srijeda, 27. travnja 2016.

Što činiti kad drugi roditelj otuđuje dijete od vas

Nedavno mi je jedan odbačeni roditelj postavio ovo pitanje:
"Što biste savjetovali odbačenom roditelju? Kakav biste mu pristup roditelju otuđitelju savjetovali? To kao da je još jedna 'beznadna' situacija, pa je možda cilj usredotočiti se na ograničavanje količine moguće štete."
Opaska: Ne mogu se baviti detaljima bilo koje pojedinačne situacije zato što nisam proveo procjenu te specifične situacije. Jedino mogu dati općenito mišljenje o modelu 'otuđenja djeteta od roditelja' koje se temelji na privrženosti. Može li se to mišljenje primijeniti na pojedinačnu situaciju, ovisi o specifičnim karakteristikama te situacije.

Osnovni savjeti

Zahtjevno je nositi se s narcisoidnom/(graničnom) ličnošću. U bitnome, napustio bih svaku nadu u promjenu ponašanja i nezdravih reakcija narcisoidnog/(graničnog roditelja).
Cilj intervencije bio bi cijeljenje od štetnih utjecaja patogenog roditeljstva narcisoidnog/(graničnog) roditelja na dijete i povratak autentičnog djeteta.
Naš bi primarni cilj trebao biti:
1. Zaštititi dijete od nezdravog utjecaja patogenog roditeljstva narcisoidnog/(graničnog roditelja), i
2. Ublažavanje distorzija djetetova emocionalnog i psihološkog razvoja koje su posljedica patogenog roditeljstva toga roditelja).

Moguće intervencije s roditeljem otuđiteljem

Intervenirao sam u više slučajeva s narcisoidnim/(graničnim roditeljem) s dobrim rezultatima. Centralna odlika uspješne terapije s takvim roditeljem jest razumijevanje kako se i zašto u toga roditelja aktiviraju procesi 'otuđenja djeteta od drugog roditelja', a nakon toga i rad na deaktiviranju tih okidača radi smanjenja psihološke potrebe narcisoidnih i graničnih procesa za izobličavanjem obiteljskih odnosa.
Primarni problem u obitelji jest nesposobnost uspješnog prijelaza iz strukture cjelovite u strukturu razvedene obitelji. Poteškoće u tom prijelazu posljedica su više čimbenika u strukturi ličnosti narcisoidnog/(graničnog roditelja):
1. Preradba tuge: temeljna karakterološka nesposobnost narcisoidnog/(graničnog roditelja) da doživi i preradi osjećaj tuge.
2. Splitting: dinamika splittinga inherentna je narcisoidnoj/(graničnoj) ličnosti koja međuljudske odnose vidi u polariziranim ekstremima potpuno dobroga ili potpuno lošeg, bez mogućnosti ambivalencije, ne dopuštajući nijanse koje su mješavina dobroga i lošeg.

Nesposobnost preradbe tuge

Narcisoidna ličnost karakterološki nema sposobnost doživljaja i preradbe osjećaja tuge.
Kernberg (1975), jedan od vodećih stručnjaka u području procesa poremećaja ličnosti, opisuje tu poteškoću ovako:
"Njima [narcisoidnim ličnostima] posebno nedostaju iskreni osjećaji tuge i žalovanja, njihova nesposobnost iskustva depresivnih reakcija osnovna je značajka njihovih ličnosti. Kad ih drugi ljudi napuste ili razočaraju, oni mogu pokazivati nešto što na površini izgleda kao depresija, ali se to, daljnjim ispitivanjem, pokazuje kao ljutnja i ogorčenost puni želje za osvetom, a ne kao stvarna tuga zbog gubitka njima važne osobe." (p. 229)
Gubitak cjelovite obitelji okidač je za tugu svih uključenih. Osjećaj tuge aktivira se gubitkom nečega što nam je bilo važno. Osim toga, sustav privrženosti izazvat će tugu kad se odnos privrženosti prekine. Tako će reakcija tuge biti izazvana i u mozgu narcisoidnog/(graničnog roditelja) pri razvodu i gubitku cjelovite obiteljske strukture. To je jednostavno način na koji mozak funkcionira.
Međutim, putevi kojima se onda ta tuga prerađuje unutar psihopatologije narcisoidnog/(graničnog roditelja), izrazito su iskrivljeni i kvrgavi. Zato, umjesto doživljaja tuge, taj se osjećaj prevodi u "ljutnju i ogorčenost pune želje za osvetom."
Narcisoidni/(granični) roditelj zatim djeluje na djetetovo tumačenje vlastite tuge i žalosti zbog gubitka cjelovite obitelji (i kasnije, zbog gubitka emocionalne veze s voljenim-ali-odbačenim ciljanim roditeljema) na isti način kako to radi narcisoidn/(granični) roditelj, tako da se tuga i žalost pretvaraju u ljutnju i ogorčenost pune želje za osvetom. To onda stvara karakteristične simptome djeteta koje povezujemo s 'otuđenjem djeteta' pri kojem je dijete pretjerano (i iracionalno) ljutito na ciljanog roditelja i odbija odnos s tim roditeljem kao navodno opravdanu i pravednu osvetu zato što je ciljani roditelj navodno povrijedio dijete.
To je oživljavanje priče o 'djetetu žrtvi/abuzivnom roditelju' koju dijete iznosi, a koju odobrava u podržava narcisoidni/(granični) roditelj.
Ništa od te oživljene priče o 'djetetu žrtvi/abuzivnom roditelju' nije istina, ali dijete vjeruje da jest, zato što dijete autentično trpi bol (tj. autentičnu tugu i žalost zbog gubitka cjelovite obitelji, a kasnije i zbog gubitka emocionalne veze s voljenim-ali-odbačenim ciljanim roditeljem).
Jedna od primarnih dinamika poriva pri 'otuđenju djeteta od roditelja' jest djetetovo krivo pripisivanje tuge i žalosti osjećaju "ljutnje i ogorčenosti punih želje za osvetom,"
Znajući sve navedeno, jedna od potencijalnih intervencija kad se radi o narcisoidnom/(graničnom) roditelju jest pomoći tome roditelju proraditi ono što nije izrazio (i nije ni sam sebi priznao) – tugu i žalost zbog gubitka strukture cjelovite obitelji (i bračne veze). Na površini taj roditelj to neće pokazati i poricat će bilo kakve osjećaje tuge i gubitka. Ako i pokaže tugu, to će biti samo na površini i začas će se, na propitivanje terapeuta, pretvoriti u osjećaj povlaštenosti i ljutnje prema drugom supružniku.
A ipak, duboko ispod površine, u dubokim nesvjesnim spremištima sklopova mozga narcisoidnog/(graničnog) roditelja, postoje autentična tuga i osjećaj gubitka, ali su tako jako izopačeni i iskrivljeni da dok putuju stazama mozga toga roditelja, postaju nevidljivi i zapravo neispunjeni.
Dakle, usprkos vidljivoj otsutnosti tuge, osjećaja gubitka i žalosti u narcisoidnog/(graničnog) roditelja, intervenicja se mora obavljati sa sigurnošću da su tuga, osjećaj gubitka i žalost prisutni. Pritom moramo raditi na iskustvima tuge i gubitka i time smanjiti pritisak koji hrani manifestacije 'ljutnje i ogorčenosti ispunjenih željama za osvetom', koje stvaraju distorzije djetetovih osjećaja tuge, gubitka i žalosti.

Intervencija

Jedan terapijski pristup jest oslabiti inherentno odbacivanje povezano s razvodom i raspadom obitelji.
U svojem radu s narcisoidnim/(graničnim) roditeljima sretao sam i njih i ciljane roditelje zajedno. Tijekom tih zajedničkih sesija, prolazimo povijest braka i njegova raspada pažljivo stvarajući doživljaj koji priznaje probleme ali ne krivi narcisoidnog/(graničnog) roditelja. U zajedničkom stvaranju tog novog doživljaja putem priče, naglašavam da zbog djece 'obiteljske bračne veze' ostaju i nakon raspada braka razvodom. Obitelj će uvijek postojati zato što postoje djeca. Samo se promijenila od cjelovite u razvedenu obiteljsku strukturu.
Pritom nastojim koristiti trajne roditeljske veze s djecom za ponovno aktiviranje i održavanje na životu trajnih 'obiteljskih bračnih veza' (Ovo ću detaljnije objasniti kad budem pisao o učincima dinamike splittinga dalje u tekstu).
Cilj je minimizirati doživljaj gubitka u narcisoidnog/(graničnog) roditelja da bi se minimizirao okidač (zapretenih) osjećaja tuge i gubitka. Poruka je da narcisoidni/(granični) roditelj nije napušten od strane supružnika. Obitelj ostaje. Drugi supružnik ostaje povezan. Odnos supružnika se mijenja, ali nije izgubljen. Obiteljska struktura se mijenja, ali nije izgubljena.
Cilj je minimizirati doživljaj značaja gubitka, čime se minimizira intenzitet tuge, te se također minimizira intenzitet 'ljutnje i ogorčenosti, punih želje za osvetom' koji u narcisoidnog/(graničnog) roditelja izazivaju zapreteni osjećaji tuge i gubitka.
Ovo zahtijeva pažljivo manevriranje terapeuta pri rekonstrukciji 'bračne priče'. Narcisoidni/(granični) roditelj će nastojati konstruirati priču tako da okrivi ciljanog roditelja. Terapeut mora  pažljivo plesti konstrukciju priče koja ne krivi ni jednoga od roditelja, čime apsorbira konstrukciju priče narcisoidnog/(graničnog) roditelja (tj. postiže se njezin rasap putem iskazanog razumijevanja) i postupno pomiče narcisoidnog/(graničnog) roditelja prema konstrukciji priče o braku i razvodu bez optuživanja.
Konstrukcija priče o braku i razvodu mora narcisoidnom/(graničnom) roditelju omogućiti spašavanje obraza (tj. ograničiti narcističku ozljedu), a istodobno se ne smije prihvatiti konstrukciju priče u kojoj se okrivljuje ciljani roditelj. To se postiže zajedničkim sesijama s narcisoidnim/(graničnim) i ciljanim roditeljem, u kojima se priči o krivnji koju taj roditelj nameće u terapiji dopušta da bude ispričana (u nadi da će izazvati ispriku punu razumijevanja od ciljanog roditelja), ali tu priču terapeut nikako ne podržava.
Umjesto toga, terapeut tu priču o krivnji pretvara u konstruktivniju priču o transformaciji.
Kad je ciljani roditelj dostupan da u sesiji (inicijalno) apsorbira priču narcisoidnog/(graničnog) roditelja o krivnji tad to omogućuje deaktivaciju intenziteta skrivene boli i tuge narcisoidnog/(graničnog) roditelja kroz prihvaćanje i razumijevanje tih osjećaja od strane terapeuta i ciljanog roditelja, no priča o krivnji ne smije ostati prihvaćena priča, zato što će to samo provocirati i potaknuti pravedničku izliku za dalje kažnjavanje ciljanog roditelja.
Konstrukcija priče o braku i razvodu mora biti takva da ne okrivljuje i da izazove transformaciju putem aktivnog redefiniranja od strane terapeuta i rekonstrukcije priče s oboje bračnih partnera, kao priče s produktivnijim značenjem njihova braka i razvoda.
To zahtijeva vještog terapeuta i nije uvijek moguće. Ponekad je potreba za okrivljavanjem glavni poriv narcisoidnog/(graničnog) supružnika, i nije dopuštena nikakava druga alternativa priče. Kad je tako, tad će terapija za deaktivaciju toga roditelja biti neuspješna.
Kad je moguća uspješna terapije, cilj koji se odnosi na narcisoidnog/(graničnog) roditelja jest proraditi značenje braka i razvoda na način koji će minimizirati gubitak, napuštanje i narcističku ozljedu, što tome roditelju omogućuje neizravni način izražavanja svoje tuge (tj. ljutnje i okrivljavanja) uz dobijanje razumijevanja od strane ciljanog roditelja, a također omogućuje alternativnu narativnu konstrukciju za ljutnju i okrivljavanje, što narcisoidnom/(graničnom) roditelju omogućuje da spasi svoj obraz bez potrebe da okrivi drugog roditelja/supružnika.

Splitting

Narcisoidni/(granični) roditelj vidi odnose u polariziranim ekstremima potpuno dobrog ili potpuno lošeg. Ne postoji ništa između. Nema ambivalencije. Sve je crno-ili-bijelo.
Zato, kad ciljani roditelj postane bivši supružnik, narcisoidni/(granični) roditelj ne može istodobno doživjeti bivšeg supružnika kao dobrog oca ili dobru majku. U polariziranom crno-bijelom svijetu narcisoidnog/(graničnog) roditelja, loš supružnik mora biti loš roditelj, bivši suprug MORA postati bivši otac, bivša supruga MORA postati bivša majka.
To je imperativ koji nameće dinamika splittinga koja je sadržana u neurološkoj mreži narcisoidnog/(graničnog) roditelja. Crno-bijelo. Konzistentnost. Ambivalentnost nije moguća. To je temeljna neuro-biološka karakteristika dinamike splittinga.
Sve dok je ciljani roditelj bivši supružnik, on također mora ostati i bivši roditelj. Zato bilo koja vrsta psihološke terapije narcisoidnog/(graničnog) roditelja mora deaktivirati tu dinamiku splittinga. Moramo postići promjenu značenja, tako da ciljani roditelj nije bivši supružnik, iako su roditelji razvedeni.
Utjecaj dinamike splittinga čini da, u nekim slučajevima, proces otuđenja nije potpun sve dok ciljani roditelj nema novog partnera. Sve dok je ciljani roditelj samac, fantazija narcisoidnog/(graničnog) roditelja može održati iluziju o ciljanom roditelju kao o supružniku. U umu narcisoidnog/(graničnog) roditelja, ciljani roditelj mu još 'pripada'. No, ako nađe novog partnera, razvija se iluzija. Sad je ciljani roditelj bivši supružnik te mora postati i bivši roditelj (ili prekinuti vezu s novim partnerom).
U ovim slučajevima, simptomi djeteta obično odražavaju posebne značajke odbijanja novog partnera ciljanog roditelja pa zato odbijanja i ciljanog roditelja. Logika koju dijete nudi za odbijanje ciljanog roditelja često je da ciljani roditelj 'provodi previše vremena s novim partnerom', da nema dovoljno 'posebnog vremena' jedan-na-jedan s djetetom, i djetetovo acting out* ponašanje ima za namjeru odvajanje ciljanog roditelja od novog partnera. Ciljanog se roditelja stavlja u poziciju da mora birati između odnosa s novim partnerom ili s djetetom (crno-bijelo).
U dinamici splittinga narcisoidnog/(graničnog) roditelja, bivši supružnik MORA postati bivši roditelj. Crno-bijelo. Nema ambivalencije. Nema sivog.
No, razvod nužno znači da je ciljani roditelj, u zbilji, bivši supružnik. I tu leži glavni problem.
Terapija narcisoidnog/(graničnog) roditelja treba uključivati uvjeravanje sa strane ciljanog roditelja da ciljani roditelj ostaje povezan s narcisoidnim/(graničnim) roditeljem.
Tijekom procesa otuđenja djeteta od roditelja, ovo produljenje 'supružničke veze' ponekad se simbolično izražava alimentacijom i uzdržavanjem djeteta koji se uplaćuju narcisoidnom/(graničnom) roditelju. U takvim slučajevima, 'supružnička veza' simbolički se izražava kroz novac. Sve dok novac od ciljanog roditelja uvjerava narcisoidnog/(graničnog) roditelja da i dalje postoji 'supružnička veza', aktivno otuđenje djeteta od ciljanog roditelja drži se pod kontrolom. Ako se dotok novca prekine ili je ispod željenog simboličkog značenja, tad narcisoidni/(granični) roditelj povećava intenzitet otuđenja djeteta od drugog roditelja.
U drugim slučajevima, trajna se 'supružnička veza' izražava kroz trajnu beskrajnu dramu oko susreta djeteta s ciljanim roditeljem i oko roditeljske skrbi. Dok god narcisoidni/(granični) roditelj 'ima dijete u posjedu', taj roditelj ima nešto što ciljani roditelj želi, i ovaj se nikad ne može osloboditi narcisoidnog/(graničnog) roditelja. Ciljani roditelj ne može se od-vjenčati od narcisoidnog/(graničnog) roditelja (tj. postati bivši supružnik), zato što potonji ima dijete za taoca. Ciljani se roditelj stalno mora baviti narcisoidnim/(graničnim) roditeljem, zbog trajne drame oko skrbi i kontakata.
Godine drame kojoj nema kraja drže ciljanog roditelja vezanog za narcisoidnog/(graničnog) roditelja. Brak nikad ne završava, narcisoidni/(granični) roditelj nikad ne postaje bivši supružnik zato što je ciljani roditelj zauvijek vezan 'bračnom vezom' s tim roditeljem dok god ovaj posjeduje dijete koje ciljani roditelj želi.

Zaključak

Terapija (ili nezavisni napori ciljanog roditelja) za deaktiviranje narcisoidnog/(graničnog) roditelja mora riješiti dva problema:
1. Narcisoidnom/(graničnom) roditelju mora se omogućiti način za izražavanje tuge, žalosti i osjećaja gubitka – koji se izražavaju kao okrivljavanje ciljanog roditelja – što tad ciljani roditelj apsorbira ("Žao mi je što sam te iznevjerio/iznevjerila") dok se istodobno priča o krivnji koju priča narcisoidni/(granični) roditelj ne smije ostaviti kao 'službena priča' i mora se transformirati u narativ bez okrivljavanja u odnosu na značaj braka i razvoda.
Ovo je vrlo teško provesti i može u većini okolnosti biti nemoguće.
2. Opseg gubitka mora se minimizirati i opseg trajne 'supružničke veze' mora se naglasiti, da bi se smanjili, koliko je moguće, bilo kakvi (duboko) zakopani osjećaji tuge i gubitka koje su poticajna sila za 'ljutnju i ogorčenost, pune želje za osvetom', te da bi se minimizirao status ciljanog roditelja kao bivšeg supružnika, i smanjio pritisak dinamike splitinga koja zahtijeva da bivši supružnik postane i bivši roditelj.
Ovo je također iznimno teško postići.
Međutim, primarni fokus terapije treba biti na oporavku od ozljede koju je narcisoidni/(granični) roditelj pretrpio kao dijete zbog patogenog roditeljstva svojeg narcisoidnog/(graničnog) roditelja. To može pomoći onoliko koliko tretman narcisoidnog/(graničnog) roditelja može biti produktivan. Ali ja s tim ne bih računao i ne bih to stavio u fokus tretmana.
Tretman uključuje četiri faze:
1. Zaštitno izdvajanje djeteta od patogenog roditeljstva narcisoidnog/(graničnog) roditelja tijekom aktivne faze terapije;
2. Povratak autentičnog djeteta;
3. Oporavak osjećajne veze djeteta s ciljanim roditeljem;
4. Ponovna izgradnja odnosa djeteta i narcisoidnog/(graničnog) roditelja nakon što se postigne povratak autentičnog djeteta i osjećajne veze djeteta i ciljanog roditelja.

Reference
Kernberg, O.F. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism. New York: Aronson.
______________________
Poveznica na izvornik: https://drcraigchildressblog.com/2014/09/06/dealing-with-the-alienating-parent/


* Acting out predstavlja nekontrolirano oslobađanje bilo agresivnih ili seksualnih impulsa u cilju oslobađanja od aksioznosti i kao takvo često rezultira antisocijalnim ili delinkventnim ponašanjem

Broj komentara: 13:

 1. Cijeli moj život nikad nisam vidio ništa što tako brzo radi poput čarolije Dr. Abazara. Nakon kontaktiranja Dr.Agbazara, počela sam vjerovati u izjavu da svaki novac ima dvije strane. Kad me ljubavnik ostavio, zakleo mi se da se više nikad neće vratiti k meni, ali hvala Bogu što sam kroz pomoć dr. Agabazu imala svog ljubavnika natrag u mene u roku od 48 sati, a ja ću također željeti da se drugi ljudi razbije srca da bi se obratili dr. Agbazara kroz ove detalje ispod koje su putem e-pošte: ( agbazara@gmail.com ) ili preko Whatsappa na +2348104102662 onda možete vidjeti čuda Dr.Agbazara

  OdgovoriIzbriši
 2. Pozdrav, ja sam iz Sjedinjenih Država, želim podijeliti ovo veliko svjedočanstvo o tome kako mi je dr. Trust pomogao vratiti joj bivšeg ljubavnika. Tijekom potrage za rješenjem došao sam u kontakt s dr. Trustom i kroz njegovu pomoć moj se ljubavnik vratio u roku od 48 sati. Tako sam s ovom hrabrom savjetovati svakoga tko traži način da dobije ljubavnika da kontaktira Dr. Trust na WhatsApp: {+ 14432813404} ili putem e-pošte na {placeofsolution@yahoo.com} ja sam tako sretan barem ja i moj ljubavnik se vraća jedni drugima i zajedno odlaze u novu godinu zajedno Hvala vam još jednom Dr. Trust.

  OdgovoriIzbriši
 3. Za cijeli svoj život ja nikada nisam vidio ništa što je radio bilo tako brzo, kao da je čarolija dr. Агбазары. Nakon kontakta s dr. Агбазарой sam počeo vjerovati u prièe da svaki novčić ima dvije strane. Kad je moj ljubavnik me napustio, ona se zakleo da nikada se ne vrate ko mi opet, ali, hvala Bogu, da uz pomoć Dr. Agbazara od mene moj ljubavnik natrag k meni u roku od 48 sati, i želim da i drugi ljudi, koji su slomljena srca, da se povežu s dr. Agbazara kroz te detalje ispod putem e-maila: ( agbazara@gmail.com ) ili preko WhatsApp na +2348104102662, onda možete vidjeti čudesa dr. Agbazara

  OdgovoriIzbriši
 4. Sreća je sve što sada vidim Nikad nisam mislila da ćemo se ja i moj dečko ponovno ujediniti. Nakon što smo 5 godina bili u vezi s njim, prekinuo je sa mnom, učinio sam sve da ga vratim, ali bezuspješno, htio sam ga vratiti Vratio sam se toliko zbog ljubavi koju sam imao prema njemu, molio sam ga sa svim, obećao sam mu, ali on je odbio, objasnio sam svoj problem prijatelju i ona mi je predložila da radije kontaktiram čaroliju koja bi mi mogla pomoći čarolija da ga vratim, ali ja sam tip koji nikada nije vjerovao u čaroliju, nisam imao izbora nego da ga isprobam, poslao sam e-mail čarobnjaku DR ISIKOLU, i on mi je rekao da nema problema da će sve biti u redu prije 2 dana on je bacio čaroliju i iznenađujuće drugog dana, bilo je oko 16 sati moj bivši me je bio tako iznenađen, odgovorio sam na poziv i sve što je rekao bilo je da mu je žao zbog svega što se dogodilo da je htio da se vratim u on me toliko voli, bio sam tako sretan i otišao sam k njemu, tako smo počeli Od tada ponovno sretno živim zajedno, obećao sam da svatko koga znam da ima problem s odnosom, pomoći ću takvoj osobi upućivanjem na jedinog pravog i moćnog čarobnjaka koji mi je pomogao s vlastitim problemom i koji je drugačiji od svih lažnih one vani, svatko tko treba pomoć čarolija čarobnjaka, njegova e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Također možete Whatsapp ili ga VIBER na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 5. Kontaktirajte dr. Isikola na isikolosolutionhome@gmail.com ako želite vratiti svog supruga, suprugu, dečka i djevojku i povratiti svoju sreću.

  Moje ime je Nevenka Anto. Stvarno sam zadovoljna tom uslugom koju mi ​​je dao dr. Isikolo. Ja sam jedan od onih ljudi koji su rekli: "Nikada neću nazvati vidovnjaka ili mađioničara ili bilo što drugo" da mi pomogne s mojim problemima - najmanje od svih mojih ljubavnih problema, ali sam stigao do točke gdje sam znao da trebam neke smjernice, i tako mi je drago što sam pronašao ovog čovjeka zvanog dr. Isikolo, koji nikad u milijun godina ne bih pomislio da ću pisati ovakvo pismo, ali kad sam skoro izgubio Andrewa u jednoj od naših glupih borbi (prekinuo je s ja), mislio sam da sam izgubio sve. plačem cijeli dan i mislim da mi se više nikad neće vratiti. Pročitao sam svjedočanstvo jedne žene koja se zvala Anna o njemu govoreći kako mu dr. Isikolo pomaže da se vrati u roku od 48 sati. Učinio je (čarolija ljubavnika) za mene. 24 sata kasnije, moj (bivši dečko) je došao k meni i ispričao se zbog pogrešaka koje je učinio i obećao da to više nikada neće učiniti. Od tada se sve vratilo u normalu i naša je ljubav sada jača da ne može bez da bude sa mnom. Ja i moj dečko opet živimo zajedno sretno. Dr. Isikolo je najbolji online spell caster koji je moćan i iskren. A kad sam bio na svom očaju, nije me iskoristio. Izvršili ste vrlo dobru uslugu za osobu u pravoj potrebi. Ne znam kako ste to učinili, ili kako ova čarolija djeluje, ali sve što znam je, RADI SE !! Andrew i ja smo sretno ponovno zajedno, i uvijek ću biti zahvalan dr. Isikolu da mu pošalje e-poštu za bilo koju vrstu pomoći koja je vrlo sposobna i pouzdana za pomoć.

  Pošaljite mu e-poštu {isikolosolutionhome@gmail.com}
  {WhatsApp / Call: +2348133261196}
  (Viber: +2348133261196)

  OdgovoriIzbriši
 6. To je moje svjedočanstvo o dobrom radu dr. Isikola koji mi pomaže .... Ja sam Nataša Dominik iz Srbije. I žao mi je što sam ovo stavio na mrežu, ali morat ću to učiniti od ovog svjetskog top spell caster-a koji je vratio mog muža koji me je ostavio za posljednje 3 godine, i na kraju sam upoznao ovog čovjeka na blogu koji je objavio jedan od klijenata za pomoć sve sam mu objasnio i on mi je ispričao o čaroliji koja se zove DR ISIKOLO za koju je čuo i dao mi je adresu e-pošte da pišem u čaroliju čarolije da mu kažem svoje probleme. Za samo 2 dana, moj suprug mi se vratio. Samo vam želim zahvaliti ovom iskrenom i iskrenom čarolijama, gospodine, sve što ste rekli, došlo je do kraja i hvala vam gospodine. Molim vas želim reći svima koji traže bilo kakvo rješenje problema, savjetujem vam da se ljubazno posavjetujete s ovom čarolijom, on je stvaran, on je moćan i što god čarolija kaže je ono što će se dogoditi, jer sve što je čarolija rekla došao sam. Molimo Vas da ga kontaktirate na: njegova e-mail adresa je isikolosolutionhome@gmail.com Također možete Whatsapp ili ga VIBER na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 7. Želim zahvaliti dr. Isikolu vrlo moćnom čarobnjaku koji mi pomaže da vratim muža natrag k meni, prije nekoliko mjeseci imam ozbiljan problem s mužem, u mjeri u kojoj je napustio kuću, i on je počeo izlaziti s drugom ženom i ostao je sa ženom, ja sam pokušao sve što mogu da ga vratim, ali sav moj trud bio je beskoristan sve dok do dana kad je moj prijatelj došao u moju kuću, a ja joj rekla sve što se dogodilo između mene i mog muža, onda je rekla ja snažnog čarolija koji joj pomaže kad je ona u istom problemu. Onda kontaktiram dr. Isikolo i kažem mu svaku pomisao i on mi je rekao da se više ne brinem da će se moj muž vratiti nakon što je izgovorio čaroliju. na njega, mislio sam da je to šala, nakon što je završio s čarolijom, rekao mi je da je upravo završio s čarolijom, na moje najveće iznenađenje u ta 2 dana, moj muž se stvarno vratio moleći me da mu oprostim, ako trebate njegovu pomoć možete ga kontaktirati s njegovom adresom e-pošte isikolosolutionhome@gmail.com Također možete WhatsApp ili Viber ga na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 8. Hvala Bogu što sam vjerovao u DR ISIKOLO nakon što sam pročitao toliko svjedočanstava o njegovom radu i odlučio ga kontaktirati. Ja sam Edi Gordan. Pišem svoje svjedočanstvo koje nikada nisam pomislio da bi bilo moguće. Prije nego sam upoznao DR ISIKOLO, osjetio sam da su sve to praznovjerna uvjerenja i čarolija nije znanstveno dokazano da je istinita, ali ovaj spell caster me naveo da vjerujem drugačije. ON JE DOBAR ČOVJEK. Vratila sam moju bivšu ženu uz pomoć ovog čovjeka nakon 4 godine pokušaja, ali nije se moglo pokazati kako je moguće. Ako čitate bilo kakvo svjedočanstvo o DR ISIKOLU, to je istina. Moja supruga Sharon me je napustila više od 4 godine i htjela sam je vratiti natrag i pokušala ju je moliti da mi se vrati, ali mi je platila gluhe uši i napravila budalu od mene u javnosti. DR ISIKOLO mi je uputio jedan moj prijatelj koji je također pomagao u mom radnom mjestu i rekao sam mu da je praznovjeran i da je budala da vjeruje u takve fetišne stvari. Ali nakon toliko misli o tome, otišao sam online tražiti ga i odlučio sam ga kontaktirati na njegov e-mail. Uskoro mi je dao svoj broj mobitela i razgovarali smo za dobar provod. On je najbolji. Prije nego što mu je čarolija uspjela, već sam imao jamstvo. U roku od 3 dana, moja bivša žena nakon 4 godine rugla beskorisnog čovjeka, došla mi je ovog puta da me moli. Nisam znao što je taj čovjek učinio, ali on je vrlo dobar za mene. Zahvaljujem njemu i mom prijatelju što ga poznaju svakodnevno u mom životu. Vjerujem da će pomoći svakome tko mu dođe po pomoć. Vi ćete ga kontaktirati na isikolosolutionhome@gmail.com Također možete WhatsApp ili ga VIBER na +2348133261196 ako želite da vaš ex povratak ili želite bilo koje rješenje za vaš problem.

  OdgovoriIzbriši
 9. Znate li što su speleri učinili meni prije nego što sam upoznao pravu čaroliju čarolija da kontaktiram? Ja sam Lorena Denis. Mnogi od svih tih tzv čarolija kotači su lažni nisam znao da nemaju snage dok sam bio mudriji znati koga kontaktirati. Reći ću svima danas da je ovaj čarolija nazvana DR ISIKOLO najbolji i najsigurniji spell caster to contact i on će vam pomoći s vašim problemom što je brže moguće. KONTAKTIRAJTE ODMAH U isikolosolutionhome@gmail.com. Kada se moj suprug razveo od mene, kontaktirao sam toliko čarolija i radim s njima više od 3 godine. Već sam dao nadu na pravljenje pravopisa kada sam pročitao i DR ISIKOLO. Ja plačem i htio sam pomoći da mi moj bivši muž vrati, a ja sam se susrela s tim čarolijama i za 2 dana, moj bivši muž me nazvao i dogovorio sastanak. Tog sam dana izašla i sastala sam se s njim i on nas je zamolio da se ponovo zapalimo i vratimo se zajedno. Na moje želje odgovorila je DR ISIKOLO, pravi čarolija. Sretan sam što mogu reći da je njegov posao drugima jer je to najvrjednije što treba učiniti kao i drugi. Upoznajte ovu čaroliju čarolije koja će vam pomoći s bilo kojim od vaših problema. Vjerujem da će vam i on pomoći.
  Da biste kontaktirali ovu spell caster, njegov e-mail je isikolosolutionhome@gmail.com Također možete Whatsapp ili Viber ga na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 10. SPASITE SVOJ ODNOS ONLINE S POVJERENIM I POUZDANIM ZVUČNICIMA
  Moje ime je Agata Jadran i jako sam sretna što mi je DR ISIKOLO pomogla da vratim bivšeg muža natrag i to me jako uzbudilo što sam došao ovdje da bih objavio njegov rad. Obećao sam mu da će mi, ako mi pokaže bivšeg muža za 2 dana, dati veliko svjedočanstvo i dovesti mnoge ljude kojima treba pomoć za pomoć. Njegov duhovni hram je u Africi i on je bio u ovom poslu i pomogao je mnogim ljudima. On je sjajan čarolija i može vam pomoći bez obzira gdje se nalazite. Moj suprug Petar se vratio sa mnom i ovaj čarolija mi je vratila muža natrag u 2 dana nakon potrebnog procesa da se čini čarolija, netko tko me je ostavio 2 godine. Možete li molim vas kontaktirati ovog čovjeka? On će vam pomoći i vi ćete vidjeti. Njegov hram je isikolosolutionhome@gmail.com Također možete Whatsapp ili Viber ga na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 11. Hvala vam gospodine dr. Isikolo za vaše prave uroke. Naišao sam na mnoga svjedočanstva o netu svjedočenju o ISIKOLU, voodoo čaroliji koja će vam pomoći da bacite ljubavnu čaroliju kako biste vratili svog bivšeg ljubavnika .. Ja i moj dečko smo bili odvojeni 3 mjeseca i stvarno sam tjerala teško vrijeme vratio sam ga natrag, nisam vjerovao, isprva, ali kako se život pogoršao i odlučio sam pokušati, kontaktirajući DR ISIKOLO voodoo igru ​​i na moje iznenađenje učinio je ljubavnu čaroliju za mene i mene i dečka od 2 godine koji su se tumačili za 3 mjeseca, ponovno su zajedno i trebalo je dr. Isikolu samo 48 sati da mi ga vrati. sada planiramo odmor i znam da će to biti sjajno. sada sam živo svjedočanstvo o dobrim djelima voodoo ljubavne čarolije DR ISIKOLO, darovitog čovjeka s velikim silama i dobrim srcem. To je moja tajna, ali odlučio sam da svijet bude poznat po tome jer bi mogao biti od pomoći svakome tko je zainteresiran ili se suočava s bilo kakvim problemima u vezi ili s brakom. E-mail mu danas na isikolosolutionhome@gmail.com Također možete Whatsapp ili Viber ga na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 12. KAKO JA DOBIO MOJA MUŠKA KOD KUĆE POMOĆU PRAVOG I GENUINSKOG ZAPOŠLJAVANJA DR BENKA TEKSTA ILI KONTAKTIRAJTE VIA WHATSAPP +2348159101215 ILI E-POŠTA NA goodwillspelltemple@gmail.com.

  Moje ime je Mirela Boro i ja živim u Njemačkoj, skoro sam oduzela život zbog mog supruga koji me je napustio i prestao birati moje pozive odgovaranjem na moje poruke i moje poruke. Rekao je da mi više ne vjeruje, pokušao sam ga uvjeriti i moliti, ali on mi neće vjerovati ili odgovarati dok se ne borimo i prekinemo 6 mjeseci, nakon toga shvatim da ne mogu živjeti bez njega zbog ljubavi Imam za njega. Pokušao sam sve što je bilo moguće da ga vratim, ali nisu radili za mene, neki lažni speleri su me prevarili i otišli s mojim novcem dok nisam naišao na tog čovjeka po imenu dr. Ben koji mi je pomogao baciti čaroliju i gle, moj se muž vratio nakon 48. sati, moleći me za oprost, bio sam toliko iznenađen da čarolija kao što je dr. Ben još uvijek postoji. Ako bilo tko ovdje treba pomoć, sa svim iskrenost, kontaktirajte Dr. Ben danas Na goodwillspelltemple@gmail.com Kontaktirajte ga putem je whatsapp broj +2348159101215 doista vi ste svećenik hvala vam za izradu moj dom sretan dom again.i nikada ne može prestati govoriti O vama, gospodine. Dr. Ben je doista sjajan čovjek kojeg možete kontaktirati za rješenje za bilo koju vrstu

  kao što su problemi
  (1) čarolija lutrije
  (2) ex povratak
  (3) zatrudnite
  (4) izliječiti bilo koju vrstu bolesti, bolesti i infekcije
  I mnogi drugi kontaktiraju ovog velikog čovjeka danas i rješavaju vaše probleme.

  OdgovoriIzbriši
 13. Ovdje sam da bih cijenio rad dr. Isikola za moj život, on nije samo dobar u biljnoj medicini, već je i dobar u lijevanju čarolije za slomljeni brak, čarolija sreće, prekinutog odnosa i tako dalje. mučio sam se s mojim suprugom koji me je ostavio, nakon što je počeo viđati jednu gospođu u njegovom uredu, a ja sam mu se suprotstavio zašto me vara i vikao je na mene i otišao od kuće, preklinjao sam da mi je žao, a on odbija oprostiti ili doći vratiti se kući, ostao sam s velikim klincima sam da se brine o, osjećao sam se frustriran s njim boraveći s drugom ženom, pokušao sam pronaći čarolija čarolija koja mi može pomoći, ali kao što sam pregledavao vidio sam tako mnogo svjedočanstava o tome kako je dr. Isikolo pomogao mnogim ljudima, rekao sam da trebam dati dr. Isikolu suđenje, i doista je bacio čaroliju koja je vratila mog lijepog supruga u zapravo 2 dana i bilo je nevjerojatno, a on se izjasnio iznenađenje automobil dar kao znak za ono što je učinio ostavljajući me sve to vrijeme, a ja mu oprostiti i danas smo sretna obitelj opet. Molimo vas da bilo tko ima bilo kakve poteškoće u brakovima ili odnos molimo kontaktirajte ovaj veliki travar, jer sam siguran da je lijek za svaku situaciju možete pronaći yourself.Email: isikolosolutionhome@gmail.com Također možete WhatsApp ili Viber ga na +2348133261196. Bog te blagoslovio

  OdgovoriIzbriši