifično opisao, u odgovor na psihološki stress zbog "neublaženih poteškoća i neuspjeha" pri razvodu (tj. javno odbacivanje i napuštanje narcisoidnog/(graničnog) roditelja od strane figure privrženosti utjelovljene u supružniku).
Patologija 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti iznimno je teška. Propust da se postavi dijagnoza ove iznimno teške psihopatologije, za mene predstavlja zapanjujuću nekompetentnost. Tu razinu profesionalne nekompetentnosti mogu pripisati samo neznanju o prirodi patologije poremećaja ličnosti, što vjerojatno predstavlja praksu izvan ograničenja profesionalnih kompetencija ako se stručnjak mentalnog zdravlja bavi dijagnosticiranjem i tretmanom patologije poremećaja ličnosti.
Ako pacijent pokazuje simptome karakteristične za karcinom, liječnik dijagnosticira karcinom.
Ako pacijent pokazuje simptome karakteristične za bolest srca, liječnik dijagnosticira bolest srca.
Liječnik ne govori, "Karcinom je takav ozbiljan poremećaj, zašto je potrebno označiti pacijente kao one koji imaju karcinom? Zar ne možemo samo reći da pacijet ima neke 'neugodne bolove'?
Prema DSM-5, ako pacijent ima halucinacije i deluzije, u njega se dijagnosticira schizophrenia. Ako pati od manije i depresije, u njega se dijagnosticira bipolarni poremećaj. Patologija poremećaja ličnosti postoji u dijagnostičkoj strukturi DSM-a. Deluzijcki poremećaji postoje u dijagnostičkoj strukturi DSM-a.
Svrha utvrđivanja prirode patologije ličnosti roditelja u slučajevima 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti NIJE dijagnosticiranje roditelja. Dijagnoza 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti postavlja se ISKLJUČIVO temeljem ispoljenih simptoma u DJETETA, a ne u roditelja.
Svrha utvrđivanja prirode psihopatologije ličnosti roditelja jest postizanje točnog konceptualnog razumijevanja prirode patologije koju ispoljava dijete u slučajevima 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti. Ključna značajka toga konceptualnog razumijevanja jest da se patologija roditelja PRENOSI NA DIJETE putem poremećenog utjecaja patologije narcisoidnog/(graničnog) roditelja na djetetov sustav uvjerenja. Kao rezultat toga transfera patologije s roditelja na dijete, vidimo dokaze u ispoljenim djetetovim simptomima koji pokazuju utjecaj psihopatologije narcisoidnog/(graničnog) roditelja na dijete.
Patologija roditelja stvara patologiju u djeteta. Rezultat toga je da će se značajke patologije roditelja jasno pokazati u ispoljenim djetetovim simptomima (te značajke simptoma nazivam 'psihološkim otiscima' utjecaja narcisoidnog/(graničnog) roditelja).
Ti 'psihološki otisci' kao dokaz u ispoljenim djetetovim simptomima predstavljaju Dijagnostički pokazatelj 2 za model 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti, tj. oslanjaju se na prisutnost pet specifičnih apriori predvidljivih narcisoidnih/(graničnih) crta ličnosti u ispoljenim simptomima DJETETA (odgađam raspravu o anksioznoj varijanti).
Pitanje: Kako dijete usvaja ovaj specifični skup narcisoidnih/(graničnih) značajki ličnosti koje se izražavaju selektivno samo prema ciljanom-odbačenom roditelju?
Odgovor: Putem psihološkog utjecaja patologije narcisoidnog/(graničnog) roditelja na formiranje djetetovih simptoma.
Propust da se potvrdi priroda patologije dovest će do POGREŠNE DIJAGNOZE patologije poremećaja ličnosti koja se ispoljava u djetetovim simptomima na način da se krivo predstavi kao pokazatelj bilo suprotstavljačko-neposlušnog ponašanja djeteta, ili problematičnog roditeljstva ciljanog-odbačenog roditelja.
Ne. To je kriva dijagnoza.
Dopustite da budem sasvim jasan... to bi bila KRIVA dijagnoza.
Djetetovi simptomi NE ukazuju na suprotstavljačko-neposlušno ponašanje djeteta i NISU rezultat problematičnog roditeljstva ciljanog-odbačenog roditelja. Djetetovi simptomi ispoljeni prema ciljanom roditelju predstavljaju skupinu specifičnih crta narcisodine i granične ličnosti koje je dijete usvojilo putem poremećenih, patogenih roditeljskih postupanja navodno odabranog roditelja s kojim je dijete u savezu. Izvor djetetove skupine simptoma je narcisoidna/(granična) patologija roditelja koji izaziva patologiju 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti koju dijete ispoljava.
Ako stručnjak mentalnog zdravlja postavi KRIVU dijagnozu zbog vlastite osobne nelagode c vkoju osjeća prema ispravnoj dijagnozi, to je isto kao kad bi liječnik postavio krivu dijagnozu karcinoma umjesto visokog krvnog tlaka zato što osjeća osobnu nelagodu zbog ozbiljnosti dijagnoze karcinoma. Tad bi liječnik pacijenta liječio od visokog krvnog tlaka, a pacijent bi umro od karcinoma.
Kad stručnjak mentalnog zdravlja postavi KRIVU dijagnozu, pa patologiju 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti dijagnosticira kao rezultat djetetova suprotstavljačko-neposlušnog ponašanja ili kao rezultat problematičnog roditeljstva ciljanog-odbačenog roditelja, to vodi krivom i potpuno neučinkovitom tretmanu, i pacijent (tj. djetetov zdrav razvoj i djetetov zdrav odnos ljubavi prema normalnom i emocionalno dostupnom roditelju) umire, što je posljedica krivo postavljene dijagnoze.
Ako liječnik ignorira simptome karcinoma i umjesto toga krivo dijagnosticira karcinom kao visoki krvni tlak zato što želi izbjeći ispravnu dijagnozu karcinoma, pa posljedično pacijent umre od neliječenog karcinoma, to predstavlja profesionalnu pogrešku.
Zašto isto to ne vrijedi za mentalno zdravlje?
Zapravo, vrijedi.
Ključna uloga koja definira stručnjaka mentalnog zdravlja jest da ispravno utvrdi psihopatologiju.
Ključna uloga koja definira stručnjaka medicine jest da ispravno utvrdi fizičku patologiju.
Ključna uloga koja definira stručnjaka pravosuđa jest da ispravno utvrdi kršenje zakona.
Propust u bilo kojem od ovih područja jest temeljni propust u primarnoj profesionalnoj obvezi stručnjaka mentalnog zdravlja, medicine, ili pravosuđa.
Patologija poremećaja ličnosti postoji. Patologija deluzija postoji, posebice u vezi sa specifičnim vrstama patologije poremećaja ličnosti. Ključna profesionalna obveza stručnjaka mentalnog zdravlja jest ISPRAVNO utvrđivanje prirode patologije u svakom pojedinom slučaju.
Propust da to učini predstavlja temeljni propust u profesionalnoj "dužnosti da skrbi" o pacijentu.
Izraziti pak profesionalnu nevoljkost da ispravno dijagnosticira prirodu psihopatologije zbog izbjegavanja korištenja profesionalno uspostavljenih i definiranih stručnih naziva koji se odnose na prirodu patologije, opasno se približava postavljanju krive dijagnozi psihopatologije s predumišljajem, što onda prije predstavlja nemar, nego jednostavno nedostatak kompetencija.
Ovdje NE govorimo o postavljanju dijagnoze roditelju. Model 'otuđenja od roditelja' koje se temelji na privrženosti NE postavlja dijagnozu roditelju.
Dijagnoza ove patologije temelji se isključivo i potpuno je fokusirana na pokazatelje simptoma u djeteta.
Ispravan klinički naziv 'otuđenja od roditelja' je 'patogeno roditeljstvo', što je stvaranje značajne patologije u djeteta putem visoko aberantnih i poremećenih roditeljskih postupanja.
Glavni problem NIJE patologija u roditelja. Glavni je problem transfer te roditeljske psihopatologije na dijete putem visoko aberantnih i patogenih roditeljskih postupanja, kao što je vidljivo iz specifičnih značajki djetetovih ispoljenih simptoma.
Smisao utvrđivanja prirode roditeljske psihopatologije jest temeljenje dijagnoze na teorijskom razumijevanju prirode psihopatologije, što nam onda omogućuje da utvrdimo specifične dijanostičke pokazatelje u ispoljenim simptomima DJETETA, koji predstavljaju konačne dijagnostičke dokaze psihopatologije.
U svojoj temeljnoj srži, 'otuđenje od roditelja' koje se temelji na privrženosti predstavlja trans-generacijski prijenost traume privrženosti iz djetinjstva navodno odabranog narcisoidnog/(graničnog) roditelja s kojim je dijete u savezu, u sadašnje obiteljske odnose. Ovaj trans-generacijski prijenos traume privrženosti posredovan je patologijom ličnosti toga roditelja. Patologija ličnosti toga roditelja je posljedica traume privrženosti (tj. disorganiziranog obrasca privrženosti) iz djetinjstva navodno odabranog narcisoidnog/(graničnog) roditelja s kojim je dijete u savezu.
Profesionalna tema NIJE označavanje roditelja, tema je ispravno utvrđivanje prirode psihopatologije koja se izražava u simptomima djeteta.

Reference:
Beck, A.T., Freeman, A., Davis, D.D., & Associates (2004). Cognitive therapy of personality disorders. (2nd edition). New York: Guilford.
Kernberg, O.F. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism. New York: Aronson.
Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York, NY: Guilford
Millon. T. (2011). Disorders of personality: introducing a DSM/ICD spectrum from normal to abnormal. Hoboken: Wiley.
Widiger, T.A. and Trull, T.J. (2007). Plate tectonics in the classification of personality disorder: Shifting to a dimensional model. American Psychologist, 62, 71-83.
_________________________________* Varirati skupa s nekom drugom varijablom, osobito na način koji može biti prediktivan.

Nema komentara:

Objavi komentar